Add parallel Print Page Options

अब तिमी पर्खालले घेरियौ!
    हामी घेरामा पर्यौं।
तिमीहरूले इस्रएलको न्यायकर्तालाई
    फलामको लौरोले गालामा हिर्काउँनेछन्।

मसीह बेतलेहममा जन्मनेछन्।

तर हे बेतलेहम एप्रात,
    तिमी यहूदाका बीचमा धेरै सानो छौ,
तिमी जो यहूदाका हजारौंका बीचमा सानो छौ,
    तर तिमीबाट एउटा “इस्राएलको शासक” मेरो निम्ति आउँनेछ।
उहाँको सुरुवात प्राचीन कालदेखिनै छ,
    धेरै-धेरै अघि देखि।
यसकारण जब सम्म जन्मेको कष्टमा पर्नेले जन्माउँदैन,
    तब सम्म उहाँले सियोनलाई त्यागि दिनुहुनेछ।
तब तिनका बाँचेका दाज्यू-भाइहरू चाहिँ
    इस्राएलीहरूकहाँ फर्किएर आउनेछन्।
अनि ऊ खडा हुन्छ आफ्नो भेंडा़को बथानलाई परमप्रभुको शक्तिले
    अनि उसका परमप्रभु परमेशवरको महिमाले खुवाउँछ।
तिनीहरू सुरक्षित हुनेछन्
    किनभने ऊ पृथ्वीको अर्को अन्त सम्म महान रहनेछ।
    यहीं शान्ति हुनेछ

जब अश्शूरी हाम्रो देशमा आउँछ
    र त्यसले हाम्रो देशमा खुट्टा टेक्छ
तब हामी त्यसको बिरूद्धमा सात गोठाला
    र आठ अगुवाहरू खडा गर्नेछौं।
अनि तिनीहरूले अश्शूरमाथि तरवारले
    र निम्रोदको भूमिमाथि नाङ्गो तरवारले शासन गर्नेछन्।
अब अश्शूरीहरू हाम्रो देश भित्र पस्छन्,
र हाम्रो सिमानामा पाईला टेक्छन्
    तब उहाँले हामीहरूलाई अश्शूरीहरूको हातबाट बचाउँनुहुनेछ।
अनि याकूबका बाँकि रहेकाहरू चाँहि
    धेरै मानिसहरूका बिचमा परमप्रभुबाट आएको शीत
र घाँसमाथि पर्ने झरी झैं हुनेछन्,
    जसले न त कुनै मानिसलाई,
    न मानिसका कुललाई पर्खनेछ।
अनि याकूबका बाँकि रहेकाहरू चाँहि
    धेरै जनताको बीचमा
जङ्गलका पशुहरूका बीचमा सिंह
    र जीव-जन्तुहरूको बिचमा
सिंहको बच्चा जस्तै हुनेछन्
    जो तिनका बीचमा कुल्चँदै
र तिनीहरूलाई टुक्रा पार्दै जानेछन्,
    र बचाउँने कोही पनि हुनेछैन।
तपाईंका बाहुली तपाईंका बिरोधीहरूमाथि रहोस्,
    र तपाईंका सबै शत्रुहरू ध्वंश हुनेछन्।

मानिसहरूले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नेछन्

10 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“त्यसदिन म तिम्रा घोडाहरू खोस्नेछु
    र म तिम्रा रथहरू नष्ट गरिदिनेछु।
11 म तिम्रो देशको सबै शहरहरू उजाड पारिदिनेछु।
    म तिम्रो सबै गढीहरू भत्काई दिनेछु।
12 फेरि तिमीले जादू चलाउने प्रयत्न गर्नेछौनौं,
    फेरि तिमी ती मानिसहरूको भविष्य बताउँने प्रयास गर्नेछौनौ।
13 म तिम्रा झूटा देवताको, मूर्तिहरू नष्ट गरिदिनेछु।
    ती झूटा देवताको मूर्तिहरूको ढुङ्गाको मूर्ति,
स्मृति, स्तम्भहरू सबै उखेलेर फ्याँकिदिनेछु,
    जसलाई तिमीहरू स्वयंले आफ्नो हातले बनाएका थियौ,
    तिमीहरू त्यसको पूजा गर्ने पाउनेछैनौ।
14 म अशेरा देवीका पूजाको खम्बाहरू नष्ट गरिदिनेछु।
    अनि म सबै तिम्रो झूटो देवताहरू नष्ट गरिदिनेछु।
15 त्यहाँ केही जातिहरू छन् जसले मेरो कुरा सुन्दैनन्।
    म तिनीहरूसित क्रोधित हुनेछु र म तिनीहरूसित बद्ला लिनेछु।”