Add parallel Print Page Options

परमप्रभुतिर फर्क

14 हे इस्राएल! तिम्रो पापले तिमीलाई धर्मराउने बनाएकोछ। यसैकारण अब परमप्रभु आफ्नो परमेश्वर तिर फर्केर आऊ। जुन कुरा तिमीले भन्नुछ, त्यसको विषयमा सोंच, अनि परमप्रभु तिर फर्केर आऊ, उहाँलाई भन,

“हाम्रा सबै पापहरू टाढा गरेर,
    जे कुरा राम्रो छ त्यसलाई ग्रहण गर,
जुन हामीले भनिरहेकाछौ।
    हामी हाम्रो मुखले तपाईंको स्तुति गाउँछौं।
अश्शूरले हामीलाई बँचाउन सक्तैंन।
    हामी घोडहरूमाथि सवार हुनेछैनौ।
न त हामी आफ्नो हातले बनाएको कुरालाई
    ‘हाम्रो परमेश्वर’ भन्नेछौं।
किनकि बिना आमा बाबुका सन्तानहरूप्रति दया गर्ने,
    केवल तपाईं मात्र हुनुहुन्छ।”

परमप्रभुले इस्राएललाई क्षमा गर्नुहुन्छ

परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“उनीहरूले मलाई त्यागे।
    म उनीहरूलाई यसको निम्ति क्षमा दिन्छु।
म उनीहरूलाई मुक्त भावले प्रेम गर्नेछु।
    म अब उनीहरू प्रति क्रोधित हुनेछैन।
म इस्राएलको निम्ति शीत झैं बन्नेछु।
    इस्राएल लिली फूल झैं फुल्नेछ।
    लबानोन झैं त्यसको जरा फैलनेछ।
त्यसका हाँगाहरू भद्राक्षको रूख झैं हुनेछन्।
    त्यो सुन्दर हुनेछ।
त्यो त्यस सुगन्ध झैं हुनेछ
    जुन लबानोनको रूखको जराबाट आउँछ।
इस्राएलका मानिसहरू फेरि मेरो संरक्षणमा हुनेछन्।
    तिनीहरू अन्न झैं बढ्नेछन्।
तिनीहरू अङ्गुरका लहरा झैं फल्ने र फूल्ने छन।
    अनि तिनीहरूको सुगन्ध लबानोनको दाखरस जस्तै हुनेछ।

परमप्रभुले इस्राएललाई मूर्तिको विषयमा चेतावनी दिनुभयो

“हे एप्रैम मैले मूर्तिहरूसित गर्नुपर्ने बढी केही छैन।
    म नै एकजना हुँ जसले तिम्रो प्रार्थनाहरूको उत्तर दिन्छु।
म नै एकजना हुँ जसले माथिबाट तिम्रो रक्षा गर्छु।
    म सधैँ हरियो रहने सल्लाको रूख जस्तै हुँ।
    त्यसको फल मबाट नै आउँछ।”

अन्तिम सल्लाह

यी कुराहरू ज्ञानी मानिसले बुझ्नु पर्छ।
    यो कुराहरू कुनै बुद्धिमान मानिसले जान्नु पर्छ।
परमप्रभुको बाटो ठीक छ।
    असल मानिसहरू तिनीहरूद्वारा बाँच्छन्।
    पापीहरू तिनीहरूद्वारा मर्छन्।