Add parallel Print Page Options

प्रमुख संगीतकारलाई: “नष्ट नगर” भन्ने रागमा दाऊदको “मिक्तम्” भन्ने भजन। जब शाऊलले दाऊदको चियो गरेर मार्न मानिसहरू पठाए।

59 हे परमेश्वर, मेरा शत्रुहरूबाट बचाउँनु होस्।
    मेरो विरूद्धमा लडाइँ गर्न आउनेहरूलाई परास्त गर्न मलाई सहायता दिनुहोस्।
मलाई ती दुष्ट कार्य गर्नेहरूबाट बचाउँनु होस्।
    मलाई ती हत्याराहरूबाट बचाउँनु होस्।
हेर, बलिया मानिसहरूले मलाई पर्खीरहेका छन्।
    तिनीहरू मलाई मार्न पखिरहेका छन्।
    यद्यपि मैले कुनै पाप र अपराध गरेको छैन।
मैले कुनै गल्ती काम गरिनँ, तर तिनीहरू मलाई मार्न यहाँ (मकहाँ) आईरहेका छन्।
    हे परमप्रभु, तपाईं स्वयं आएर हेर्नुहोस्।
तपाईं सर्वशक्तिमान् परमप्रभु परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर हुनुहुन्छ!
    उठ्नुहोस र तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहोस्।
    ती दुष्ट अपराधीमाथि कुनै प्रकारको दया नदेखाउनु होस्।

ती पापीहरू कुकुर जस्ता
    साँझै पिच्छे भुकदै शहरभित्र आउँदछन्,
    अनि ङ्वार-ङ्वार र ङुर-ङुर गर्दै शहरभित्र घुम्छन्।
तिनीहरूका निन्दा र धम्की सुन्नु होस्।
    तिनीहरूले निष्ठुरी कुराहरू गर्दछन्,
    तिनीहरूको कुरा कसले सुन्छ त्यो पर्वाह गर्दैनन्।

हे परमप्रभु, तिनीहरूलाई उपहास गर्नुहोस्।
    ती सबैलाई एक तमाशा बनाई दिनुहोस्।
म तपाईंको स्तुति-गान गर्नेछु।
    हे परमेश्वर, तपाईं नै मेरो उच्च पर्वतहरूमा पनि आश्रय हुनुहुन्छ।
10 परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अनि उहाँले मलाई जित्न साथ दिनुहुन्छ।
    उहाँले मेरो शत्रुहरू परास्त गर्नलाई सघाउनु हुन्छ।
11 हे परमेश्वर, तिनीहरूलाई नमार्नुहोस् नत्र मानिसहरूले भूल्न सक्छन्।
    मेरो स्वामी, मेरो रक्षक तपाईंको सामर्थ्यले तिनीहरूलाई परास्त पार्नु होस् अनि तितर-बितर पार्नु होस्।
12 ती दुष्टहरू सराप्छन् र झूटो बोल्छन्।
    तिनीहरूले भनेको कुरामा दण्ड दिनुहोस्,
    तिनीहरूलाई आफ्नै फुटानीले पाशोमा फँसाओस्।
13 तपाईंको क्रोधले तिनीहरूलाई खरानीमा परिणत गरिदिनु होस्।
    तिनीहरूलाई पुरै नष्ट गर्नुहोस्।
तब संसार भरिका मानिसहरूले बुझ्ने छन्
    परमेश्वरले इस्राएल मा राज्य गर्नुहुन्छ!

14 ती धूर्त पुरूषहरू कुकुरहरू जस्तै छन्,
    ङ्वार्र-ङ्वार्र र ङुर-ङुर गर्ने कुकुरहरू जस्तै भुक्दै शहरभित्र पस्नेछन्।
15 तिनीहरूले खाने-कुरा खोज्छन्
    तर तिनीहरूले न त खानेकुरा न त सुत्ने ठाउँ नै पाउँछन्।
16 तर बिहान पख म तपाईंको स्तुति-गान गाउँनेछु
    म तपाईंको प्रेममा आनन्दित हुनेछु।
किनभने अग्लो पर्वतहरू झैं तपाईं मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ।
    अनि जब ममाथि सङ्कट आई पर्छ म तपाईंकहाँ दौडेर आउँदछु।
17 म मेरो गीत तपाईंको प्रशंसाको लागि गाउनेछु।
    किनभने तपाईं मेरो सुरक्षाको अग्लो पर्वत हुनुहुन्छ।
    तपाईं परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ।

Bible Gateway Sponsors