A A A A A
Bible Book List

ยากอบ 3 Thai New Contemporary Bible (TNCV)

ฝึกลิ้นให้เชื่อง

พี่น้องทั้งหลาย อย่าตั้งตัวเป็นอาจารย์กันให้มากนักเลยเพราะรู้อยู่ว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้นจะถูกตัดสินอย่างเข้มงวดกว่าผู้อื่น เราทุกคนล้วนพลั้งพลาดในหลายๆ ทาง ผู้ที่ไม่เคยทำผิดทางวาจาก็เป็นคนดีเพียบพร้อม สามารถควบคุมร่างกายทั้งหมดของตนได้

เมื่อเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟัง เราก็บังคับให้ม้าไปทางไหนๆ ได้ทั้งตัว หรือให้ดูเรือเป็นตัวอย่าง ถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่และแล่นไปตามแรงลม แต่มันก็มีหางเสือเล็กๆ คอยคัดท้ายเรือให้ไปในที่ต่างๆ ตามที่นายท้ายต้องการ ลิ้นก็เช่นกันเป็นอวัยวะเล็กๆ แต่ชอบคุยโวโอ้อวด คิดดูเถิด ประกายไฟนิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ได้ ลิ้นก็เป็นเช่นไฟ เป็นโลกแห่งความชั่วร้ายท่ามกลางอวัยวะทั้งหลาย ลิ้นทำให้คนทั้งคนเสื่อมทรามไป ทำให้ชีวิตทั้งชีวิตลุกเป็นไฟและตัวมันเองก็ลุกเป็นไฟโดยนรก

สัตว์ทุกชนิด นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ทะเลยังถูกฝึกให้เชื่องได้และคนก็ได้ฝึกให้เชื่องมาแล้ว แต่ไม่มีใครฝึกลิ้นให้เชื่องได้ ลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เต็มด้วยพิษร้ายทำลายชีวิต

เราทั้งหลายสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาของเราด้วยลิ้น และเราก็ใช้ลิ้นแช่งด่ามนุษย์ซึ่งทรงสร้างขึ้นตามแบบของพระองค์ 10 คำสรรเสริญและคำแช่งด่าต่างก็ออกมาจากปากเดียวกัน พี่น้องทั้งหลายอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย 11 น้ำจืดและน้ำเค็ม[a] ไหลออกมาจากตาน้ำเดียวกันได้หรือ? 12 พี่น้องทั้งหลาย ต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอก หรือเถาองุ่นจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือ? เช่นกันตาน้ำเค็มก็ไม่อาจให้น้ำจืดได้

สติปัญญาสองแบบ

13 ถ้าผู้ใดในพวกท่านฉลาดและมีความเข้าใจ ก็ให้เขาแสดงออกมาโดยการดำเนินชีวิตที่ดี โดยการกระทำอันถ่อมสุภาพซึ่งมาจากสติปัญญา 14 แต่ถ้าท่านขมขื่นด้วยใจอิจฉาและทะเยอทะยานอย่างเห็นแก่ตัวก็อย่าโอ้อวดหรือปฏิเสธความจริง 15 “สติปัญญา” แบบนั้นไม่ได้มาจากสวรรค์แต่เป็นแบบโลก ไม่อยู่ฝ่ายวิญญาณและเป็นของมาร 16 เพราะที่ใดมีความอิจฉาและความทะเยอทะยานอย่างเห็นแก่ตัว ที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำที่ชั่วร้ายทุกชนิด

17 แต่สติปัญญาจากสวรรค์ประการแรกนั้นคือบริสุทธิ์ จากนั้นคือรักสันติ เห็นอกเห็นใจ ยอมเชื่อฟัง เต็มด้วยความเมตตาและผลดี ไม่ลำเอียงและจริงใจ 18 ผู้สร้างสันติหว่านในสันติย่อมเก็บเกี่ยวผลแห่งความชอบธรรม

Footnotes:

  1. 3:11 ภาษากรีกว่าขมเช่นเดียวกับข้อ 14
Thai New Contemporary Bible (TNCV)

Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

ยากอบ 3 Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

ให้​ระมัดระวัง​คำ​พูด

พี่​น้อง​ครับ อย่า​อยาก​เป็น​ครู​กัน​มาก​นัก​เลย เพราะ​รู้​กัน​อยู่​แล้ว​ว่า พวก​ครู​ทั้งหลาย​จะ​ถูก​ตัดสิน​เข้มงวด​กว่า​คน​อื่นๆ เพราะ​เรา​ทุก​คน​ทำ​ผิดพลาด​กัน​อยู่​เรื่อย ถ้า​ใคร​ที่​บังคับ​ลิ้น​ไม่​ให้​พูด​ผิดพลาด​ได้ คนๆ​นั้น​ก็​เป็น​คนดี​พร้อม เขา​ก็​จะ​บังคับ​ส่วน​อื่นๆ​ใน​ตัว​เขา​ได้​ด้วย ดู​อย่าง​ม้า​สิ ถ้า​เรา​อยาก​ให้​มัน​เชื่อ​ฟัง เรา​ก็​เอา​บังเหียน​ใส่​ไว้​ใน​ปาก​ของ​มัน เท่า​นี้​เรา​ก็​บังคับ​มัน​ได้​ทั้ง​ตัว​แล้ว ดู​อย่าง​เรือ​สิ ถึง​แม้​จะ​ลำ​ใหญ่​โต​แล่น​ไป​ด้วย​กระแส​ลม​แรง แต่​ก็​ถูก​บังคับ​ด้วย​หางเสือ​อัน​เล็กๆ​เท่า​นั้น คน​ขับ​ก็​บังคับ​ให้​แล่น​ไป​ไหน​มา​ไหน​ได้​ตาม​ชอบ​ใจ ก็​เหมือน​กับ​ลิ้น ถึง​แม้​จะ​เป็น​อวัยวะ​เล็กๆ​แต่​โม้​เรื่อง​ใหญ่​โต​ได้ คิด​ดู​สิ ไฟ​ป่า​ที่​ลุกลาม​ใหญ่​โต​นั้น​เกิด​จาก​เปลว​ไฟ​เล็กๆ​เท่า​นั้น ลิ้น​ก็​คือ​ไฟ​นี่​แหละ มัน​เป็น​โลก​ของ​ความ​ชั่ว​ร้าย ที่​อยู่​ท่าม​กลาง​อวัยวะ​อื่นๆ​ของ​ร่าง​กาย​เรา และ​มัน​ทำ​ให้​ทั้ง​ร่าง​ของ​เรา​เสื่อม​ไป มัน​เผา​เรา​ทั้ง​ชีวิต​ด้วย​ไฟ​ที่​ตรง​มา​จาก​นรก สัตว์​ทุก​ชนิด​ทำ​ให้​เชื่อง​ได้​ทั้ง​นั้น ไม่ว่า​จะ​เป็น นก สัตว์​เลื้อยคลาน และ​สัตว์น้ำ แล้ว​ก็​มี​คน​เคย​ทำ​ให้​พวก​มัน​เชื่อง​มา​แล้ว​ด้วย แต่​กับ​ลิ้น​นี่ ไม่​มี​ใคร​ทำ​ให้​มัน​เชื่อง​ได้​เลย มัน​ดุ​ร้าย​และ​ชั่ว​ช้า เต็ม​ไป​ด้วย​พิษสง​ถึง​ตาย​ได้ เรา​ใช้​ลิ้น​สรรเสริญ​องค์​เจ้า​ชีวิต และ​พระบิดา และ​เรา​ก็​ใช้​มัน​สาป​แช่ง​คน​ที่​พระเจ้า​สร้าง​มา​ตาม​แบบ​ของ​พระองค์​ด้วย 10 ปาก​อัน​เดียว​กัน​นี้​แหละ ที่​มี​ทั้ง​คำ​สรรเสริญ และ​คำ​สาป​แช่ง​ออก​มา ขอ​อย่า​ให้​เป็น​อย่าง​นี้​เลย​ครับ​พี่​น้อง 11 จะ​ให้​น้ำ​จืด​และ​น้ำเค็ม​พุ่ง​ออก​มา​จาก​ตาน้ำ​อัน​เดียว​กัน​ได้​อย่าง​ไร 12 พี่​น้อง​ครับ จะ​ให้​ต้น​มะเดื่อ​ออก​ลูก​เป็น​มะกอก​เทศ หรือ​จะ​ให้​ต้น​องุ่น​ออก​ลูก​เป็น​มะเดื่อ​ได้​อย่าง​ไร เป็น​ไป​ไม่​ได้ น้ำพุ​ที่​ให้​น้ำเค็ม​จะ​ให้​น้ำ​จืด​ด้วย ก็​เป็น​ไป​ไม่​ได้​เหมือน​กัน

สติปัญญา​ที่​ถูกต้อง

13 ใคร​ใน​พวก​คุณ​ที่​คิด​ว่า​ตัวเอง​ฉลาด​และ​มี​ความ​รู้​ความ​เข้า​ใจ​ดี ก็​ให้​เขา​แสดง​ออก​ด้วย​การ​ใช้​ชีวิต​อย่าง​ถูกต้อง และ​ถ่อมตัว​ทำ​ทุก​อย่าง​ด้วย​ความ​ฉลาด 14 แต่​ถ้า​ใคร​คิด​ว่า​ตัวเอง​เป็น​คน​ขี้อิจฉา​และ​เห็นแก่​ตัว ก็​ไม่​ต้อง​อวด​ฉลาด และ​พยายาม​ที่​จะ​ปกปิด​ความ​จริง 15 ความ​ฉลาด​อย่าง​นี้​ไม่​ได้​มา​จาก​พระเจ้า แต่​มา​จาก​โลก​นี้ ไม่​ได้​มา​จาก​พระ​วิญญาณ​แต่​มา​จาก​ปีศาจ 16 ที่​ไหน​ที่​มี​แต่​การ​อิจฉา​ริษยา​และ​เห็น​แก่​ตัว ที่​นั่น​ก็​มี​แต่​ความ​วุ่นวาย และ​จะ​มี​แต่​เรื่อง​ชั่ว​ร้าย​เต็ม​ไป​หมด 17 แต่​ความ​ฉลาด​ที่​มา​จาก​พระเจ้า​นั้น อัน​ดับ​แรก​คือ​ความ​บริสุทธิ์ และ​ต่อมา​คือ​การ​สร้าง​ความ​สงบ​สุข เห็น​อก​เห็น​ใจ​ซึ่ง​กัน​และ​กัน มี​ใจ​กว้าง​ขวาง เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​เมตตา และ​เกิด​ผลดี​มาก​มาย มี​ความ​ยุติธรรม และ​ซื่อ​สัตย์ 18 คน​ที่​สร้าง​ความ​สงบ​สุข​ด้วย​สันติ​วิธี ก็​จะ​ได้​เก็บ​เกี่ยว​ชีวิต​ที่​พระเจ้า​ชอบ​ใจ

Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center

Viewing of
Cross references
Footnotes