A A A A A
Bible Book List

मीका 5 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

अब तिमी पर्खालले घेरियौ!
    हामी घेरामा पर्यौं।
तिमीहरूले इस्रएलको न्यायकर्तालाई
    फलामको लौरोले गालामा हिर्काउँनेछन्।

मसीह बेतलेहममा जन्मनेछन्।

तर हे बेतलेहम एप्रात,
    तिमी यहूदाका बीचमा धेरै सानो छौ,
तिमी जो यहूदाका हजारौंका बीचमा सानो छौ,
    तर तिमीबाट एउटा “इस्राएलको शासक” मेरो निम्ति आउँनेछ।
उहाँको सुरुवात प्राचीन कालदेखिनै छ,
    धेरै-धेरै अघि देखि।
यसकारण जब सम्म जन्मेको कष्टमा पर्नेले जन्माउँदैन,
    तब सम्म उहाँले सियोनलाई त्यागि दिनुहुनेछ।
तब तिनका बाँचेका दाज्यू-भाइहरू चाहिँ
    इस्राएलीहरूकहाँ फर्किएर आउनेछन्।
अनि ऊ खडा हुन्छ आफ्नो भेंडा़को बथानलाई परमप्रभुको शक्तिले
    अनि उसका परमप्रभु परमेशवरको महिमाले खुवाउँछ।
तिनीहरू सुरक्षित हुनेछन्
    किनभने ऊ पृथ्वीको अर्को अन्त सम्म महान रहनेछ।
    यहीं शान्ति हुनेछ

जब अश्शूरी हाम्रो देशमा आउँछ
    र त्यसले हाम्रो देशमा खुट्टा टेक्छ
तब हामी त्यसको बिरूद्धमा सात गोठाला
    र आठ अगुवाहरू खडा गर्नेछौं।
अनि तिनीहरूले अश्शूरमाथि तरवारले
    र निम्रोदको भूमिमाथि नाङ्गो तरवारले शासन गर्नेछन्।
अब अश्शूरीहरू हाम्रो देश भित्र पस्छन्,
र हाम्रो सिमानामा पाईला टेक्छन्
    तब उहाँले हामीहरूलाई अश्शूरीहरूको हातबाट बचाउँनुहुनेछ।
अनि याकूबका बाँकि रहेकाहरू चाँहि
    धेरै मानिसहरूका बिचमा परमप्रभुबाट आएको शीत
र घाँसमाथि पर्ने झरी झैं हुनेछन्,
    जसले न त कुनै मानिसलाई,
    न मानिसका कुललाई पर्खनेछ।
अनि याकूबका बाँकि रहेकाहरू चाँहि
    धेरै जनताको बीचमा
जङ्गलका पशुहरूका बीचमा सिंह
    र जीव-जन्तुहरूको बिचमा
सिंहको बच्चा जस्तै हुनेछन्
    जो तिनका बीचमा कुल्चँदै
र तिनीहरूलाई टुक्रा पार्दै जानेछन्,
    र बचाउँने कोही पनि हुनेछैन।
तपाईंका बाहुली तपाईंका बिरोधीहरूमाथि रहोस्,
    र तपाईंका सबै शत्रुहरू ध्वंश हुनेछन्।

मानिसहरूले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नेछन्

10 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“त्यसदिन म तिम्रा घोडाहरू खोस्नेछु
    र म तिम्रा रथहरू नष्ट गरिदिनेछु।
11 म तिम्रो देशको सबै शहरहरू उजाड पारिदिनेछु।
    म तिम्रो सबै गढीहरू भत्काई दिनेछु।
12 फेरि तिमीले जादू चलाउने प्रयत्न गर्नेछौनौं,
    फेरि तिमी ती मानिसहरूको भविष्य बताउँने प्रयास गर्नेछौनौ।
13 म तिम्रा झूटा देवताको, मूर्तिहरू नष्ट गरिदिनेछु।
    ती झूटा देवताको मूर्तिहरूको ढुङ्गाको मूर्ति,
स्मृति, स्तम्भहरू सबै उखेलेर फ्याँकिदिनेछु,
    जसलाई तिमीहरू स्वयंले आफ्नो हातले बनाएका थियौ,
    तिमीहरू त्यसको पूजा गर्ने पाउनेछैनौ।
14 म अशेरा देवीका पूजाको खम्बाहरू नष्ट गरिदिनेछु।
    अनि म सबै तिम्रो झूटो देवताहरू नष्ट गरिदिनेछु।
15 त्यहाँ केही जातिहरू छन् जसले मेरो कुरा सुन्दैनन्।
    म तिनीहरूसित क्रोधित हुनेछु र म तिनीहरूसित बद्ला लिनेछु।”

Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)

2010 by World Bible Translation Center

Micah 5 New International Version (NIV)

A Promised Ruler From Bethlehem

[a]Marshal your troops now, city of troops,
    for a siege is laid against us.
They will strike Israel’s ruler
    on the cheek with a rod.

“But you, Bethlehem Ephrathah,
    though you are small among the clans[b] of Judah,
out of you will come for me
    one who will be ruler over Israel,
whose origins are from of old,
    from ancient times.”

Therefore Israel will be abandoned
    until the time when she who is in labor bears a son,
and the rest of his brothers return
    to join the Israelites.

He will stand and shepherd his flock
    in the strength of the Lord,
    in the majesty of the name of the Lord his God.
And they will live securely, for then his greatness
    will reach to the ends of the earth.

And he will be our peace
    when the Assyrians invade our land
    and march through our fortresses.
We will raise against them seven shepherds,
    even eight commanders,
who will rule[c] the land of Assyria with the sword,
    the land of Nimrod with drawn sword.[d]
He will deliver us from the Assyrians
    when they invade our land
    and march across our borders.

The remnant of Jacob will be
    in the midst of many peoples
like dew from the Lord,
    like showers on the grass,
which do not wait for anyone
    or depend on man.
The remnant of Jacob will be among the nations,
    in the midst of many peoples,
like a lion among the beasts of the forest,
    like a young lion among flocks of sheep,
which mauls and mangles as it goes,
    and no one can rescue.
Your hand will be lifted up in triumph over your enemies,
    and all your foes will be destroyed.

10 “In that day,” declares the Lord,

“I will destroy your horses from among you
    and demolish your chariots.
11 I will destroy the cities of your land
    and tear down all your strongholds.
12 I will destroy your witchcraft
    and you will no longer cast spells.
13 I will destroy your idols
    and your sacred stones from among you;
you will no longer bow down
    to the work of your hands.
14 I will uproot from among you your Asherah poles[e]
    when I demolish your cities.
15 I will take vengeance in anger and wrath
    on the nations that have not obeyed me.”

Footnotes:

  1. Micah 5:1 In Hebrew texts 5:1 is numbered 4:14, and 5:2-15 is numbered 5:1-14.
  2. Micah 5:2 Or rulers
  3. Micah 5:6 Or crush
  4. Micah 5:6 Or Nimrod in its gates
  5. Micah 5:14 That is, wooden symbols of the goddess Asherah
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes