Add parallel Print Page Options

परमेश्वरले आफ्ना विशेष दासलाई डाक्नु हुन्छ

49 टाढामा रहेका मेरा मानिसहरू! मेरा कुरा ध्यान दिएर सुन्,
    पृथ्वीमा बाँचिरहेका सम्पूर्ण मानिसहरू ध्यान दिएर सुन्।
परमप्रभुले उहाँको सेवा गर्न मलाई आह्वान गर्नुभयो।
    म जन्मनु भन्दा अघि नै परमप्रभुले मेरो नाउँ काढ़नु भयो,
    जब म आमाको गर्भमा नै थिएँ।
परमप्रभुले मलाई उहाँका निम्ति बोल्न प्रयोग गर्नुहुन्छ।
उहाँ मलाई धारिलो तरवार जस्तै प्रयोग गर्नुहुन्छ,
    तर उहाँले मलाई रक्षा पनि गर्नुहुन्छ।
    ऊ हाँले मलाई आफ्नो हत्केलामा लुकाउनु हुन्छ।
परमप्रभुले मलाई तिखो काँड झैं प्रयोग गर्नुहुन्छ,
    तर उहाँले मलाई काँडको ढोक्रोमा लुकाउनु हुन्छ।

परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “इस्राएल, तिमी मेरो दास हौ।
    म तिमीसँग अचम्म लाग्दो कामहरू गर्नेछु।”

मैले भने, “मैले व्यर्थै परिश्रम गरें,
    मैले आफूलाई थोत्रो पारें, तर उपयोगी काम भने भएन।
मैले मेरा सारा शक्तिहरू प्रयोग गरें
    तर वास्तवमा मैले केही पनि पाइनँ।
यसैले, परमप्रभुले मसँग केही गर्नलाई निर्णय दिनु पर्छ।
    परमेश्वरले मेरो कामको प्रतिफल दिनै पर्छ।”
परमप्रभुले मलाई आमाको गर्भमा सिर्जना गर्नु भयो
    ताकि याकूब र इस्राएललाई उहाँ समक्ष फर्काउनका लागि
    उहाँको सेवक हुन सकुँ।
परमप्रभुले मलाई सम्मान गर्नुहुनेछ।
    म परमेश्वरबाट आफ्नो बल पाउनेछु।

परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “तिमी मेरो एक मुख्य दास हौ।
    इस्राएलका मानिसहरू कैदी छन्, तर तिनीहरूलाई मकहाँ फर्काई ल्याउनेछु।
    याकूबका वंशहरू मकहाँ फर्की आउनेछन्।
तर, तिमीसँग अर्को काम छ यो त्यो भन्दा पनि अझ मुख्य छ।
    सारा जातिहरूका लागि म तिमीलाई ज्योति बनाउनेछु।
    तिमी पृथ्वीमा भएका सारा मानिसहरूलाई बचाउने मेरो बाटो हुनेछौ।”

परमप्रभु, इस्राएलका परम-पवित्र
    र इस्राएलका उद्धारक भन्नुहुन्छ,
“मेरो दास नम्र छ उसले शासकहरूको सेवा गर्दछ,
    तर मानिसहरूले उसलाई हेला गर्दछन्।
तर, राजाहरूले उसलाई हेर्ने छन्,
    अनि उसलाई आदर गर्न उभिनेछन्।
    महान अगुवाहरूले ऊ अघि शिर झुकाउनेछन्।”

यो घट्ना हुने नै छ किनभने परमप्रभु, इस्राएलका परम-पवित्रले, यो चाहनुहुन्छ। अनि परमप्रभुलाई विश्वास गर्न सकिन्छ। उहाँले नै तिमीलाई चुन्नु भएको हो।

उद्धारको दिन

परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“त्यहाँ एक त्यस्तो विशेष समय आउनेछ जब म आफ्नो दया देखाउनेछु।
    त्यस समय म तिम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनेछु।
त्यहाँ एक विशेष समय आउनेछ जब म तिमीलाई बचाउँछु,
    त्यस समय म तिमीलाई सहायता गर्नेछु म तिमीलाई रक्षा गर्ने छु
    अनि मानिसहरू र म बीच भएको करार पत्रको तिमी साक्षी हुनेछौ।
देश अहिले ध्वंश भयो तर तिमीले त्यो भूमि फिर्ता दिनेछौ,
    ती मानिसहरूलाई जो त्यसको मालिक थियो।
तिमीहरूले कैदीहरूलाई भन्ने छौ,
    ‘कैदबाट तिमीहरू बाहिर आऊ।’
अन्धकारमा बस्ने मानिसहरूलाई तिमीहरूले भन्नेछौ,
    ‘अन्धकारबाट निस्क।’
यात्रा गरिरहेका बेलामा मानिसहरूले खानेछन्।
    रित्तो पहाडहरूमा तिनीहरूले खानेकुरा पाउनेछन्।
10 मानिसहरू भोको हुने छैनन् नत तिनीहरू तिर्खाउने नै छन्।
    तातो घाम र बतासले तिनीहरूलाई हानि पुर्याउने छैन्।
किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई सान्त्वना दिनुहुनेछ,
अनि उहाँले तिनीहरूलाई डोर्याउनु हुनेछ।
    उहाँले तिनीहरूलाई पानीका श्रोतहरूको छेउमा लैजानु हुनेछ।
11 मेरा मानिसहरूका लागि म बाटो बनाइदिनेछु।
    पर्वतहरू समतल बनाई दिनेछु,
    अनि भत्किएको बाटोहरू माथि उठ्नेछन्।

12 “हेर, मानिसहरू टाढा-टाढाबाट मकहाँ आइरहेछन्
    उत्तर अनि र पश्चिमबाट आइरहेछन्।
    मानिसहरू मकहाँ मिश्रदेश अन्तर्गत आस्वानबाट आइरहेछन्।”

13 हे स्वर्ग र पृथ्वी, आनन्दित होऊ।
    हे पर्वतहरू आनन्दले चिच्याऊ।
किनभने परमप्रभुले आफ्नो मानिसहरूलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ।
    परमप्रभु आफ्ना गरीब मानिसहरू प्रति असल हुनुहुन्छ।

14 तर अहिले सियोनले भन्दछ, “परमप्रभुले मलाई त्याग्नु भयो,
    मेरो मालिकले मलाई भुल्नु भयो।”

15 तर परमप्रभु भन्छु,
“के एउटी आमाले आफ्नो नानी बिर्सिन सक्छे?
    के एउटी स्त्रीले आफ्नो गर्भबाट जन्माएको आफ्नै नानीलाई बिर्सिन सक्छे र?
यदि उसले बिर्सन सक्छे भने पनि,
    म तिमीलाई बिर्सिने छैन।
16 हेर, मैले तेरो नाउँ मेरो हत्केलामा खोपेको छु।
    म सारा समय तेरो बारेमा सोच्दछु।
17 तिमीहरूका नानीहरू तिमीहरूकहाँ फर्केर आउनेछन्।
    मानिसहरूले तिमीहरूलाई पराजित गरे,
    तर ती मानिसहरूले तिमीहरूलाई एक्लै छोडेर गए।
18 माथि हेर, तिम्रा चारैतिर हेर,
    तिमीहरूका सारा नानीहरू एकसाथ तिमीहरूकहाँ आइरहेछ।”
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “जस्तो म जीवित छु म तिमीहरूसँग यो प्रण गर्दछु:
    तिमीहरूका नानीहरू तिमीहरू कै घाँटी वरिपरि बाँधिएको गहना जस्तो हुनेछन्।
    तिम्रा नानीहरू दुलहीले लगाउने घाँटीको हार जस्तो हुनेछन्।

19 “तिमीहरू अहिले पराजित र नष्ट भएकाछौ।
    तिमीहरूका ठाउँहरू काम नलाग्ने भएकाछन्।
तर केही छिनमा नै, तिमीहरू आफ्ना ठाउँमा धेरै मानिसहरू हुनेछन्,
    अनि मानिसहरू जसले तिमीहरूलाई नाश गरे तिनीहरू एकदम टाढा हुनेछन्।
20 तिमीहरू आफ्ना नानीहरू हराउँदा दु:खी भएका थियौ,
    तर ती नानीहरूले तिमीहरूलाई भन्नेछन् ‘यो भूमि एकदम सानो छ।
    हामीलाई बस्न एउटा ठूलो ठाउँ दिनुहोस्।’
21 तब तिमीहरू स्वयंले भन्नेछौ,
    ‘कसले मलाई यी सारा नानीहरू दिए?
म दु:खी र एक्लै थिएँ।
    म पराजित भएको थिएँ
र आफ्ना मानिसहरूबाट टाढा भएको थिएँ।
    यसकारण कसले मलाई यी नानीहरू दिए?
हेर, म एक्लै छाडिएको थिएँ।
    यी सारा नानीहरू कहाँबाट आए?’”

22 परमप्रभु मेरो मालिक भन्नुहुन्छ,
“हेर म आफ्ना हात जातिहरू प्रति हल्लाउने छु।
    म मेरो झण्डा सारा मानिसहरूले देख्ने गरी उठाउनेछु।
त्यसपछी तिनीहरूका नानीहरू तिमीहरूकहाँ ल्याउनेछन्।
    ती मानिसहरूले तिमीहरूका नानीहरू काँधमा बोकेर ल्याउने छन्,
    अनि तिनीहरूका पाखुराहरूमा उनीहरूले समात्नेछन्।
23 राजाहरू तिम्रा नानीहरूका शिक्षकहरू हुनेछन्।
    राजाका छोरीहरूले तिनीहरूलाई हेरचाह गर्नेछन्।
ती राजाहरू र छोरीहरूले तिमीहरूको अघि आफ्ना शिर झुकाउने छन्।
    तिनीहरूले तिमीहरूका खुट्टाको मैलामा चुम्बन गर्नेछन्।
त्यसपछि तिमीहरूले जान्नेछौ कि म परमप्रभु हुँ।
    तब तिमीहरूलाई थाहा हुनेछ कि जसले ममाथि आशा गर्दछ ऊ निराश हुनेछैन्।”

24 जब बलवान सिपाहीले युद्धमा धन जित्दछ,
    तिमीहरूले उबाट त्यो धन लिन सक्तैनौ।
जब शक्तिपूर्ण सिपाहीले कैदीलाई पहरा दिनछन्
    त्यो कैदी भाग्न सक्तैन्।
25 तर परमप्रभु, भन्नुहुन्छ,
“कैदीहरू भाग्नेछन्।
    टाढाका ती बलबान सिपाहीबाट कतिजनाले ती कैदीहरू लैजाने छन्।
यो कसरी हुनेछ? किनकि तिम्रो युद्ध म लड्नेछु।
    म तिम्रो नानीहरूको रक्षा गर्नेछु।
26 ती मानिसहरूले तिमीहरूलाई चोट पुर्याउँछन्,
    तर म तिनीहरूलाई आफ्नै शरीरको मासु खान वाध्य गराउनेछु।
    तिनीहरूका आफ्नै रगत दाखरस जस्तो हुन्छ जो उनीहरूले पिउने छन्।
तब प्रत्येक मानिसले जान्नेछन्। कि म परमप्रभुले तिमीहरूलाई बचाउनुभयो।
    सारा मानिसहरूले जान्नेछन् कि याकूबको शक्तिशाली परमप्रभुले तिमीहरूलाई बचाउनु भयो।”