Add parallel Print Page Options

परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई घर ल्याउनु हुन्छ

54 “ए बाँझी स्त्रीहरू हो, खुशी होऊ!
तिमीहरूका नानीहरू छैनन्,
    तर तिमीहरू खुशी हुनुपर्छ।”

परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
    “त्यो स्त्री जो एक्लै छे,
लोग्ने भएका स्त्रीहरू भन्दा उसको धेरै नानीहरू हुनेछन्।”

“तिमीहरूका डेरालाई ठूलो बनाऊ,
    तिमीहरूका ढोकाहरू फराकिलो पार।
    तिमीहरूको घर बढाउन नरोक।
तिम्रा डेरा ठूलो र बलियो बनाऊ।
    किनभने तिमीहरू एकदम बडी हाल्नेछौ।
तिम्रा छोरा-छोरीहरूले धेरै जातिहरूबाट मानिसहरू पाउनेछन्,
    तिम्रा छोरा-छोरीहरू फेरि त्यही शहरहरूमा बस्ने छ जुन ध्वंश भएका थिए।
नडराऊ!
    तिमीहरू निराश हुनेछैनौ।
मानिसहरूले तिमीहरूको विरूद्ध अनिष्ट कुराहरू गर्ने छैनन्।
    जब तिमीहरू जवान थियौ,
तिमीहरू लज्जित थियो।
    तर तिमीहरूले अहिले त्यो लाज बिर्सियौ।
तिमीहरूले त्यो लाज सम्झना गर्दैनौ।
    तिमीहरूले व्यक्त गर्यौ जतिबेला तिमीहरूका लोग्ने मरे।
किनभने तेरा लोग्ने तेरा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ।
    उहाँको नाउँ सेनाहरूका परमप्रभु हो!
उहाँ इस्राएलको संरक्षक हुनुहुन्छ।
उहाँ इस्राएलको एकजना परम-पवित्र हुनुहुन्छ।
    अनि उहाँलाई सारा पृथ्वीका परमेश्वर भनिनेछ।

“तिमी त्यस्ती आइमाई थियो जसलाई लोग्नेले त्यागिसकेको थियो।
    तिमी एकदमै दु:खित थियौ,
    तर उहाँले तिमीलाई आफ्नो बनाउन बोलाउनु भयो।
तिमी त्यस्ती आइमाई हौ जसले सानो उमेरमा विवाह गरेकी थिई।
अनि उसको लोग्नेले परित्याग गरेको थियो।
    तर परमेश्वरले तिमीलाई आफ्नो बनाउन बोलाउनु भएको थियो।”
परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “मैले तँलाई केही क्षणको निम्ति त्यागेको थिएँ।
    तिमीहरूलाई फेरि भेला गर्नेछु अनि धेरै दया दर्शाउनेछु।
म अत्यन्तै क्रोधित भएँ अनि तिमीहरूदेखि केही क्षणको लागि लुके।
    तर म तिमीहरूलाई सदा सर्वदा कृपाले सान्त्वना दिनेछु।”
    परमप्रभु तेरा उद्धारक भन्नुहुन्छ।

परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “सम्झ नूहको समयमा मैले संसारलाई,
जलप्रलयद्वारा दण्डित गरेको थिएँ।
    तर मैल नूहसँग वचन राखेको थिएँ कि म फेरि संसारलाई,
    जलप्रलय द्वारा विध्वंश गर्ने छैन।
त्यस्तै प्रकारले म तिमीहरूसँग करार बाँध्दछु कि कहिल्यै पनि,
म तिमीहरूसँग रिसाउने छैन
    अनि नराम्रा कुराहरू गर्ने छैन।”

10 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “पर्वतहरू हराउन सक्छन्,
    अनि डाँडाहरू धूलो हुनसक्छन्,
तर मेरो दया तिमीहरूबाट अलग हुनेछैन्।
    म तिमीहरूसँग शान्ति कायम गर्नेछु,
अनि यसको कहिल्यै अन्त हुनेछैन्।”
    परमप्रभुले तिमीहरूमाथि दया दर्शाउनु हुन्छ।
अनि उही परमेश्वरले यी कुराहरू भन्नुभयो।

11 “तिमी गरीब शहर!
    शत्रुहरू तूफान सरह तिमीहरूका विरूद्ध आई लागे।
    अनि कसैले पनि सान्त्वना दिएनन्।
तर म फेरि तिमीलाई निर्माण गर्छु,
    ढुङ्गाहरूका भित्ताहरू सजाएर म सुन्दर ढुङ्गाले तिमीलाई बनाउनेछु।
    म बहुमूल्य ढुङ्गाहरू प्रयोग गरेर तिम्रो वरिपरिको पर्खालहरू बनाउनेछु।
12 भित्ताको माथिल्लो तहका ढुङ्गाहरू लालमाणिहरूले बनाउनेछु।
    मूलद्वार बहुमूल्य चम्कने रत्नहरूले सजाउनेछु।
    तिम्रा वरिपरिका भित्ताहरूमा बहुमूल्य रत्नहरू जड्नेछु।
13 तिम्रा नानीहरूले परमेश्वरलाई पछ्याउनेछन्,
अनि उहाँले तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुहुनेछ।
    तिम्रा नानीहरूले वास्तविक रूपमा शान्ति पाउनेछन्।
14 तिमी धार्मिकतामाथि निर्माण हुनेछौ।
    यसैले तिमी सुरक्षित हुनेछौ।
केहीले पनि तिमीलाई चोट पुर्याउने छैन्।
    तिमी डराई रहनु पर्नेछैन्।
15 मेरा कुनै पनि सैन्यले तिम्रो विरूद्धमा लडाइँ गर्ने छैन।
    यदि कुनै सैनिकले आक्रमण गर्यो भने तिमीले त्यस सैन्यलाई पराजित गर्नेछौ।

16 “हेर, मैले लोहारलाई बनाएँ। उसले आगो फुक्छ र फलामलाई तातो बनाउँछ। त्यसपछि उसले तातो फलाम लिएर जस्तो चाहन्छ त्यस्तै हतियार बनाउँदछ। यस्तै प्रकारले मैले ‘नाश गर्नेवाला’ जसले धेरै थोकहरू नष्ट पार्दछ उसलाई पनि मैले नै सृजना गरेको हुँ।

17 “मानिसहरूले तिम्रो विरूद्ध लडाइँ गर्न हतियारहरू बनाउँनेछन्, तर ती हतियारहरूले तिमीलाई पराजित गर्न सक्दैनन्। केही मानिसहरूले तिम्रो विरूद्ध कुराहरू गर्नेछन्, तर तिनीहरू जो तिम्रो विरूद्ध कुरा गर्छन् आफैं दोषी रहेको प्रमाणित गर्नेछन्।”

परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “परमप्रभुको दासले के पाउनेछ? तिनीहरूले मबाट क्षमा पाउँनेछन्।

Bible Gateway Sponsors