A A A A A
Bible Book List

स्तोत्रसंहिता 101 Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

दाविदाचे गीत

101 मी प्रेम आणि न्याय याबद्दल गाईन,
    परमेश्वरा, मी तुला गाण्यातून आळवीन.
मी अगदी कसोशीने पवित्र शुध्द आयुष्य जगेन.
    परमेश्वरा, तू माझ्याकडे कधी येशील?
मी माझ्यासमोर कुठलीही मूर्ती ठेवणार नाही.
    जे लोक असे तुझ्याविरुध्द जातात त्यांचा मला तिरस्कार वाटतो.
    मी तसे करणार नाही.
मी प्रामाणिक राहीन.
    मी वाईट कृत्ये करणार नाही.
जर एखादा माणूस त्याच्या शेजाऱ्याबद्दल गुप्तपणे वाईट गोष्टी बोलत
    असेल तर मी त्या माणसाला थांबवेन.
मी लोकांना गर्विष्ठ होऊ देणार नाही आणि
    ते इतरांपेक्षा चांगले आहेत असे त्यांना वाटू देणार नाही.

ज्यांच्यावर विश्वास टाकता येईल अशा माणसांना मी देशभर शोधेन
    आणि केवळ त्याच लोकांना मी माझी सेवा करु देईन.
    जे लोक शुध्द आयुष्य जगतात तेच माझे सेवक होऊ शकतील.
मी खोटे बोलणाऱ्यांना माझ्या घरात थारा देणार नाही.
    मी खोटारड्यांना माझ्याजवळ फिरकू देणार नाही.
मी या देशात राहाणाऱ्या वाईट लोकांचा नेहमी नाश करेन.
    दुष्ट लोकांनी परमेश्वराचे शहर सोडून जावे यासाठी मी त्यांच्यावर जबरदस्ती करेन.

Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)

2006 by World Bible Translation Center

Psalm 101 New International Version (NIV)

Psalm 101

Of David. A psalm.

I will sing of your love and justice;
    to you, Lord, I will sing praise.
I will be careful to lead a blameless life
    when will you come to me?

I will conduct the affairs of my house
    with a blameless heart.
I will not look with approval
    on anything that is vile.

I hate what faithless people do;
    I will have no part in it.
The perverse of heart shall be far from me;
    I will have nothing to do with what is evil.

Whoever slanders their neighbor in secret,
    I will put to silence;
whoever has haughty eyes and a proud heart,
    I will not tolerate.

My eyes will be on the faithful in the land,
    that they may dwell with me;
the one whose walk is blameless
    will minister to me.

No one who practices deceit
    will dwell in my house;
no one who speaks falsely
    will stand in my presence.

Every morning I will put to silence
    all the wicked in the land;
I will cut off every evildoer
    from the city of the Lord.

New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes