Add parallel Print Page Options

हबकूकको प्रार्थना

शिग्गिओनोथ[a] रागमा हबकूक अगमवक्ताले प्रार्थना गर्छन्।

हे परमप्रभु, मैले तपाईंको बिषयमा सुनें अनि आश्चर्यले पूर्ण भएँ।
    हे परमप्रभु! बिगतमा जुन महानकार्यहरू गर्नु भयो म त्यसमा छक्कपरें।
अब म तपाईंलाई हाम्रो समयमा पनि यस्तो महान कार्य गर्नुहोस् भनि प्रार्थना गर्छु।
    म तपाईसँग बिन्ति गर्छु कि यो हाम्रो दिनहरूमा ती कुराहरू हुन दिनुहोस्
तर जब तपाईं क्रोधित हुनुहुन्छ तब हामीमाथि पनि दया देखाउन याद राख्नु होस्।

परमेश्वर तेमानवाट आउँनु हुँदैछ।
पारान पर्वतबाट एक पवित्र आउनु हुँदैछ,

आकाशमा उहाँको महिमाले स्वर्ग ढाक्यो,
    अनि पृथ्वी उहाँको प्रशंसाले भरियो।

उहाँको गौरम चम्कन्छ,
उहाँको हातबाट ज्योतिको किरणहरू निस्कियो
    अनि ती हातहरूमा उहाँको शक्ति लुकेकोछ।
उहाँको अघि रूढी फैलिंदै गयो
    अनि विनाशक उहाँको पछि-पछि गयो।
परमप्रभुले उभिएर पृथ्वीको नाप गर्नु भयो।
    उहाँले सबै जातिका मानिसहरूलाई तीब्र दृष्टिले हेर्नु भयो,
र तिनीहरू डरले काम्न थाले
    अनि प्राचीन पहाडहरू ढलेर टुक्रा-टुक्रा भएर फुटे,
परमेशवर सदा यस्तै हुनुहुन्छ।

मैले कूशनका शहरहरूलाई सङ्कटमा परेको देखें।
    मैले मिद्यानका घरहरू डरले कामिरहेको देखें।
हे परमप्रभु के तपाईं नदीहरूको बिरूद्धमा क्रोधित हुनुभयो?
    के समुद्र तपाईंको क्रोधको पात्र बन्यो?
के खोलाहरू प्रति तपाईं क्रोधित हुनुभयो
    जब तपाईंको बिजयमा घोडाहरू अनि रथहरूमा सवार हुनुभयो,
    के तपाईं क्रोधित हुनुहुन्थ्यो?

तैपनि तपाईंले तपाईको इन्द्रधनुष देखाउँनु भयो।
    यो तपाईंको पृथ्वीको परिवारको निम्ति प्रमाण थियो।

तपाईंले पृथ्वीलाई नदीहरूले छुट्याउनु भयो।
10     तपाईंलाई देखेर पहाडहरू काम्न थाले,
पानी पृथ्वीमा बग्न शुरु गर्यो।
    जव गहिरो समुद्र भूमिबाट झर्यो
    यसले ठुलो हल्ला गर्यो।
11 सूर्य अनि चन्द्रमाले आफ्नो प्रकाश दिन छाड्यो।
जव तिनीहरूले तपाईंको उज्वल प्रकाश देखे,
    तिनीहरूले तिनीहरूको प्रकाश दिन बन्द गरे।
त्यो बिजुली चम्किएको हावामा हिर्काएको भालाहरू,
    अथवा काँडहरू जस्तै थियो।
12 क्रोधमा तपाईं पृथ्वीमाथि हिँड्नुभयो,
    अनि देशहरूलाई दण्ड दिनु भयो।
13 तपाईं आफैंले आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउँन आउनुभयो।
    जसलाई तपाईंले विजय बनाउँन रोज्नु भएको थियो
त्यो राजालाई अगुवाई गर्नु आफैं आउनु भयो।
    पृथ्वीको महत्व पूर्ण परिवारदेखि लिएर
    परिवारका प्रत्येक दुष्ट अगुवाहरूलाई तपाईंले मार्नुभयो।

14 शत्रुका सेनाहरू जसले हामीलाई
    शक्तिशाली आँधीले झैं पछ्याए।
हामीलाई मार्ने चेष्टा गरे तिनीहरूलाई रोक्न तपाईले
    मोशाको लौरो प्रयोग गर्नु भयो।
गुप्तरूपले गरीबलाई लुटे झैं
    तिनीहरूले सोचे कि हमालाई सजिलै जित्न सक्नेछौं।
15 तर तपाईं गहिरो समुद्रमा तपाईंको
    आफ्नै घोडाबाट माटोलाई घोल्दै तर्नुभयो।
16 मैले यी कुराहरू सुनें, अनि मेरो शरीर काम्न थाल्यो।
    मैले जोडसँग सुस्केरा हालें।
मैले मेरो हड्डीहरू एकदमै कमजोरी भएको अनुभव गरें।
    म त्यहाँ थर-थर काम्दै उभिरहें।
यसकारण जब शत्रुहरू मानिसहरूलाई आक्रमण गर्न आउँछन्,
म विनाशको दिन धैर्यताका साथ पर्खिरहनेछु।

परमप्रभुमा सधैँ आनन्दित बस

17 चाहे नेभाराको रूखमा फल लागोस् अथवा नलागोस्,
    दाखको बोटमा फल लागोस् अथवा नलागोस्,
भद्राक्षको बोटमा फल लागोस् अथवा नलागोस्,
    अन्न भुमिमा उम्रियोस् अथवा नउम्रियोस्,
खोरमा केही भेंडाहरू होस् अथवा नहोस्,
    गोठहरूमा केही गाईहरू होस् अथवा नहोस्।
18 तर म अझै परमप्रभुमा आनन्दित रहने छु।
    म मेरो उद्धारकर्ता परमेश्वरमा रमाउनेछु।

19 परमप्रभु जो मेरा मालिकले मलाई बल दिनुहुन्छ,
    उहाँले मलाई हरिण जस्तै दगुर्नमा मलाई सहायता गर्नु हुन्छ।
    उहाँले मलाई सुरक्षासँग पहाडमा चढाउँनु हुन्छ।

संङ्गीत- निर्देशकको निम्ति तार- वाद्यहरूमा बजाइने राग।

Footnotes

  1. 3:1 शिग्गिओनोथ एक किसिमको भजन हो। यसको खास अर्थ थाहा छैन यो हिब्रू शब्द हो।