A A A A A
Bible Book List

อิสยาห์ 66Thai New Contemporary Bible (TNCV)

การพิพากษาและความหวัง

66 องค์พระผู้เป็นเจ้า+ตรัสว่า

“สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา

และโลกเป็นที่วางเท้าของเรา

ก็แล้วนิเวศที่เจ้าจะสร้างให้เราอยู่ที่ไหนเล่า?

ที่พำนักสำหรับเราอยู่ที่ไหนเล่า?

มือของเราเองไม่ใช่หรือที่ได้สร้างสิ่งทั้งปวงเหล่านี้

และมันก็มีชีวิตขึ้นมา?”

องค์พระผู้เป็นเจ้า+ประกาศดังนั้น

“นี่ต่างหากที่เรายกย่อง

คือผู้ที่ถ่อมใจและมีจิตใจสำนึกผิด

และตัวสั่นเพราะถ้อยคำของเรา

แต่ผู้ใดก็ตามที่ถวายวัวเป็นเครื่องบูชา

ก็เหมือนผู้ที่ฆ่าคน

และผู้ที่ถวายลูกแกะ

ก็เหมือนผู้ที่หักคอสุนัข

ผู้ใดถวายเครื่องธัญบูชา

ก็เหมือนผู้ที่ถวายเลือดหมู

ผู้ใดเผาเครื่องหอม

ก็เหมือนผู้ที่นมัสการรูปเคารพ

พวกเขาเลือกหนทางของตัวเอง

จิตวิญญาณของเขาชื่นชมในสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของตน

ดังนั้นเราเลือกที่จะปฏิบัติต่อเขาอย่างรุนแรง

และนำสิ่งที่เขาหวาดกลัวมายังเขาด้วย

เพราะเมื่อเราร้องเรียก ไม่มีใครตอบ

เมื่อเราพูด ไม่มีใครรับฟัง

พวกเขาทำชั่วต่อหน้าต่อตาเรา

และเลือกทำสิ่งที่เราไม่พอใจ”

จงฟังพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า+

ท่านผู้ตัวสั่นเพราะถ้อยคำของพระองค์

“พี่น้องของเจ้าซึ่งเกลียดชังเจ้า

และขับไล่ไสส่งเจ้าเนื่องด้วยนามของเราได้กล่าวว่า

‘ขอให้พระเกียรติสิริมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า+

ขอให้เราเห็นความชื่นชมยินดีของเจ้า!’

กระนั้นพวกเขาจะต้องอับอายขายหน้า

จงฟังเสียงดังสนั่นจากนครนั้นเถิด

จงฟังเสียงจากพระวิหารนั้น!

เป็นเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า+

ทรงตอบสนองบรรดาศัตรูของพระองค์อย่างสาสม

“ยังไม่ทันเจ็บท้อง

เธอก็คลอด

ยังไม่ทันเจ็บปวด

เธอก็ให้กำเนิดลูกชาย

ใครบ้างเคยได้ยินเรื่องแบบนี้?

ใครบ้างเคยเห็นเรื่องเช่นนี้?

ประเทศหนึ่งจะถือกำเนิดขึ้นภายในวันเดียว

หรือชนชาติหนึ่งจะเกิดขึ้นภายในชั่วครู่เดียวได้หรือ?

ถึงกระนั้นศิโยนเจ็บท้องไม่ทันไร

ก็คลอดลูกๆ ออกมาแล้ว

เรานำมาถึงกำหนดคลอดแล้ว

จะไม่ปล่อยให้คลอดออกมาได้หรือ?” องค์พระผู้เป็นเจ้า+ตรัสดังนั้น

“เราปิดครรภ์ไว้เมื่อนำมาถึงเวลาคลอดหรือ?”

พระเจ้าของท่านตรัสดังนั้น

10 “จงชื่นชมยินดีกับเยรูซาเล็มและเปรมปรีดิ์กับเธอเถิด

ท่านทั้งปวงที่รักเธอ

จงปลื้มปีติอย่างเต็มเปี่ยมร่วมกับเธอเถิด

ท่านผู้ไว้ทุกข์ให้เธอ

11 เพราะท่านจะเลี้ยงดูและอิ่มใจ

ในอ้อมอกอันปลอบโยนของเธอ

ท่านจะดื่มด่ำและปีติยินดี

ในความอุดมสมบูรณ์อันล้นเหลือของเธอ”

12 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า+ตรัสว่า

“เราจะเพิ่มพูนสันติสุขแก่เธอเหมือนแม่น้ำ

และเพิ่มความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติให้เหมือนธารน้ำเชี่ยว

