A A A A A
Bible Book List

ยอห์น 17 Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

พระ​เยซู​อธิษฐาน​ให้​พวก​ศิษย์

17 หลัง​จาก​พระ​เยซู​พูด​จบ​แล้ว พระองค์​ได้​เงย​หน้า​ขึ้น​มอง​ท้องฟ้า​และ​พูด​ว่า “พระบิดา ถึง​เวลา​แล้ว​ที่​จะ​เปิดเผย​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระบุตร เพื่อ​ที่​พระ​บุตร​จะ​ได้​เปิดเผย​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระองค์ พระองค์​ได้​ให้​ลูก​มี​สิทธิ​และ​อำนาจ​เหนือ​มนุษย์​ทุก​คน เพื่อ​ที่​ลูก​จะ​ได้​ให้​ทุกๆ​คน​ที่​พระองค์​ฝาก​ไว้​กับ​ลูก​นั้น​มี​ชีวิต​กับ​พระองค์​ตลอด​ไป ชีวิต​กับ​พระองค์​ตลอด​ไป​นั้น​ก็​คือ​การ​รู้จัก​พระองค์ ผู้​เป็น​พระเจ้า​เที่ยง​แท้​องค์​เดียว และ​รู้จัก​พระ​เยซูคริสต์​ผู้ที่​พระองค์​ส่ง​มา ลูก​ได้​ทำ​ให้​คน​ใน​โลก​นี้​เห็น​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระองค์​โดย​ได้​ทำ​งาน​ทุก​อย่าง​ที่​พระองค์​ให้​ลูก​ทำ​จน​เสร็จ​หมด​แล้ว พระบิดา ตอน​นี้​ขอ​ให้​ลูก​ได้​รับ​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​กลับ​มา​เหมือน​เดิม​อีก​ครั้ง​ต่อหน้า​พระองค์ คือ​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ที่​ลูก​มี​ร่วม​กับ​พระองค์​ก่อน​ที่​จะ​มี​โลก​นี้

ลูก​ได้​นำ​คน​ใน​โลก​นี้​ที่​พระองค์​ได้​ฝาก​ไว้​กับ​ลูก มา​รู้จัก​พระองค์​แล้ว คน​เหล่า​นั้น​เป็น​ของ​พระองค์ พระองค์​ฝาก​พวก​เขา​ไว้​กับ​ลูก และ​พวก​เขา​ก็​ทำ​ตาม​คำ​สั่งสอน​ของ​พระองค์ ตอน​นี้​พวก​เขา​ก็​รู้​ทุก​อย่าง​ที่​ลูก​ได้​รับ​จาก​พระองค์​แล้ว ลูก​เอา​คำ​พูด​ที่​พระองค์​ให้​กับ​ลูก​ไป​ให้​พวก​เขา และ​พวก​เขา​ก็​ยอมรับ​มัน​ไว้ พวก​เขา​เชื่อ​ว่า​ลูก​มา​จาก​พระองค์​จริง และ​เชื่อ​ว่า​พระองค์​ส่ง​ลูก​มา ลูก​ได้​อธิษฐาน​ให้​พวก​เขา ไม่​ใช่​ว่า​ลูก​อธิษฐาน​ให้​คน​ใน​โลก​นี้ แต่​ลูก​ได้​อธิษฐาน​ให้​คน​ที่​พระองค์​ฝาก​ลูก​ไว้ เพราะ​พวก​เขา​เป็น​คน​ของ​พระองค์ 10 ทุก​อย่าง​ของ​ลูก​ก็​เป็น​ของ​พระองค์ และ​ทุก​อย่าง​ของ​พระองค์​ก็​เป็น​ของ​ลูก คน​เหล่า​นี้​ทำ​ให้​โลก​เห็น​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​ลูก 11 ลูก​จะ​ไม่​อยู่​ใน​โลก​นี้​อีก​แล้ว แต่​พวก​เขา​ยัง​อยู่​ใน​โลก​นี้ ลูก​กำลัง​จะ​ไปหา​พระองค์ พระบิดา​ผู้​ศักดิ์สิทธิ์ ขอ​โปรด ใช้​อำนาจ​ที่​พระองค์​ให้​ลูก​นั้น​คุ้ม​ครอง​เขา​ด้วย เพื่อ​ที่​พวก​เขา​จะ​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​เหมือน​กับ​ที่​พระองค์​และ​ลูก​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน 12 เมื่อ​ลูก​ยัง​อยู่​กับ​พวก​เขา ลูก​ได้​ดูแล​คุ้ม​ครอง​พวก​เขา​ด้วย​อำนาจ​ของ​พระองค์​ที่​พระองค์​ให้​กับ​ลูก ลูก​ได้​ปกป้อง​พวก​เขา​ไว้ และ​ไม่​มี​ใคร​หลง​หาย​ไป​เลย​สัก​คน ยกเว้น​คน​เดียว​ที่​ต้อง​พินาศ​เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​จริง​ตาม​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้

