Add parallel Print Page Options

अम्मोनवंशीहरूको बारेमा एउटा सन्देश

49 यो सन्देश अम्मोनवासीहरूसित सम्बन्धित छ परमप्रभु भन्नुहुन्छ:

“अम्मोनवासी हो, के तिमीहरू ठान्छौ कि
    इस्राएलका मानिसहरूका नानीहरू छैनन्?
के तिनीहरूका अभिभावकहरू जमीनको उत्तराधिकारीहरू छैनन्?
    तब किन मल्कामले गादको जमीन लियो?
किन उसको मानिसहरू उसका शहरहरूमा बस्छन्?”

परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “अम्मोनको रब्बाले,
    युद्धको स्वर सुन्ने समय आउनेछ।
रब्बा एउटा नष्ट पहाड हुनेछ।
    वरिपरिका सबै गाउँहरू जलाइनेछन्
    र जसले तिनीहरूलाई बलपूर्वक निकालेका थिए
तिनीहरूलाई इस्राएलका मानिसहरूले,
    बाहिर निकाल्नेछन्।”
यो सन्देश परमप्रभुबाट थियो।

“हे हेशबोनका मानिसहरू! विलाप गर।
    किनभने ‘ऐ’ शहर नष्ट भएको छ।
हे रब्बामा बस्ने अम्मोनी स्त्रीहरू शोक प्रकट गर्ने लुगाहरू लगाऊ।
    विलाप गर अनि पर्खालतिर दगुर।
मल्कम आफ्नो पूजाहारी,
    र अधिकारीहरूसित निष्कासन हुन्छ।
तिमीहरूले आफ्नो शक्तिमा घमण्ड गर्यौ।
    तर तिमीहरूको शक्ति क्षय भएर गइरहेको छ।
हे अविश्वासी छोरी! तिमीले आफ्नो सम्पत्तिमा भरोसा गर्यौ,
    अनि ठान्यौ कि कसैले पनि तिमीमाथि आक्रमण गर्नेछैन।”
सेनाहरूका परमप्रभु मेरो मालिक भन्नुहुन्छ:
“प्रत्येक पक्षबाट म तिमीहरूका निम्ति भय ल्याउँनेछु।
तिमीहरू सबैलाई खेदिनेछ,
    अनि शरणार्थीहरूलाई भेला पार्ने कोही हुने छैन्।”

“त्यसपछि अम्मोनीहरूबाट जे खोसिएको थियो ती सबै कैदीहरूलाई फर्काएर ल्याउनेछु।” यो सन्देश परमप्रभुबाट आयो।

एदोमको बारेमा एउटा सन्देश

यो सन्देश एदोनसित सम्बन्धित छ। सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ:

“के तेमानमा केही ज्ञान बाँचेको छैन?
    के मानिसहरूको विवेकबाट परार्मश नष्ट भएर गयो?
    के तिनीहरूले आफ्नो बिवेक हराए?
हे ददानका मानिसहरू हो, भाग, लुक!
    किनभने म एसावलाई उसको कर्मको लागि दण्ड दिने छु।

“जब मानिसहरूले अङ्गुर बटुल्छन्,
    तिनीहरूले केही छाडछन्।
जब राती चोरहरू आउँछन्
    तिनीहरूलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्र लैजान्छन्।
10 तर एसावबाट म प्रत्येक कुराहरू लैजानेछु।
    म यसका गुप्त ठाउँहरूको पनि पत्तो लाउने छु
    अनि उ मबाट लुक्न पाउने छैन।
उसका नानीहरू, आफन्त र छिमेकीहरू सारा सड्नेछन्,
    अनि एसाव अस्तिवहिन हुनेछ।
11 आफ्ना अनाथहरूलाई छाडिदेऊ,
    म तिनीहरूलाई सुरक्षा दिनेछु।
तिमीहरूका विधवाहरूले ममाथि भरोसा राखुन्।”

12 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “कतिपय मानिसहरू दण्डका पात्र छैनन्, तर तिनीहरू पीडित भए। तर एदोम तिमी दण्डको पात्र हौ। यसर्थ तिमी निश्चय दण्डित हुनेछौ। तिमी यसबाट मुक्त हुने छैनौ।” 13 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म आफैं यो प्रतिज्ञा गर्छु कि बोज्रा ध्वंस हुनेछ अनि एक खिसीको पात्र हुनेछ। यो बेकामे र अभिशाप हुनेछ। ब्रोजा वरिपरिका जम्मै शहरहरू सदा-सर्वदाको निम्ति नष्ट हुनेछन्।”

