A A A A A
Bible Book List

กิจการของอัครทูต 16 Thai New Contemporary Bible (TNCV)

ทิโมธีสมทบกับเปาโลและสิลาส

16 เขามาถึงเมืองเดอร์บี จากนั้นไปยังเมืองลิสตรา ที่นั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธีอาศัยอยู่ มารดาของเขาเป็นผู้เชื่อชาวยิวแต่บิดาของเขาเป็นชาวกรีก ทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พี่น้องที่เมืองลิสตราและเมืองอิโคนียูม เปาโลต้องการจะพาทิโมธีไปด้วยจึงให้เขาเข้าสุหนัตเพราะเห็นแก่ชาวยิวที่อยู่แถบนั้นเนื่องจากใครๆ ก็รู้ว่าบิดาของเขาเป็นคนกรีก ขณะเดินทางไปยังเมืองต่างๆ พวกเขาก็ถ่ายทอดมติของเหล่าอัครทูตและพวกผู้ปกครองที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อให้คนทั้งหลายปฏิบัติตาม ดังนั้นคริสตจักรต่างๆ จึงได้รับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งในความเชื่อและสมาชิกก็เพิ่มขึ้นทุกวัน

ชาวมาซิโดเนียในนิมิตของเปาโล

เนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ให้ประกาศพระวจนะในแคว้นเอเชียเปาโลกับคณะจึงเดินทางไปทั่วภูมิภาคฟรีเจียและกาลาเทีย เมื่อมาถึงชายแดนแคว้นมิเซียพวกเขาก็พยายามจะเข้าไปในแคว้นบิธีเนียแต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่ทรงอนุญาต พวกเขาจึงผ่านแคว้นมิเซียลงไปยังเมืองโตรอัส ในเวลากลางคืนเปาโลได้รับนิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่า “โปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าที่แคว้นมาซิโดเนียด้วยเถิด” 10 หลังจากเปาโลเห็นนิมิตเราก็เตรียมพร้อมทันทีที่จะไปยังแคว้นมาซิโดเนียเพราะเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกเขา

นางลิเดียกลับใจในฟีลิปปี

11 จากเมืองโตรอัสเราลงเรือแล่นตรงไปยังเกาะสาโมธรัสและรุ่งขึ้นก็ถึงเมืองเนอาโปลิส 12 เราเดินทางจากที่นั่นไปยังเมืองฟีลิปปีซึ่งเป็นอาณานิคมของโรมันและเป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งของแคว้นมาซิโดเนีย เราพักอยู่ที่นั่นหลายวัน

13 ในวันสะบาโตเราออกนอกประตูเมืองไปที่แม่น้ำคาดว่าจะพบที่สำหรับอธิษฐาน เรานั่งลงพูดคุยกับพวกผู้หญิงที่ชุมนุมกันอยู่ที่นั่น 14 มีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟังอยู่ชื่อลิเดีย เป็นคนค้าผ้าสีม่วงมาจากเมืองธิยาทิรา นางเป็นผู้นมัสการพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดใจนางให้ตอบรับถ้อยคำของเปาโล 15 เมื่อนางกับสมาชิกในครัวเรือนของนางได้รับบัพติศมานางก็เชิญเราเข้าไปในบ้าน โดยกล่าวว่า “หากท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เชิญมาพักที่บ้านของข้าพเจ้าเถิด” นางพูดชักชวนจนเราตกลง

เปาโลกับสิลาสในคุก

16 ครั้งหนึ่งขณะเรากำลังจะไปยังที่อธิษฐานทาสหญิงคนหนึ่งซึ่งมีผีหมอดูสิงอยู่มาพบเรา หญิงนี้ทำเงินให้นายมากมายจากการทำนายโชคชะตา 17 นางตามเปาโลกับพวกเรามาและร้องว่า “คนเหล่านี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุด พวกเขามาบอกทางรอดให้ท่านทั้งหลาย” 18 นางทำเช่นนี้อยู่หลายวันเป็นการรบกวนเปาโลอย่างมากจนในที่สุดเขาหันไปสั่งผีนั้นว่า “ในพระนามพระเยซูคริสต์ เราสั่งให้เจ้าออกมาจากนาง!” ผีนั้นก็ออกมาจากนางทันที

19 เมื่อเจ้าของทาสนั้นเห็นว่าหมดหวังที่จะหาเงินแล้วก็จับเปาโลกับสิลาสและลากตัวมาที่ย่านชุมชนเพื่อพบเจ้าหน้าที่ 20 พวกเขานำคนทั้งสองมาต่อหน้าคณะผู้ปกครองเมืองแล้วเรียนว่า “คนเหล่านี้เป็นยิวและกำลังก่อกวนบ้านเมืองให้วุ่นวาย 21 โดยแนะนำสั่งสอนธรรมเนียมอันผิดกฎหมายที่เราชาวโรมันไม่อาจยอมรับหรือปฏิบัติตาม”

22 ฝูงชนเข้าร่วมเล่นงานเปาโลกับสิลาส คณะผู้ปกครองเมืองสั่งให้กระชากเสื้อผ้าของพวกเขาออกและโบยตีพวกเขา 23 หลังจากโบยตีอย่างหนักแล้วก็โยนพวกเขาเข้าห้องขังและกำชับพัศดีให้ดูแลอย่างเข้มงวด 24 เมื่อได้รับคำสั่งเช่นนั้นพัศดีก็จองจำพวกเขาไว้ในห้องขังชั้นในและใส่ขื่อที่เท้าของพวกเขา

25 ราวเที่ยงคืนเปาโลกับสิลาสกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนักโทษอื่นๆ ฟังอยู่ 26 ทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนฐานรากของคุกสั่นคลอน ประตูคุกทุกบานเปิดออกทันทีและโซ่ตรวนหลุดจากทุกคน 27 พัศดีตื่นขึ้นมาและเห็นประตูคุกเปิดก็ชักดาบออกมาจะฆ่าตัวตายเพราะคิดว่านักโทษหนีไปแล้ว 28 แต่เปาโลตะโกนว่า “อย่าทำร้ายตัวเอง! เราทุกคนอยู่ที่นี่!”

29 พัศดีเรียกให้จุดไฟแล้ววิ่งเข้ามาหมอบลงตัวสั่นต่อหน้าเปาโลกับสิลาส 30 จากนั้นก็พาพวกเขาออกมาแล้วถามว่า “ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับความรอด?”

31 พวกเขาตอบว่า “จงเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า แล้วท่านกับครัวเรือนของท่านจะได้รับความรอด” 32 แล้วพวกเขาก็ประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่พัศดีและแก่คนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขา 33 กลางดึกชั่วโมงเดียวกันนั้นเองพัศดีก็พาพวกเขาไปล้างแผล แล้วพัศดีกับทั้งครอบครัวก็รับบัพติศมาทันที 34 พัศดีพาพวกเขาเข้าไปในบ้านและจัดอาหารมาเลี้ยงพวกเขา พัศดีชื่นชมยินดียิ่งนักที่ตัวเขาและทุกคนในครอบครัวของเขาได้มาเชื่อพระเจ้า

35 พอรุ่งเช้าคณะผู้ปกครองเมืองส่งเจ้าหน้าที่มาหาพัศดีสั่งว่า “ปล่อยตัวคนเหล่านั้นไป” 36 พัศดีบอกเปาโลว่า “คณะผู้ปกครองเมืองได้สั่งให้ปล่อยตัวท่านกับสิลาส บัดนี้เชิญท่านออกไปอย่างมีสันติสุขเถิด”

37 แต่เปาโลกล่าวกับเจ้าหน้าที่พวกนั้นว่า “พวกเขาโบยเราต่อหน้าประชาชนโดยไม่มีการไต่สวนทั้งๆ ที่เราเป็นพลเมืองโรมันและโยนเราเข้าคุก แล้วบัดนี้พวกเขาจะมาเสือกไสเราออกไปอย่างเงียบๆ หรือ? ไม่ได้! ให้พวกเขาเองนั่นแหละมาพาเราออกไป”

38 พวกเจ้าหน้าที่กลับไปรายงานเรื่องนี้แก่คณะผู้ปกครองเมือง เมื่อพวกเขาได้ยินว่าเปาโลกับสิลาสเป็นพลเมืองโรมันก็ตกใจ 39 พวกเขามาเอาใจเปาโลกับสิลาสและพาออกจากคุกแล้วขอร้องให้ออกไปจากเมืองนั้น 40 หลังจากเปาโลและสิลาสออกจากคุกแล้วก็มาที่บ้านของนางลิเดีย เขาทั้งสองได้พบกับพวกพี่น้องและให้กำลังใจพวกเขาแล้วลาจากไป

Thai New Contemporary Bible (TNCV)

Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

กิจการของอัครทูต 16 Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

ทิโมธี​ร่วม​ทำ​งาน​กับ​เปาโล​และ​สิลาส

16 เปาโล​ไป​เมือง​เดอร์บี​และ​เมือง​ลิสตรา​ด้วย ที่​นั่น​มี​ศิษย์​คน​หนึ่ง​ของ​พระ​เยซู ชื่อ​ทิโมธี เป็น​ลูกชาย​ของ​หญิง​ชาว​ยิว​ที่​เชื่อ​ถือ​ใน​พระ​เยซู แต่​พ่อ​ของ​เขา​เป็น​ชาว​กรีก ทิโมธี​เป็น​ที่​ยกย่อง​ของ​พี่​น้อง​ใน​เมือง​ลิสตรา​และ​เมือง​อีโคนียูม เปาโล​อยาก​ได้​ทิโมธี​เดิน​ทาง​ไป​ด้วย จึง​ได้​พา​ทิโมธี​ไป​ทำ​พิธี​ขลิบ เพราะ​เห็นแก่​คน​ยิว​ที่​อยู่​ที่​นั่น เพราะ​พวก​เขา​ทุก​คน​รู้​ว่า​พ่อ​ของ​ทิโมธี​เป็น​คน​กรีก เมื่อ​พวก​เขา​ผ่าน​ไป​ตาม​เมือง​ต่างๆ​ก็​ได้​บอก​ให้​พวก​ที่​นับถือ​พระ​เยซู รู้​ถึง​กฎ​ต่างๆ​ที่​พวก​ศิษย์​เอก​ของ​พระ​เยซู​และ​พวก​ผู้นำ​อาวุโส​ใน​เมือง​เยรูซาเล็ม​ได้​ตกลง​กัน​ไว้ จึง​ทำ​ให้​หมู่​ประชุม​ของ​พระเจ้า​ทั้งหลาย​มี​ความ​เชื่อ​มาก​ยิ่ง​ขึ้น และ​มี​คน​มา​เชื่อ​พระ​เยซู​เพิ่ม​ขึ้น​ทุกๆ​วัน

พระเจ้า​เรียก​เปาโล​ไปมาซิโดเนีย

เปาโล​และ​คน​อื่นๆ​ที่​ไป​ด้วย เดิน​ทาง​ผ่าน​แคว้น​ฟรีเจีย​และ​กาลาเทีย พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ห้าม​พวก​เขา​ไม่​ให้​เข้า​ไป​ประกาศ​พระคำ​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต​ใน​แคว้น​เอเชีย เมื่อ​พวก​เขา​มา​ถึง​ชาย​แดน​ของ​แคว้น​มิเซีย​แล้ว พวก​เขา​พยายาม​จะ​เข้า​ไป​ใน​แคว้น​บิธีเนีย แต่​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เยซู​ก็​ห้าม​ไว้​อีก ดัง​นั้น​พวก​เขา​จึง​เดิน​ทาง​ผ่าน​แคว้น​มิเซีย ไป​ที่​เมือง​โตรอัส ใน​ตอน​กลาง​คืน​เปาโล​เห็น​นิมิต ว่า มี​ชาย​คน​หนึ่ง​จาก​มาซิโดเนีย​ได้​มา​ยืน​อ้อน​วอน​เปาโล​ว่า “มา​ช่วย​พวก​เรา​ที่​แคว้น​มาซิโดเนีย ด้วย​เถิด” 10 หลัง​จาก​ที่​เปาโล​เห็น​นิมิต​แล้ว พวก​เรา [a] ก็​ตัดสิน​ใจ​ไป​ที่​แคว้น​มาซิโดเนีย​ทัน​ที โดย​สรุป​ว่า พระเจ้า​เรียก​พวก​เรา​ให้​ไป​ประกาศ​ข่าว​ดี​กับ​ชาว​มาซิโดเนีย

ลิเดีย​มา​เป็น​ลูกศิษย์​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต

11 จาก​เมือง​โตรอัส พวก​เรา​นั่ง​เรือ​ตรง​ไป​ที่​เกาะ​สาโมธรัส พอ​วัน​ถัด​มา พวก​เรา​ก็​นั่ง​เรือ​ต่อ​ไป​ที่​เมือง​เนอาโปลิส 12 จาก​ที่​นั่น พวก​เรา​เดิน​ทาง​ไป​ที่​เมือง​ฟีลิปปี ซึ่ง​เป็น​เมือง​สำคัญ​อัน​ดับ​หนึ่ง​ใน​แถบ​นั้น​ของ​แคว้น​มาซิโดเนีย และ​เป็น​เมือง​ขึ้น​ของ​โรม พวก​เรา​ใช้​เวลา​อยู่​ใน​เมือง​นี้​หลาย​วัน

13 เมื่อ​ถึง​วัน​หยุด​ทาง​ศาสนา พวก​เรา​ออก​นอก​ประตู​เมือง​ไป​ที่​แม่น้ำ เรา​คิด​ว่า​ที่​นั่น​คง​มี​ที่​สำหรับ​อธิษฐาน พวก​เรา​นั่ง​ลง​พูด​คุย​กับ​พวก​ผู้หญิง​ที่​มา​ชุมนุม​กัน​อยู่​ที่​นั่น 14 มี​ผู้หญิง​คน​หนึ่ง​ที่​นั่น ชื่อ​ลิเดีย เป็น​คน​ขาย​ผ้า​สีม่วง​มา​จาก​เมือง​ธิยาทิรา เธอ​เป็น​คน​ที่​นับถือ​พระเจ้า เมื่อ​เธอ​กำลัง​ฟัง​พวก​เรา​อยู่​นั้น องค์​เจ้า​ชีวิต​ก็​ได้​เปิด​ใจ​ของ​เธอ​ให้​ตั้งใจ​ฟัง​ใน​สิ่ง​ที่​เปาโล​กำลัง​พูด 15 หลัง​จาก​ที่​เธอ​และ​คน​ใน​บ้าน​ทั้ง​หมด​เข้า​พิธี​จุ่ม​น้ำ แล้ว เธอ​ขอ​ร้อง​พวก​เรา​ว่า “ถ้า​พวก​ท่าน​ถือ​ว่า ดิฉัน​มี​ความ​เชื่อ​ใน​องค์​เจ้า​ชีวิต​จริง ก็​ขอ​ให้​มา​พัก​ที่​บ้าน​ของ​ดิฉัน​ด้วย​เถิด” แล้ว​เธอ​คะยั้น​คะยอ​ให้​พวก​เรา​ไป

เปาโล​และ​สิลาส​อยู่​ใน​คุก

16 วัน​หนึ่ง​เมื่อ​พวก​เรา​กำลัง​จะ​ไป​สถานที่​อธิษฐาน ทาส​สาว​คน​หนึ่ง​พบ​กับ​พวก​เรา เธอ​มี​วิญญาณ​ที่​ทำนาย​อนาคต​ได้​สิง​อยู่ ทำ​ให้​เธอ​สามารถ​ทำนาย​อนาคต​ได้ เธอ​หา​เงิน​ให้​กับ​เจ้า​นาย​ของ​เธอ​เป็น​จำนวน​มาก​ด้วย​การ​ทำนาย​โชค​ชะตา 17 เธอ​เดิน​ตาม​เปาโล​กับ​พวก​เรา และ​ร้อง​ตะโกน​ว่า “คน​พวก​นี้​เป็น​ทาส​ของ​พระเจ้า​สูงสุด พวก​เขา​มา​ประกาศ​หนทาง​ที่​จะ​หลุดพ้น​จาก​บาป​ให้​กับ​พวก​คุณ​รู้” 18 เธอ​ทำ​อย่าง​นี้​อยู่​หลาย​วัน จน​เปาโล​ทน​ไม่​ไหว จึง​หัน​ไป​พูด​กับ​วิญญาณ​ที่​สิง​เธอ​อยู่​ว่า “ใน​นาม​ของ​พระ​เยซูคริสต์ เรา​ขอ​สั่ง​ให้​เจ้า​ออก​มา​จาก​ร่าง​ของ​เธอ​เดี๋ยว​นี้” แล้ว​วิญญาณ​ตน​นั้น​ก็​ออก​จาก​ร่าง​ของ​เธอ​ทัน​ที

19 เมื่อ​เจ้า​นาย​ของ​เธอ​เห็น​ว่า​โอกาส​ที่​จะ​หา​เงิน​นั้น​หลุด​ลอย​ไป​แล้ว พวก​เขา​จึง​คว้า​ตัว​เปาโล​และ​สิลาส แล้ว​ลาก​ตัว​ไปหา​เจ้าหน้าที่​ที่​ตลาด 20 เมื่อ​พวก​เขา​นำ​เปาโล​และ​สิลาส​ไป​หา​คณะ​ผู้​พิพากษา​แล้ว พวก​เขา​ก็​พูด​ว่า “ไอ้​พวก​นี้​เป็น​ชาว​ยิว​ที่​เข้า​มา​ก่อ​กวน​ใน​บ้าน​เมือง​ของ​เรา 21 พวก​มัน​มา​โฆษณา​ชวน​เชื่อ​ถึง​ประเพณี​ต่างๆ​ที่​ผิด​กฎ​หมาย​บ้าน​เมือง ที่​พวก​เรา​ชาว​โรมัน​ไม่​สามารถ​จะ​รับ​หรือ​ทำ​ตาม​ได้”

22 แล้ว​ฝูงชน​ก็​เข้า​มา​รุม​ทำร้าย​เปาโล​กับ​สิลาส คณะ​ผู้​พิพากษา​เข้า​มา​ฉีก​เสื้อผ้า​ของ​เปาโล​และ​สิลาส​ออก แล้ว​สั่ง​ให้​เฆี่ยน​ตี 23 หลัง​จาก​เฆี่ยน​ตี​ไป​หลาย​ครั้ง​แล้ว ได้​เอา​ตัว​ไป​ขัง​ไว้​ใน​คุก แล้ว​สั่ง​ให้​นาย​คุก​เฝ้า​ควบ​คุม​ไว้​อย่าง​แน่น​หนา 24 เมื่อ​นาย​คุก​ได้​รับ​คำ​สั่ง​แล้ว เขา​ก็​ได้​คุม​ตัว​คน​ทั้ง​สอง​ไป​ขัง​ไว้​ที่​ห้อง​ขัง​ชั้น​ใน และ​ใส่​ขื่อ​ที่​เท้า​ของ​พวก​เขา​อย่าง​แน่น​หนา

25 ประมาณ​เที่ยงคืน ใน​ขณะ​ที่​เปาโล​และ​สิลาส​กำลัง​อธิษฐาน​และ​ร้องเพลง​สรรเสริญ​พระเจ้า โดย​มี​นักโทษ​คน​อื่นๆ​กำลัง​ฟัง​อยู่​นั้น 26 ได้​เกิด​แผ่นดิน​ไหว​อย่าง​รุนแรง จน​ราก​ฐาน​ของ​คุก​สั่น​สะเทือน แล้ว​ประตู​คุก​ทุก​บาน​ก็​เปิด​ออก​ทัน​ที โซ่​ที่​ล่าม​นักโทษ​ทุก​คน​หลุด 27 นาย​คุก​ก็​ตื่น และ​เมื่อ​เขา​เห็น​ประตู​คุก​เปิด​ก็​คิด​ว่า​นักโทษ​หนี​ออก​ไป​หมด​แล้ว เขา​จึง​ชัก​ดาบ​ออก​มา​เพื่อ​จะ​ฆ่า​ตัว​ตาย 28 แต่​เปาโล​ตะโกน​เสียง​ดัง​ว่า “อย่า​ทำร้าย​ตัวเอง​เลย พวก​เรา​ยัง​อยู่​ที่​นี่​ครบ​ทุก​คน”

29 ผู้​คุม​จึง​ร้องขอ​คบไฟ แล้ว​เขา​ก็​วิ่ง​เข้า​ไป​ข้าง​ใน​ตัว​สั่น​เทิ้ม​ด้วย​ความ​กลัว เขา​หมอบ​ลง​ต่อหน้า​เปาโล​และ​สิลาส 30 แล้ว​นำ​คน​ทั้ง​สอง​ออก​มา​จาก​คุก​และ​ถาม​ว่า “ท่าน​ครับ ผม​ต้อง​ทำ​อย่าง​ไร ถึง​จะ​รอด​ได้”

31 พวก​เขา​ตอบ​ว่า “ให้​ไว้วางใจ​ใน​องค์​พระ​เยซู​เจ้า แล้ว​ท่าน​จะ​ได้​หลุดพ้น​จาก​บาป รวม​ทั้ง​คน​ใน​ครัว​เรือน​ของ​ท่าน​ด้วย” 32 แล้ว​พวก​เขา​ประกาศ​พระคำ​ของ​พระเจ้า ให้​นาย​คุก​รวม​ทั้ง​ทุก​คน​ที่​อยู่​ใน​ครัว​เรือน​ของ​เขา​ฟัง 33 ใน​คืน​นั้น​เอง นาย​คุก​พา​เปาโล​และ​สิลาส​ไป​ล้าง​แผล แล้ว​เขา​และ​ทุก​คน​ใน​ครัว​เรือน​ของ​เขา​ก็​เข้า​พิธี​จุ่ม​น้ำ​ใน​ทัน​ที 34 หลัง​จาก​นั้น นาย​คุก​ก็​พา​คน​ทั้ง​สอง​ไป​ที่​บ้าน และ​หา​อาหาร​มา​ให้​กิน เขา​และ​ทุก​คน​ใน​ครัว​เรือน​ต่าง​ก็​พา​กัน​ดีใจ เพราะ​ได้​ไว้วางใจ​ใน​พระเจ้า​แล้ว

35 พอ​ถึง​วันรุ่งขึ้น คณะ​ผู้​พิพากษา​ส่ง​เจ้าหน้าที่​มา​บอก​ว่า “ปล่อย​ตัว​สอง​คน​นั้น​ไป​ได้​แล้ว”

36 นาย​คุก​จึง​ไป​บอก​กับ​เปาโล​ว่า “ผู้​พิพากษา​ส่ง​คน​มา​บอก​ให้​ปล่อย​ตัว​พวก​ท่าน​แล้ว ออก​มา​เถอะ​ขอ​ให้​ไป​เป็น​สุข​นะ”

37 แต่​เปาโล​พูด​กับ​พวก​เจ้าหน้าที่​ว่า “พวก​เขา​เฆี่ยน​ตี​เรา​ใน​ที่​สาธารณะ ทั้งๆ​ที่​ไม่​มี​ความ​ผิด มิหนำ​ซ้ำ​เรา​ก็​เป็น​คน​สัญชาติ​โรมัน​ด้วย แล้ว​ยัง​โยน​เรา​เข้า​คุก​อีก​ด้วย และ​ตอน​นี้​จะ​มา​แอบ​ปล่อย​เรา​ไป​อย่าง​ลับๆ​ได้​อย่าง​ไร ยอม​ไม่​ได้​เด็ด​ขาด พวก​เขา​เอง​ควร​จะ​มา​พา​พวก​เรา​ออก​ไป”

38 พวก​เจ้าหน้าที่ จึง​ได้​ไป​ราย​งาน​เรื่อง​นี้​ต่อ​คณะ​ผู้​พิพากษา เมื่อ​คณะ​ผู้​พิพากษา​ได้​ยิน​ว่า​เปาโล​และ​สิลาส​เป็น​คน​สัญชาติ​โรมัน พวก​เขา​ต่าง​ก็​พา​กัน​ตกใจ 39 จึง​มา​ขอโทษ​คน​ทั้ง​สอง แล้ว​พา​พวก​เขา​ออก​มา​จาก​คุก และ​ขอ​ร้อง​ให้​พวก​เขา​ออก​ไป​จาก​เมือง 40 เมื่อ​เปาโล​และ​สิลาส​ออก​จาก​คุก​แล้ว ก็​ตรง​ไป​ที่​บ้าน​ของ​ลิเดีย​เพื่อ​พบ​กับ​พวก​พี่​น้อง​ที่​นั่น เปาโล​และ​สิลาส​ให้​กำลัง​ใจ​พวก​เขา​แล้ว​ก็​จาก​ไป

Footnotes:

  1. กิจการของอัครทูต 16:10 พวก​เรา ที่​ลูกา​ผู้​เขียน​หนังสือ​เล่ม​นี้ เปลี่ยน​มา​ใช้​คำ​ว่า​พวก​เรา แสดง​ว่า​ท่าน​ได้​ร่วม​เดิน​ทาง​ไป​กับ​เปาโล สิลาส และ​ทิโมธี​ด้วย
Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)

Copyright © 2001 by World Bible Translation Center

Viewing of
Cross references
Footnotes