13 ตอน​นี้ ลูก​กำลัง​มาหา​พระองค์ แต่​ลูก​พูด​เรื่อง​พวก​นี้ ใน​ขณะ​ที่​ลูก​ยัง​อยู่​ใน​โลก เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​มี​ความ​สุข​เต็มที่​เหมือน​กับ​ที่​ลูก​มี 14 ลูก​ได้​ให้​คำ​สอน​ของ​พระองค์​แก่​พวก​เขา​แล้ว แต่​โลก​นี้​เกลียด​พวก​เขา​เพราะ​ว่า​พวก​เขา​ไม่​ได้​เป็น​ของ​โลก เหมือน​กับ​ที่​ลูก​ไม่​ได้​เป็น​ของ​โลก​นี้ 15 ลูก​ไม่​ได้​ขอ​ให้​พระองค์​เอา​พวก​เขา​ออก​ไป​จาก​โลก​นี้ แต่​ลูก​ขอ​ให้​พระองค์​คุ้ม​ครอง​พวก​เขา​ให้​พ้น​จาก​มารร้าย​ตัว​นั้น 16 พวก​เขา​ไม่​ได้​เป็น​ของ​โลก​เหมือน​กับ​ที่​ลูก​ไม่​ได้​เป็น​ของ​โลก 17 คำ​สอน​ของ​พระองค์​เป็น​ความ​จริง ขอ​ให้​คำ​สอน​นี้​ทำ​ให้​พวก​เขา​เป็น​คน​ของ​พระองค์​แต่​ผู้​เดียว 18 ลูก​ได้​ส่ง​พวก​เขา​เข้า​ไป​ใน​โลก​เหมือน​กับ​ที่​พระองค์​ส่ง​ลูก​เข้า​มา​ใน​โลก​นี้ 19 ลูก​ได้​มอบ​ตัว​เอง​ให้​เป็น​ของ​พระองค์​แต่​เพียง​ผู้​เดียว​เพราะ​เห็นแก่​พวก​เขา เพื่อ​ว่า​ความ​จริง​นั้น​จะ​ทำ​ให้​พวก​เขา​มอบ​ตัว​เอง​ให้​พระองค์​แต่​เพียง​ผู้​เดียว​ด้วย

20 อย่าง​ไรก็​ตาม ลูก​ไม่​ได้​อธิษฐาน​ให้​คน​พวก​นี้​เท่า​นั้น แต่​ลูก​ยัง​อธิษฐาน​ให้​คน​ที่​จะ​เชื่อ​ใน​ตัว​ลูก​โดย​ผ่าน​ทาง​คำ​สอน​ของ​พวก​เขา​ด้วย 21 ลูก​ขอ​ให้​พวก​เขา​ทั้ง​หมด​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน เหมือน​กับ​พระองค์​พระบิดา​อยู่​ใน​ตัว​ลูก และ​ลูก​อยู่​ใน​พระองค์ ขอ​ให้​พวก​เขา​อยู่​ใน​พวก​เรา​ด้วย เพื่อ​โลก​จะ​ได้​เชื่อ​ว่า​พระองค์​ส่ง​ลูก​มา 22 ลูก​ทำ​ให้​พวก​เขา​มี​เกียรติ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่ เหมือน​กับ​ที่​พระองค์​ได้​ทำ​ให้​ลูก​มี​เกียรติ เพื่อ​ว่า​พวก​เขา​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน เหมือน​กับ​ที่​ลูก​กับ​พระองค์​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​ด้วย 23 ที่​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​หมายถึง​ลูก​อยู่​ใน​พวก​เขา​และ​พระองค์​ก็​อยู่​ใน​ลูก เพื่อ​ว่า​พวก​เขา​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​อย่าง​เต็มที่ เพื่อ​ที่​โลก​จะ​ได้​รู้​ว่า​พระองค์​ส่ง​ลูก​มา และ​รู้​ว่า​พระองค์​รัก​พวก​เขา​เหมือน​กับ​ที่​พระองค์​รัก​ลูก

24 พระบิดา ใน​ที่​ที่​ลูก​อยู่​นั้น ลูก​อยาก​ให้​คน​พวก​นี้​ที่​พระองค์​ให้​กับ​ลูก​อยู่​ที่​นั่น​กับ​ลูก​ด้วย เพื่อ​เขา​จะ​ได้​เห็น​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ที่​พระองค์​ให้​กับ​ลูก เพราะ​พระองค์​รัก​ลูก​ก่อน​ที่​พระองค์​จะ​สร้าง​โลก​นี้ 25 พระบิดา พระองค์​สัตย์ซื่อ โลก​นี้​ไม่​รู้จัก​พระองค์ แต่​ลูก​รู้จัก​พระองค์ และ​พวก​ศิษย์​เหล่า​นี้​ก็​รู้​ว่า​พระองค์​ส่ง​ลูก​มา 26 ลูก​ทำ​ให้​เขา​รู้จัก​พระองค์ และ​ลูก​ก็​จะ​ทำ​อย่าง​นี้​ต่อ​ไป เพื่อ​ว่า​ความ​รัก​ที่​พระองค์​มี​ต่อ​ลูก​จะ​อยู่​ใน​ตัว​พวก​เขา และ​เพื่อ​ว่า​ลูก​ก็​จะ​อยู่​ใน​ตัว​พวก​เขา​ด้วย”

Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes