Add parallel Print Page Options

परमप्रभु र मूर्तिहरू

10 हे इस्राएलका मानिसहरू, परमप्रभुको वचन सुन। परमप्रभुले यही भन्नुहुन्छ:

“अन्य जातिहरूबाट आएका मानिसहरूको जस्तो जीवन नजिओ।
    आकाशका विशेष चिन्हहरूसित नडराऊ।
अन्य जातिका मानिसहरूले अकाशमा जे देख्छन् तिनीहरू डराउँछन्।
    तर तिमीहरू त्यस्ता कुराहरूमा डराउनु पर्दैन।
अन्य मानिसहरूका रीति-रिवाजहरू महत्वहीन छन्।
    तिनीहरू जङ्गलमा रूख काट्छन्
    शिल्पीकारले आफ्नो बञ्चरोले आकार बनाउँछ।
तिनीहरूले चाँदी र सुन लगाएर प्रतिमाहरू सुन्दर बनाउँछन्।
    तब तिनीहरूले मार्तोलहरू र काँटीहरू मूर्तिहरू अड्याउनलाई प्रयोग गर्छन्,
    ताकि ती मूर्तिहरू तल नझरोस्।
मूर्तिहरू खेतमा राखेको तर्साउने पुतला जस्तै हुन्।
    तिनीहरू बोल्दैनन्।
तिनीहरूलाई बोक्नु पर्छ,
    किनभने तिनीहरू हिंड्न सक्तैनन्।
तिनीहरूलाई आदर नगर!
    तिनीहरूले नोक्सान
अथवा सहायता गर्नु सक्तैन।”

हे परमप्रभु, तपाईं जस्तो कोही पनि छैन!
    तपाईं महान हुनुहुन्छ,
    अनि तपाईंको नाउँ महान् र शक्तिशाली छ।
हे परमेश्वर प्रत्येकले तपाईंलाई आदर गर्नै पर्छ।
    तपाईं सबै जातिहरूका महाराजा हुनुहुन्छ।
तपाईं सम्मानको योग्य हुनुहुन्छ।
    अन्य राज्यहरूमा धेरै ज्ञानी मानिसहरू छन्,
    तर तपाईं समान कोही पनि ज्ञानी छैन।

अन्य जातिका मानिसहरू लठुवा र मूर्ख छन्।
    तिनीहरूका शिक्षा काठको महत्वहीन मूर्तिहरूबाट आउँछन्।
तिनीहरूले मूर्तिहरू बनाउनु तर्शीशबाट चाँदी
    अनि उपज देशबाट सुन ल्याउँछन्।
मूर्तिकार र सुनारहरूले मूर्तिहरू बनाउँछन्
    र नीलो र बैंजनी लुगाहरू लगाइदिन्छन्।
    निपुण “शिल्पीहरूले” यी सब “चीजहरू” बनाँउछन्।
10 तर परमप्रभु चाँहि साँच्चो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
    उहाँ मात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ।
    उहाँ राजा हुनुहुन्छ, जसले सदाकाल शासन चलाउनु हुन्छ।
परमेश्वरको रीसमा पृथ्वी काम्छ,
    अनि विदेशीहरूले उहाँको क्रोध सहन सक्तैनन्।

11 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यो सन्देश मानिसहरूमा घोषित गर,
    ‘यी झूटा देवताहरूले आकाश र पृथ्वी बनाएनन्।
    पृथ्वी र आकाश मुनि तिनीहरू लोप हुन्छन्।’”

12 परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, जसले पृथ्वीलाई आफ्नो शक्तिले सृष्टि गर्नुभयो।
    परमेश्वरले आफ्नो ज्ञानले संसारलाई रच्नु भयो
    अनि उहाँले आफ्नो समझद्वारा आकाशलाई फैलाउनुभयो।
13 उहाँको वचनको आवाजले
    आकाशमा पानी गर्जन्छ।
पृथ्वीको अन्तबाट उहाँले बादल आउने बनाउनु हुन्छ।
    उहाँले बर्षा सित बिजुली ल्याउनु हुन्छ।
    उहाँले आफ्नो भण्डारबाट बतास ल्याउनु भयो।

14 मानिसहरू एकदमै मूर्ख छन्।
    मूर्तिहरूले आफ्ना सृष्टिाहरूलाई मूर्ख बनाए।
ती मूर्तिहरू वास्तवमा मिथ्या बाहेक केही होइन।
    तिनीहरूमा जीवन हुँदैन।
15 ती मूर्तिहरू महत्वहीन हुन्।
    तिनीहरू केवल खिसीका पात्र हुन्।
    न्यायको समयमा ती मूर्तिहरू सड्नेछन्।
16 तर याकूबका परमप्रभु ती मूर्तिहरू जस्ता हुनुहुन्न।
    परमप्रभुले सबै थोक बनाउनु भयो
अनि परमप्रभुले इस्राएल परिवारलाई,
परमप्रभुले उहाँको आफ्नै मानिसहरू भनी रोज्नु भयो।
    परमेश्वरको नाउँ “सेनाहरूका परमप्रभु” हो।

विनाश आइरहेछ

17 घेरामा परेका तिमी मानिसहरू,
प्रत्येक चीज पोको पार
    अनि जानलाई तत्पर हौऊ।
18 परमप्रभु भन्नुहुन्छ
“यस समय म यहूदाका मानिसहरूलाई देशबाट बाहिर निकाली दिनेछु।
    म तिनीहरूमाथि सङ्कटहरू ल्याइदिनेछु
    ताकि तिनीहरूलाई पक्राइनेछन्।”

19 धिक्कार छ मलाई! मैले नराम्रो घतले चोट पाएँ।
    म साह्रै घाइते छु
यद्यपि मैले स्वयंलाई भने, “यो मेरो बीमार हो,
    जसको लागि म पीडित हुनै पर्छ।”
20 मेरो पाल भत्काइयो।
    सारा डोरीहरू चुँडाइयो।
मेरा छोरा-छोरीहरूले मलाई त्यागे।
    तिनीहरू गए।
मेरो पाल फैलाउन
    अथवा पालको पर्दा उठाउन यहाँ केही पनि छैन।
21 गोठालाहरू मूर्ख छन्,
    अनि परमप्रभुलाई खोज्ने प्रयास गर्दैनन्।
यसकारण तिनीहरू सफल भएनन्,
    यसकारण तिनीहरूका बथानहरू तितर-बितर भए अनि हराए।
22 सुन्, एउटा ठूलो हल्ला सुन!
    हेर त्यो हल्ला उत्तरदेखि आइरहेछ।
यसले यहूदाका शहरहरू नष्ट पार्नेछ।
    यहूदा एक रित्तो मरुभूमि झैं हुनेछ।
    यो स्यालहरूका गुफा हुनेछ।

23 हे परमप्रभु! म जान्दछु कि मानिसले आफ्नो जीवन नियन्त्रण गर्दैन।
    एउटा मानिसले आफ्नै पाइला ठीकसित राख्न सक्तैन।
24 हे परमप्रभु! निष्पक्ष भएर,
    हामीलाई सुधार्नुहोस्।
क्रोधमा हामीलाई सजाय नदिनुहोस्
    नत्र तपाईंले हामीलाई नाश पार्नु हुनेछ।
25 तपाईंको क्रोध ती जातिहरूमाथि पोखाउनु होस् जसले तपाईंलाई चिन्दैनन्
    अनि ती मानिसहरूमाथि पोखाउनु होस्
    ज-जसले तपाईंको नाउँ लिदैनन्।
ती जातिहरूले याकूबको परिवारलाई ध्वंस पारे।
    तिनीहरूले इस्राएललाई पूर्णरूपले ध्वंस पारे।
    तिनीहरूले इस्राएलको देश ध्वंस पारे।

Bible Gateway Sponsors