Add parallel Print Page Options

दाऊदको प्रार्थना।

म दरिद्र र असहाय मानिस हुँ।
    हे परमप्रभु, दया गरि मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्, अनि उत्तर दिनुहोस्।
हे परमप्रभु, म तपाईंको भक्त हुँ, दयागरी मलाई बचाउनु होस्।
    म तपाईंको दास हुँ, तपाईं मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ,
    मेरो भरोसा तपाईंमा छ, मलाई रक्षा गर्नुहोस्।
मेरो स्वामी, ममाथि दया गर्नुहोस्।
    म प्रत्येक क्षण तपाईंलाई नै प्रार्थना गरीरहेछु,।
हे स्वामी, म मेरो जीवनलाई तपाईं कै हातमा सुम्पिन्छु।
    मलाई उपयोगी बनाउनु होस्, म तपाईंको दास हुँ।
हे स्वामी, तपाईं धर्मी र दयालु हुनुहुन्छ।
    तपाईका मानिसहरू तपाईंलाई सहयोग माग्छन्, तपाईं ती मानिसहरूलाई साँच्चि नै प्रेम गर्नुहुन्छ।
परमप्रभु, मेरो प्रार्थना ग्रहण गर्नुहोस्।
    कृपादानको निम्ति मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्।
परमप्रभु, म मेरो सङ्कटको समयमा तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु,
    म जान्दछु तपाईंले जवाफ दिनु हुनेछ!
हे परमेश्वर, तपाईं झैं अर्को कोही छैन।
    तपाईंले गर्नु भएको काम अरू कसैले गर्न सक्दैनन्।
स्वामी, तपाईंले प्रत्येक व्यक्तिलाई बनाउनु भयो।
    तिनीहरू सबै जना आए र तपाईलाई उपासना गरून्।
    तिनीहरू सबै जनाले तपाईंको नामको सम्मान गरून्।
10 हे परमेश्वर, तपाईं महान् हुनुहुन्छ!
    तपाईं अद्भूत कार्यहरू गर्नुहुन्छ, तपाईं अनि तपाईं मात्र, परमेश्वर हुनुहुन्छ।
11 हे परमप्रभु, तपाईंको तरिकाहरू सिकाउनु होस्,
    अनि म बाँच्नेछु र सत्य पालन गर्नेछु।
मलाई मेरो जीवनको मुख्य चीज,
    तपाईंको नाउँमा पूजा गरिरहन सहायता गर्नु होस्।
12 हे परमेश्वर, मेरो स्वामी तपाईंको प्रशंसा गर्दछु।
    मेरो सम्पूर्ण हृदयबाट म तपाईंको नामको अनन्त सम्मान गर्नेछु।
13 हे परमेश्वर, तपाईंसँग मप्रति कति बढ्ता प्रेम छ?
    तपाईंले मलाई मुत्युको मुखबाट बचाउनु भयो।
14 अंहकारीहरूले ममाथि आक्रमण गरिरहेछन्, परमेश्वर।
    निर्दयी झुण्डका मानिसहरूले मलाई मार्ने कोशिश गरिरहेछन्।
    अनि त्यस्ता मानिसहरूले तपाईंको इज्जत गर्दैनन्।
15 हे स्वामी तपाईं दया र कृपाले पूर्ण भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ।
    तपाईंमा धैर्य, सत्यता र कृपाले भरिपूर्ण छ।
16 परमेश्वर, तपाईंले मेरो कुरा सुनेको र मप्रति कृपालु भएको देखाउनु होस्।
    म तपाईंको दास हुँ, मलाई बल प्रदान गर्नुहोस्।
    म तपाईंको दास हुँ, मलाई बचाउनु होस्!
17 परमेश्वर, तपाईंले मलाई साथ दिएको संकेत दिनुहोस्।
    मेरो शत्रुहरूले त्यो संकेत हेर्नेछन् अनि तिनीहरू असन्तुष्ट हुनेछन्।
    त्यसले तपाईंले मेरो प्रार्थना सुन्नु भएको बुझाउँछ अनि मलाई तपाईंले सहायता दिनु हुनेछ।