14 मैले परमप्रभुबाट यो सन्देश सुनेको छु:
    उहाँले ती जातिहरूलाई भन्न समाचारवाहक पठाउनु हुनेछ,
उक्त संदेश यो होः
“आफ्ना सिपाहीहरूलाई भेला गर!
    र युद्धकोलागि तयार होऊ!
    अनि एदोम विरूद्ध अघि बढ!
15 एदोम, म तिमीलाई जाति-जातिहरू मध्ये एकदमै निम्न पार्नेछु।
    प्रत्येक मानिसले तिमीलाई घृणा गर्नेछन्।
16 एदोम! तिमीहरूले अन्य जाति-जातिहरूलाई भयभित पार्यौ,
    अनि स्वयंलाई महान ठानेका छौं।
तर तिमीहरू आफैंलाई मूर्ख बनायौ।
    तिम्रा घमण्डले तिमीलाई धोका दियो।
    तिमी फुटेको चट्टानमा बस्छौ, उच्च पहाडहरूमा बस्छौ।
तर यदि तिमीले आफ्ना घर चीलको गुँड भन्दा माथि,
    बनायौ भने पनि म तिमीलाई तल झार्नेछु।”
यो परमप्रभुले भन्नुभएको हो।

17 “एदोम शोकको दृश्य बनिने छ
    अनि मानिसहरू जसले उजाड शहर देख्छन् आश्चर्यचकित हुन्छन्,
    अनि यसका घाऊहरूमा खिसी गर्नेछन्।
18 एदोम शहर, सदोम र गमोरा अनि वरिपरिका शहरहरू जस्तै परास्त हुनेछन्
    अनि त्यहाँ कोही पनि बस्ने छैन्।”
परमप्रभुले यसो भन्नुभयो।

19 “यर्दन नदी नजिक बाक्लो जङ्गलबाट कहिले काहीं निस्कने अनि जहाँ मानिसहरू आफ्नो खेतमा भेंडा़ र गाई वस्तुहरू राख्छन् म त्यहाँ जाने सिंह जस्तै हुँ। म एदोममा जान्छु। म मानिसहरूलाई खेदो ल्याउनेछु। जसलाई म मन पराउँछु उसलाई यहाँ नियुक्त गर्छु। म जस्तो को छ? कसले मलाई चुनौती दिन सक्छ? कुनै गोठाला मेरो अघि उभिनै सक्तैन।”

20 एदोमका मानिसहरूका निम्ति
    परमप्रभुले बनाउनु भएको योजना सुन।
सुन, तेमानका मानिसहरूका निम्ति
    परमप्रभुले के निर्णय लिनु भएको छ।
तिनीहरूले थुमाहरू घिसार्नेछन्।
    उसले सम्पूर्ण तिमीहरूको खेत नष्ट पार्नेछ।
21 एदोमको पतनको आवाजले पृथ्वी थर्किनेछ।
    तिनीहरूका विलाप लाल समुद्र सम्मै सुनिनेछ।

22 अक्कासिने चील उँभो बेगले तल झरी
    आफ्नो पखेंटा बोज्रामाथि फिँजाउनेछ।
त्यस समयमा, एदोमका सिपाहीहरूको हृदय
    प्रसव वेदनामा परेकी स्त्रीको जस्तो हुनेछ।

दमिशकको बारेमा सन्देश

23 यो सन्देश दमिशक शहरसित सम्बन्धित छ:

“हमात र अर्पादका शहरहरू भयभीत छन्
    किनभने तिनीहरूले कुलक्षिणको खबर सुनेका छन्।
तिनीहरू डरले पग्लिए।
    तिनीहरू शान्त हुन नसक्ने समुद्र झैं कष्टमा छन्।
24 दमिशक शहर कमजोर भयो।
    मानिसहरू भाग्न चाहन्छन्।
    आंतकले तिनीहरूलाई समातेको छ।
तिनीहरूले शोक र प्रसव वेदनामा परेकी स्त्रीले झैं
    वेदना अनुभव गरिरहेका छन्।

25 “मानिसहरूले प्रसिद्ध शहर,
    ‘आनन्दको शहरलाई’ किन छोडेका छैनन्।
26 यसकारण जवानहरू शहरको सार्वजनिक स्थलहरूमा।
    उसका सारा सिपाहीहरू त्यही समयमा मारिनेछन्।”
सेनाहरूका परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुहुन्छ।
27 “म दमिशकको पर्खालहरूमा आगो लगाईदिनेछु।
    त्यो आगोले बेनहददका किल्लाहरू पूर्ण रूपले जलाइदिनेछ।”

केदार र हासोरका बारेमा सन्देश

28 यो सन्देश केदार र हासोरको परिवार समूहको विषयमा छ। बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले तिमीहरूलाई पराजित पारे, परमप्रभु भन्नुहुन्छ:

“जाऊ र केदारलाई आक्रमण गर।
    पूर्व दिशाका मानिसहरूलाई नष्ट पार।
29 तिनीहरूको पालहरू, भेंडा़का बगालहरू,
    पालका पर्दाहरू र तिनीहरूका चीजहरू लगिनेछ।
    शत्रुले तिनीहरूका ऊँटहरू लगेर जानेछन्।
मानिसहरू तिनीहरू प्रति चिच्याउने छन्।
    डरलाग्दा कुराहरू चारैतिर भई रहेको छ।
30 भाग! छिटो भाग!
    हे हासोरका मानिसहरू, लुक्ने ठाउँहरू खोज
किनभने बाबेलको राजाले तिमीहरूलाई परास्त पार्नु
एउटा युक्ति रचेकाछ।”
    यो सन्देश परमप्रभुबाट हो।

31 “एउटा देश छ जसले आफू सुरक्षित छु भन्ने सम्झन्छ।
    तिमीहरूको न कुनै फाटक छ नत कुनै पर्खालनै छ।
तिनीहरू एक्लो बस्छन्।
    यसकारण उठ अनि तिनीहरूमाथि जाई लाग।”
32 “शत्रुहरूले तिनीहरूका ऊँटहरू अनि गाई वस्तुहरू लैजानेछन्।
    आफ्नो केश कुना मिलाएर चिटिक्क पारी काट्ने मानिसहरूलाई
म हावामा तितर-बितर पारिदिनेछु।
    सबै तिरबाट म तिनीहरूमाथि सङ्कटहरू ल्याइदिनेछु।”
यो परमप्रभुको सन्देश हो।
33 “हासोरको देश स्यालहरूको बास-स्थान बनिनेछ।
त्यहाँ एकजना मानिस पनि बस्ने छैन साथै त्यहाँबाट कोही हिँडडुल गर्ने छैन।
    सधैँका निम्ति यो एक शून्य उजाड मरुभूमि जस्तै हुनेछ।”

एलामको बारेमा सन्देश

34 सिदकियाह यहूदाका राजा भएको प्रारम्भिक कालमा अगमवक्ता यर्मियाले परमप्रभुबाट एउटा सन्देश प्राप्त गरे। यो सन्देश एलामको विषयमा थियो।

35 सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“हेर, म एलामको धनु भाँचिदिनेछु।
    धनु एलामको सबभन्दा श्रेष्ठ हतियार हो।
36 म आकाशको चारै कुनाबाट,
    एलामको विरूद्ध हावा ल्याउनेछु।
म एलामको मानिसहरूलाई पृथ्वीको सबै ठाउँहरूमा
    जहाँ चारैदिशाबाट हावा बहन्छ,
    त्यहाँ छरपष्ट पारिदिन्छु,
कैदीहरूलाई हरेक जातिमा खेदी पठाउनेछु।
37 म एलामलाई तिनीहरूका शत्रुहरू
    जसले तिनीहरूलाई मार्नु खोजिरहेकाछन्
तिनीहरूकै अघि चक्नाचूर पारिदिनेछु।
    म एलाममाथि डरलाग्दो सङ्कटहरू ल्याउनेछु।
मेरो उग्र रीस म तिनीहरूलाई देखाउनेछु।”
    यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो।
“म तिनीहरूलाई खेद्न तरवार पठाउँनेछु
अनि त्यो तरवारले तिनीहरू सबैलाई
    शेष नपारन्जेल सम्म खेद्नेछ।
38 म मेरो सिंहासन एलाममा स्थापित गर्नेछु
    र त्यहाँका राजा अनि भारद्वारहरूलाई ध्वंस पार्नेछु।”
यो परमप्रभुको सन्देश हो।
39 “तर पछिल्ला दिनमा एलामबाट जे लुटिएको छ त्यो पुनर्वहाल गर्नेछु।”
यो परमप्रभुले भन्नुभयो।