เจ้าจะถูกเลี้ยงดูและโอบอุ้มในอ้อมแขนของเธอ

และถูกกล่อมอยู่บนตักของเธอ

13 เราจะปลอบโยนเจ้า

ดั่งแม่ปลอบลูก

เจ้าจะได้รับการปลอบโยนในเยรูซาเล็ม”

14 เมื่อเจ้าเห็นเช่นนี้ จิตใจของเจ้าจะยินดี

และเจ้าจะเจริญงอกงามเหมือนต้นหญ้า

พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า+จะประจักษ์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์

แต่พระพิโรธจะสำแดงแก่ศัตรูของพระองค์

15 ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า+กำลังเสด็จมาพร้อมด้วยไฟ

ราชรถของพระองค์ประดุจพายุหมุน

พระองค์จะทรงระบายพระพิโรธลงมาอย่างรุนแรง

และการกำราบอันร้อนแรงด้วยเปลวไฟ

16 องค์พระผู้เป็นเจ้า+จะทรงพิพากษาลงโทษมวลมนุษย์

ด้วยไฟและด้วยดาบของพระองค์

คนเป็นอันมากจะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้า+ประหาร

17 “คนทั้งหลายที่อุทิศตนและชำระตนให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะเข้าไปในสวนติดตามผู้หนึ่งที่อยู่ท่ามกลาง[a]ผู้ที่กินเนื้อหมู เนื้อหนู และสิ่งน่าสะอิดสะเอียนต่างๆ คนเหล่านั้นจะพบจุดจบไปด้วยกัน” องค์พระผู้เป็นเจ้า+ประกาศดังนั้น

18 “เนื่องด้วยการกระทำและความคิดจินตนาการต่างๆ ของพวกเขา เรากำลังจะมา[b]และรวบรวมชนทุกชาติทุกภาษา พวกเขาจะมาและเห็นเกียรติสิริของเรา

19 “เราจะกำหนดหมายสำคัญในหมู่พวกเขาและเราจะส่งบางคนในหมู่ผู้รอดชีวิตไปยังชนชาติต่างๆ ไปยังทารชิช ไปหาชาวลิเบีย[c]และชาวลิเดีย (ผู้เป็นนักธนูเลื่องชื่อ) ไปยังทูบัลและกรีซ และไปยังเกาะแก่งอันไกลโพ้นซึ่งไม่เคยได้ยินชื่อเสียงหรือเห็นเกียรติสิริของเรา พวกเขาจะประกาศเกียรติสิริของเราท่ามกลางบรรดาประชาชาติ 20 และพวกเขาจะนำพี่น้องทั้งหมดของเจ้าจากทุกชนชาติมายังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราในเยรูซาเล็ม เพื่อเป็นเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า+ บางคนนั่งมาบนหลังม้า บางคนนั่งในรถม้าศึกและเกวียน และบางคนนั่งมาบนหลังล่อหลังอูฐ” องค์พระผู้เป็นเจ้า+ตรัสดังนั้น “พวกเขาจะพาพี่น้องทั้งปวงของเจ้ามาเหมือนชาวอิสราเอลนำเครื่องธัญบูชาใส่ภาชนะที่สะอาดตามระเบียบพิธีมายังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า+ 21 และเราจะเลือกบางคนที่กลับมาให้เป็นปุโรหิตและคนเลวี” องค์พระผู้เป็นเจ้า+ตรัสดังนั้น

22 องค์พระผู้เป็นเจ้า+ประกาศว่า “ฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่เราสร้างขึ้นจะยั่งยืนอยู่ต่อหน้าเราฉันใด นามของเจ้าและลูกหลานของเจ้าจะยั่งยืนอยู่ฉันนั้น 23 จากวันขึ้นหนึ่งค่ำถึงอีกวันขึ้นหนึ่งค่ำ และจากวันสะบาโตหนึ่งถึงอีกวันสะบาโตหนึ่ง มวลมนุษยชาติจะมากราบนมัสการต่อหน้าเรา” องค์พระผู้เป็นเจ้า+ตรัสดังนั้น 24 “และพวกเขาจะออกไปดูซากศพของบรรดาผู้ที่กบฏต่อเรา เพราะหนอนของคนเหล่านั้นจะไม่มีวันตาย ทั้งไฟของเขาจะไม่มีวันดับ และเขาจะเป็นที่น่าขยะแขยงแก่มวลมนุษยชาติ”

Footnotes:

  1. อิสยาห์ 66:17 หรือ สวนที่อยู่หลังวิหารทั้งหลายของเจ้า และ
  2. อิสยาห์ 66:18 ในภาษาฮีบรูข้อความนี้มีความหมายไม่ชัดเจน
  3. อิสยาห์ 66:19 ฉบับ LXX.ว่า ชาวพูต (ชาวลิเบีย) ภาษาฮีบรูว่า ชาวพูล
Thai New Contemporary Bible (TNCV)

Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes