Add parallel Print Page Options

सारा जातिहरूले परमप्रभुलाई पछ्याउने छन्

56 परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो, “सबै मानिसहरूसित न्यायपूर्वक व्यवहार गर। ठीक कुराहरू मात्र गर। किनभने मेरो मुक्ति तिमीहरूमा हुनेछ। मेरो धार्मिकता संसारभरि चाँडै प्रकट हुनेछ। त्यस मानिस जसले परमप्रभुको विश्राम दिन बारे नियमहरू मान्छ उसमा परमप्रभुको कृपा रहन्छ। अनि त्यस मानिस जसले कुनै पाप कर्म गर्दैन खुशी हुनेछ।”

केही मानिसहरू जो यहूदी होइनन् आफैं परमप्रभुसँग मिल्नेछन्। तिनीहरूले भन्नु पर्दैन, “परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूसित मलाई ग्रहण गर्नेछैनन्।” नपुंसकले यसो भन्नुपर्दैन, “म सुख्खा काठको एउटा टुक्रा हुँ, म कुनै नानी जन्माउन सक्दिनँ।”

ती नपुंसकहरूले त्यस्ता कुराहरू भन्नु पर्दैन किनभने परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, “नपुंसक मध्ये केहीले विश्राम दिनको नियम अनुशरण गर्छन्। कार्यहरू त्यही गर्छन जो म इच्छा गर्छु अनि मेरो करार साँच्चो हृदयले अनुशरण गर्छन्। यसैले म तिनीहरूकोलागि स्मारक ढुङ्गा मेरो मन्दिरमा राखिदिनेछु। तिनीहरूका नाउँ मेरो शहरमा सम्झना गरिनेछ। हो, म ती नपुसंकहरूलाई केही चीज दिनेछु जुन नानीहरू भन्दा राम्रो हुन्छ। म तिनीहरूलाई नाउँ दिनेछु जुन सधैँ रहनेछ। तिनीहरू मेरा मानिसहरूबाट अलग हुने छैनन्।”

“कतिपय मानिसहरू जो यहूदीहरू होइनन उनीहरू परमप्रभुकहाँ आएर मिल्नेछन्। तिनीहरूले त्यसो गर्नेछन यसैले तिनीहरूले उहाँलाई सेवा गर्न सक्छन र परमप्रभुको नाउँलाई प्रेम गर्नेछन्। तिनीहरू उहाँका दासहरू हुनलाई आपसमा स्वयं मिल्नेछन्। तिनीहरूले शबथ विश्राम दिनलाई खास उपासनाको दिन भनेर राख्नेछन अनि लगातार मेरो कुरारलाई गहन प्रकारले अनुशरण गर्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘म ती मानिसहरूलाई मेरो पवित्र पर्वतमा ल्याउनेछु। म तिनीहरूलाई मेरो प्रार्थनाको घरमा खुशी पार्नेछु। तिनीहरूले चढाएका होमबलि र बलिदानहरूले मलाई खुशी पार्नेछ। किनभने मेरो मन्दिर सबै जातिहरूका निम्ति प्रार्थनाको घर हुनेछ।’” परमप्रभु मेरो मालिकले ती कुराहरू इस्राएलका मानिसहरूलाई भन्नुभयो।

जसलाई आफ्नो देश छोड्न बाध्य गराइयो। तर परमप्रभुले तिनीहरूलाई एकसाथ भेला गर्नुहुनेछ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म ती मानिसहरूलाई फेरि एकपल्ट भेला गर्नेछु।”

जङ्गलमा भएका जङ्गली जानवरहरू,
    आउँछन् र खान्छन्।
10 पहरादारहरू सबै अन्धा छन्।
    के गरिरहेका छन तिनीहरू स्वयं जान्दैनन्।
तिनीहरू नभुक्ने कुकुरहरू जस्ता छन त्यसले भुक्दैनन्।
    तिनीहरू भूइँमा सुत्छन्।
    अहो! तिनीहरू सुत्न मन पराउँछन्।
11 तिनीहरू भोको कुकुरहरू जस्ता छन्।
    तिनीहरू कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैनन्।
गोठालाहरूले जान्दैनन तिनीहरू के गरिरहेछन्।
    तिनीहरूले आफ्ना भेंडाहरू मन पराउँछन्,
    जो भडकिएर टाढा गएकाछन्।
तिनीहरू लोभी छन्।
    तिनीहरू सबै जना आफूलाई सन्तुष्ट पार्न चाहन्छन्।
12 तिनीहरू भन्नेछन्,
    “आऊ म केही मद ल्याउनेछु
    अनि हामीले केही निगार पनि लिनु सक्नेछौ।
भोलि हामीले यस्तै गर्ने छौं,
    किनभने हामीसँग यस्तो प्रशस्ती छ।”