A A A A A
Bible Book List

यशैया 59 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

दुष्ट मानिसहरूले आफ्ना जीवाईहरू परिवर्तन गर्नु पर्छ

59 हेर, तिमीहरूलाई बचाउनको निम्ति परमप्रभुको शक्ति नै प्रयाप्त छ। उहाँले सुन्नु हुनेछ जब तिमीहरूले उहाँको साथ माँग्छौ। तर तिमीहरूको पापले गर्दा तिमीहरू र परमेश्वर माझ एउटा तगारो छ। परमप्रभुले तिम्रा पापहरू देख्नु हुन्छ अनि अनुहार अर्को तिर फर्काउनु हुन्छ। तिमीहरूका हातहरू मैला छन्, तिनीहरू रगतमा लतपतिएकाछन्। तिमीहरूले आफ्ना मुखबाट झूटो बोल्यौ। तिमीहरूका जिब्राहरूले दुष्ट कुराहरू भन्छन्। कसैले पनि अरूहरूको बारेमा साँच्चो कुरा भन्दैन्। मानिसहरूले न्यायलयमा झूटो मामला दायर गर्छन अनि आफ्ना मुद्दाहरू जित्नको लागि झूटो तर्कहरू मा भर पर्दछन्। तिनीहरू परस्परमा झूटो बोल्दछन्। तिनीहरू कष्टले पूर्ण छन् अनि पापलाई जन्म दिन्छन्। तिनीहरूले अनिष्ट कर्म जन्माउँछन् जसरी विषालु सर्पहरूले आफ्ना अण्डाबाट विषालु बच्चा निकाल्छन्। यदि तिमीहरूले तिनीहरू मध्ये एउटा अण्डा पनि खायौ भने मर्नेछौ। अनि यदि तिमीहरूले एउटा पनि अण्डा फुटायौ भने त्यहाँबाट विषालु सर्प बाहिर निस्कनेछ।

झूटा मानिसहरूले भनेका कुराहरू माकुराको जाल जस्तै हुन्छ। माकुराका जालहरूबाट लुगा बनाउन सकिदैन्। तिमीहरूले स्वयंलाई ती जालहरूसँग ढाक्न सक्दैनौ।

कतिपय मानिसहरूले अधर्म कामहरू गर्छन् र आफ्ना हातहरूले अरूलाई चोट पुर्याउँछन्। तिनीहरूले आफ्ना खुट्टाहरू पापमा दगुर्न चलाउँछन्। कुनै पनि निर्दोष मानिसलाई मार्नको लागि तिनीहरू हतारिन्छन्। तिनीहरूले दुष्टकुराहरू सोच्दछन्। उपद्रव र चोरी गर्नु नै तिनीहरूको जीवनको बाटो हो।

ती मानिसहरूले शान्तिको बाटो जान्दैनन्। ती मानिसहरू निष्पक्ष छैनन्। तिनीहरू कपटी जीवन जिउँछन्। अनि जो मानिसहरू त्यस्तो प्रकारले बाँच्दछन् तिनीहरूले कहिल्यै शान्ति पाउने छैनन्।

पापले इस्राएलमा सङ्कट ल्याउँदछ

सबै न्याय र धार्मिकता हराएर गयो।
यहाँ हाम्रा सामु अन्धकार मात्र छ।
    यसर्थ उज्यालोकोलागि हामीले पर्खनु पर्छ।
हामी चहकिलो प्रकाशको आशा गर्दछौं
    तर हामी सबैमा अन्धकार मात्र छ।
10 हामी आँखाहरू नभएका मानिसहरू जस्ता छौं
    हामी अन्धाहरू झैं भित्ता छाम्दै हिँड्छौ।
हामी ठोकिन्दै लड्छौं मानौ यो रात हो,
    हामी दिनको उज्यालोमा पनि देख्न सक्तैनौ
    मध्यदिनमा हामी मृत मानिस जस्तै लड्छौं।
11 हामी सबै अत्यन्त उदास छौं,
    ढुकुरहरू र भालूहरूले झैं हामी आवाजहरू निकाल्छौ।
मानिसहरू कहिले निष्पक्ष हुन्छन् भन्ने समयलाई हामी पर्खिरहेका छौं।
    तर अझ सम्म त्यहाँ सत्य भन्ने नै छैन।
हामी सुरक्षित हुन पर्खिरहेका छौं
    तर मुक्ति भने अझै टाढा छ।
12 किनभने हामीले धेरै पल्ट,
    गल्ती कुराहरू परमेश्वरका विरूद्ध गर्यौ।
हाम्रा पापहरूले हामी गल्ती भएको देखाउँछ।
    हामी जान्दछौ त्यस्ता कामहरू गरेर हामी दोषी छौं।
13 हामीले पाप गर्यौ
    र परमप्रभुको विरोधमा कर्म गर्यौ।
हामीले उहाँबाट मुख फर्कायौं
    र उहाँलाई त्याग्यौं।
हामीले परमेश्वरको विरूद्ध
    पापपूर्ण कुराहरू गर्यौं।
हामीले त्यस्ता कुभलो हुने कुराहरू
    मनमनै सोच्यौं त्यस्तो योजना बनायौं।
14 न्याय हामीबाट फर्केर टाढा गयो।
    सत्य टाढा नै उभिन्छ।
सत्यता भन्ने कुराहरू गल्लीहरूमा खसे।
    धार्मिकता भन्ने कुरा शहरमा प्रवेश गर्न निषेध भयो।
15 सत्य हराएर गयो।
    अनि मानिसहरू जसले राम्रो काम गर्न प्रयास गरे तिनीहरू लुटिए।

परमप्रभुले हेर्नु भयो अनि उहाँले धार्मिकता कतै पाउन सक्नु भएन्।
    परमप्रभुले ती सबै मन पराउनु भएन।
16 परमप्रभुले हेर्नु भयो र कतै पनि कुनै मानिस नभएकोले
    उहाँ छक्क पर्नुभयो जससँग उभिएर बोल्न सकिन्छ।
यसकारण परमप्रभुले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्नु भयो
    र साथै आफ्नै धार्मिकता चलाउनु भयो,
    अनि मानिसहरूलाई उद्धार गर्नु भयो।
17 परमप्रभुले युद्ध तयार गर्नुभयो।
    परमप्रभुले धार्मिकताको हतियार भिर्नु भयो।
मुक्तिको टोपी लगाउनु भयो दण्डको पोषाक
    र प्रबल प्रेमको लुगा लगाउनु भयो।
18 परमप्रभु आफ्ना शत्रुहरूमाथि क्रोधित हुनुहुन्छ।
    यसैले परमप्रभुले तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुनेछ,
    जसको हकदार तिनीहरू छन्।
परमप्रभु आफ्ना शत्रुहरूसँग क्रोधित हुनुहुन्छ।
    यसकारण टाढा-टाढामा भएका सबै मानिसहरूलाई उहाँले दण्ड दिनुहुनेछ।
19 तब नै पश्चिमका मानिसहरू परमप्रभुसित डराउँछन्
    अनि उहाँलाई सम्मान गर्छन्।
पूर्वका मानिसहरू डराउनेछन्,
    अनि उहाँको महिमाको आदर गर्नेछन्।
तेज बग्ने नदी प्रवल हावाले हुत्याए झैं,
    परमप्रभु झट्टै आउनु हुनेछ।
20 तब सियोनमा मुक्तिदाता आउनेछ।
    उहाँ याकूबको सन्तानहरूकहाँ आउनु हुनेछ,
    जसले पापगरे तर परमप्रभु कहाँ फर्केर आए।

21 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म ती मानिसहरूसँग करार गर्नेछु। म वचन दिँदछु कि मेरो आत्मा र वचनहरू जुन म तिमीहरूको मुखमा राख्नेछु त्यसले तिमीहरूलाई कहिल्यै त्याग्ने छैन। तिनीहरू तिमीहरूका छोरा छोरी र नाती पनाती सम्म रहनेछन्। तिनीहरू अहिले तिमीहरूसँग हुनेछन् र सर्वदा रहनेछन्।

Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

2010 by World Bible Translation Center

Isaiah 59 New International Version (NIV)

Sin, Confession and Redemption

59 Surely the arm of the Lord is not too short to save,
    nor his ear too dull to hear.
But your iniquities have separated
    you from your God;
your sins have hidden his face from you,
    so that he will not hear.
For your hands are stained with blood,
    your fingers with guilt.
Your lips have spoken falsely,
    and your tongue mutters wicked things.
No one calls for justice;
    no one pleads a case with integrity.
They rely on empty arguments, they utter lies;
    they conceive trouble and give birth to evil.
They hatch the eggs of vipers
    and spin a spider’s web.
Whoever eats their eggs will die,
    and when one is broken, an adder is hatched.
Their cobwebs are useless for clothing;
    they cannot cover themselves with what they make.
Their deeds are evil deeds,
    and acts of violence are in their hands.
Their feet rush into sin;
    they are swift to shed innocent blood.
They pursue evil schemes;
    acts of violence mark their ways.
The way of peace they do not know;
    there is no justice in their paths.
They have turned them into crooked roads;
    no one who walks along them will know peace.

So justice is far from us,
    and righteousness does not reach us.
We look for light, but all is darkness;
    for brightness, but we walk in deep shadows.
10 Like the blind we grope along the wall,
    feeling our way like people without eyes.
At midday we stumble as if it were twilight;
    among the strong, we are like the dead.
11 We all growl like bears;
    we moan mournfully like doves.
We look for justice, but find none;
    for deliverance, but it is far away.

12 For our offenses are many in your sight,
    and our sins testify against us.
Our offenses are ever with us,
    and we acknowledge our iniquities:
13 rebellion and treachery against the Lord,
    turning our backs on our God,
inciting revolt and oppression,
    uttering lies our hearts have conceived.
14 So justice is driven back,
    and righteousness stands at a distance;
truth has stumbled in the streets,
    honesty cannot enter.
15 Truth is nowhere to be found,
    and whoever shuns evil becomes a prey.

The Lord looked and was displeased
    that there was no justice.
16 He saw that there was no one,
    he was appalled that there was no one to intervene;
so his own arm achieved salvation for him,
    and his own righteousness sustained him.
17 He put on righteousness as his breastplate,
    and the helmet of salvation on his head;
he put on the garments of vengeance
    and wrapped himself in zeal as in a cloak.
18 According to what they have done,
    so will he repay
wrath to his enemies
    and retribution to his foes;
    he will repay the islands their due.
19 From the west, people will fear the name of the Lord,
    and from the rising of the sun, they will revere his glory.
For he will come like a pent-up flood
    that the breath of the Lord drives along.[a]

20 “The Redeemer will come to Zion,
    to those in Jacob who repent of their sins,”
declares the Lord.

21 “As for me, this is my covenant with them,” says the Lord. “My Spirit, who is on you, will not depart from you, and my words that I have put in your mouth will always be on your lips, on the lips of your children and on the lips of their descendants—from this time on and forever,” says the Lord.

Footnotes:

  1. Isaiah 59:19 Or When enemies come in like a flood, / the Spirit of the Lord will put them to flight
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes