A A A A A
Bible Book List

यर्मिया 15 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

15 परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो “यर्मिया, यदि यहाँ मोशा र शमूएलले मलाई प्रार्थना गरेको भए पनि म ती मानिसहरूको लागि दु:खी हुने थिइनँ। यहूदाका मानिसहरूलाई मदेखि टाढा पठाऊ। तिनीहरूलाई जाऊ भन। ती मानिसहरूले तिमीलाई सोध्न सक्छन्, ‘हामी कहाँ जाने?’ तब तिनीहरूलाई भन यसकारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ:

“‘मैले कसैलाई मर्नको लागी छानेको छु,
    ती मर्नु पर्नेहरू मरून्,
जसलाई मैले तरवारले मारिन छानेको छु,
    तिनीहरू तरवारले नै मारिउन,
अनिकालमा पर्नु पर्नेहरू अनिकालमा नै परून्,
    अनि कैदी हुनु पर्नेहरूलाई कैद नै गरिनेछ।
म चार प्रकारको बिनासकहरू तिनीहरूका विरूद्ध पठाउने छु।’
    यो परमेश्वरबाट आएको सन्देश हो।
‘म तिनीहरूलाई मार्नु तरवारहरू लिएका शत्रुहरू पठाउनेछु।
    तिनीहरूलाई घिस्याउन कुकुरहरू पठाउनेछु।
म तिनीहरूका शरीरहरू खाओस् र नाश गरोस भनेर
    आकाशका चराहरू र जानवरहरू पठाउनेछु।
यहूदाका राजा हिजकियाहका छोरो
    मनश्शेले यरूशलेममा जे गरेको छ।
त्यसको लागि पृथ्वीका मानिसहरूका निम्ति
    यहूदाका मानिसहरूलाई
म एक डरलाग्दो उदाहरण बनाई प्रस्तुत गर्नेछु।’

“यरूशलेमको शहरमा कुनै मानिस पनि तिम्रो लागि दु:खी हुने छैन।
    कुनै मानिस पनि तिम्रो निम्ति दु:खी साथै रूने छैन
    कुनै मानिसले पनि तिमीलाई कस्तो छौ भनेर सम्म सोध्ने छैन्।
यरूशलेम, तिमीले मलाई त्याग्यौ।”
    यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको छ।
“तिमी जाऊ।
    यसकारण म तिमीलाई नष्ट पार्छु।
    तिमीलाई दया देखाउँदा देखाउँदा म थाकिसकें।
म तिनीहरूलाई अलकत्रा सोर्ने काँटाले
    यस ठाउँको शहरका फाटकहरूमा
तितर-बितर पारिदिनेछु।
    मेरा मानिसहरू परिवर्तन भएनन यसर्थ म तिनीहरूलाई ध्वंस पार्नेछु।
    म तिनीहरूका नानीहरू लैजानेछु।
धेरै स्त्रीहरूले तिनीहरूका लोग्नेहरू हराउने छन्।
    त्यहाँ बेशी विधवाहरू हुनेछन्
म समुद्रका बालुवाहरू भन्दा मध्यदिनको विनाश ल्याउने छु,
    त्यो विनाशकले यहूदाका जवान मानिसहरूका आमाहरूलाई आक्रमण गर्नेछ।
म यहूदाका मानिसहरूमाथि पीडा र त्रास ल्याइदिने छु,
    म यस्तो घटना अतिशीघ्र नै घटाउनेछु।
शत्रुले तरवारहरू सहित आक्रमण गर्ने छ,
    अनि मानिसहरूलाई मार्ने छ।
तिनीहरूले यहूदाका बाँकी रहेकाहरूलाई मार्नेछ।
    सातजना छोराहरूकी आमा थकित हुन्छे अनि मर्छे।
उसका निम्ति मध्यदिनमा सूर्य अस्ताउँछ।
    उसलाई अपमानित र लज्जित पारिनेछ।
बाँकी रहेका मानिसहरू शत्रुहरूको अघि युद्धमा मारिनेछन्,”
परमप्रभु भन्नुहुन्छ।

यर्मियाले फेरि परमप्रभुलाई गुनासो प्रकट गर्दछ

10 हे मेरी आमा, मलाई तपाईंले
    जन्म दिनु भएको निम्ति म दु:खी छु।
यस देशमा म त्यो मानिस हुँ
    जो दोष र घृणाको पात्र बनिएको छ,
मैले कतैबाट ऋण लिएको अथवा दिएको छैन।
    तर प्रत्येक मानिसले मलाई सराप्छन्।
11 परमप्रभुले भन्नुभयो,
    “मैले संकष्टको समयमा निश्चय, तिमीलाई बल दिएको छु।
    मैले तिम्रा निम्ति सङ्कटको समयमा शत्रुहरूसित मध्यस्थ गरेकोछु।”

यर्मियालाई परमप्रभुले जवाफ दिनुहुन्छ

12 “यर्मिया! उत्तरबाट कसैले पनि फलाम भाँच्नु सक्तैन
    न त कसैले काँसा नै टुक्रा-टुक्रा पार्नु सक्छ।
13 तिम्रो देशमा तिमीले गरेको पापले गर्दा
    तिम्रो भण्डारको सम्पत्ति
    लूटको समान झैं गरी अरूलाई दिनेछु।
14 हे यहूदाका मानिसहरू!
    म तिमीहरूलाई तिमीहरूकै शत्रुहरूको दास बनाउनेछु।
तिमीहरू त्यस्तो भूमिमा दासहरू हुनेछौ
    जुन तिमीहरू कहिल्यै जानेका छैनौ।
    मेरो क्रोध तातो आगो जस्तो छ र तिमीहरू त्यसमा जल्ने छौ।”

15 हे परमप्रभु! मलाई सम्झना गर्नुहोस्
    र मेरो हेरचाह गर्नुहोस्।
मेरा निम्ति ती मानिसहरू विरूद्ध बद्ला लिनुहोस्
    ज-जसले मेरो खेदो गर्छन्।
तिनीहरूसित धैर्य-धारण नगर्नु होस्।
    जब तपाईं उनीहरूसित धर्य धारण गरिरहनु भएको छ भने
मलाई नलानु होस्।
    हे परमप्रभु याद गर्नु होस् मैले तपाईंका निम्ति कति लाज बोक्नु पर्यो?
16 तपाईंको सन्देश मकहाँ आयो।
    हे सेनाहरूका परमप्रभु
तपाईंको सन्देशले मलाई अत्यन्त आनन्द तुल्यायो।
    तपाईंको नाउँमा मलाई बोलाइँदा म खुशी भएँ।
17 जब तिनीहरू हाँसीरहेका अनि ठट्टा गरिरहेका थिए
    म कहिल्यै भीडमा बसिन।
म एक्लै बसें कारण तपाईंको दैविक हात ममाथि थियो
    अनि तपाईंले म भित्र क्रोध भरिदिनु भएको थियो।
18 किन मलाई कष्ट भइरहन्छ?
    मेरो घाउ गहिरो छ
जुन निको हुनलाई गाह्रो मानिरहेको छ?
    मेरा निम्ति तपाईं सुकेको खोल्सा हुनुहुन्छ,
    एउटा खोल्सा जसमाथि भरोसा नै छैन।

19 तब परमप्रभुले भन्नुभयो, “यर्मिया, यदि तिमी फर्कियौ भने,
    म तिमीलाई लिनेछु र तिमीले मेरो सेवा गर्नेछौ।
यदि तिमीले महत्वपूर्ण कुराहरू गर्यौ,
    अनि महत्वहीन शब्दहरू बोलेनौ भने,
तिमी मेरा प्रवक्ता हुन सक्छौ।
    यर्मिया! यहूदाका मानिसहरू बद्लिनु पर्छ
अनि तिमीकहाँ आउँनु पर्छ
    तर तिमी तिनीहरूकहाँ जानु हुँदैन।
20 म तिमीलाई बलियो बनाउनेछु
    र ती मानिसहरूले तिमीहरूलाई
    काँसाको पर्खाल जस्तै बलियो सम्झनेछन्।
यहूदाका मानिसहरू तिमीसित लडनेछन्।
    तर तिनीहरूले तिमीलाई परास्त गर्नु सक्तैनन
कारण म तिमीसित रहनेछु,
    म तिमीलाई सहायता गर्नेछु र बचाउँनेछु।”

परमप्रभु भन्नुहुन्छ।
21 “म तिमीलाई दुष्ट मानिसहरूबाट जोगाउने छु।
    ती मानिसहरूले तिमीलाई डर देखाउँछन् तर म तिमीलाई ती मानिसहरूबाट मुक्त पारेर ल्याउनेछु।”

Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

2010 by World Bible Translation Center

Jeremiah 15 New International Version (NIV)

15 Then the Lord said to me: “Even if Moses and Samuel were to stand before me, my heart would not go out to this people. Send them away from my presence! Let them go! And if they ask you, ‘Where shall we go?’ tell them, ‘This is what the Lord says:

“‘Those destined for death, to death;
those for the sword, to the sword;
those for starvation, to starvation;
those for captivity, to captivity.’

“I will send four kinds of destroyers against them,” declares the Lord, “the sword to kill and the dogs to drag away and the birds and the wild animals to devour and destroy. I will make them abhorrent to all the kingdoms of the earth because of what Manasseh son of Hezekiah king of Judah did in Jerusalem.

“Who will have pity on you, Jerusalem?
    Who will mourn for you?
    Who will stop to ask how you are?
You have rejected me,” declares the Lord.
    “You keep on backsliding.
So I will reach out and destroy you;
    I am tired of holding back.
I will winnow them with a winnowing fork
    at the city gates of the land.
I will bring bereavement and destruction on my people,
    for they have not changed their ways.
I will make their widows more numerous
    than the sand of the sea.
At midday I will bring a destroyer
    against the mothers of their young men;
suddenly I will bring down on them
    anguish and terror.
The mother of seven will grow faint
    and breathe her last.
Her sun will set while it is still day;
    she will be disgraced and humiliated.
I will put the survivors to the sword
    before their enemies,”
declares the Lord.

10 Alas, my mother, that you gave me birth,
    a man with whom the whole land strives and contends!
I have neither lent nor borrowed,
    yet everyone curses me.

11 The Lord said,

“Surely I will deliver you for a good purpose;
    surely I will make your enemies plead with you
    in times of disaster and times of distress.

12 “Can a man break iron—
    iron from the north—or bronze?

13 “Your wealth and your treasures
    I will give as plunder, without charge,
because of all your sins
    throughout your country.
14 I will enslave you to your enemies
    in[a] a land you do not know,
for my anger will kindle a fire
    that will burn against you.”

15 Lord, you understand;
    remember me and care for me.
    Avenge me on my persecutors.
You are long-suffering—do not take me away;
    think of how I suffer reproach for your sake.
16 When your words came, I ate them;
    they were my joy and my heart’s delight,
for I bear your name,
    Lord God Almighty.
17 I never sat in the company of revelers,
    never made merry with them;
I sat alone because your hand was on me
    and you had filled me with indignation.
18 Why is my pain unending
    and my wound grievous and incurable?
You are to me like a deceptive brook,
    like a spring that fails.

19 Therefore this is what the Lord says:

“If you repent, I will restore you
    that you may serve me;
if you utter worthy, not worthless, words,
    you will be my spokesman.
Let this people turn to you,
    but you must not turn to them.
20 I will make you a wall to this people,
    a fortified wall of bronze;
they will fight against you
    but will not overcome you,
for I am with you
    to rescue and save you,”
declares the Lord.
21 “I will save you from the hands of the wicked
    and deliver you from the grasp of the cruel.”

Footnotes:

  1. Jeremiah 15:14 Some Hebrew manuscripts, Septuagint and Syriac (see also 17:4); most Hebrew manuscripts I will cause your enemies to bring you / into
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes