Add parallel Print Page Options

मन्दिरतर्फ जाँदैगर्दा गाएको स्तुतिगान।

हे परमप्रभु, म गहीरो सङ्कटमा छु।
    यसैकारण म तपाईंलाई गुहार मान्छु।
मेरो स्वामी! मलाई ध्यान दिनु होस्।
    मेरो गुहार प्रति ध्यान दिनु होस्।
परमप्रभु, यदि तपाईंले मानिसहरूलाई उनीहरूका पापहरूका लागि दण्ड दिनुहुन्छ भने,
    कुनै मानिस पनि जिउँदो हुने थिएन।
परमप्रभु, तपाईंका मानिसहरूलाई क्षमा गरिदिनु होस्,
    त्यसपछि त्यहाँ तपाईंलाई पूज्ने मानिसहरू हुनेछन्।

म परमप्रभुको साथ पाउनलाई पर्खी बसेको छु,
    मेरो आत्माले उहाँलाई पर्खिन्छ,
    परमप्रभुले जे भन्नुहुन्छ म त्यसमा विश्वास गर्छु।
म मेरो स्वामीलाई पर्खिरहेछु।
    म एकजना पहरेदार जस्तै छु,
    जसले बिहान नहुञ्ञेल सम्म पर्खिरहन्छ।
हे इस्राएल, परमप्रभुमाथि भरोसा गर।
    स्नेहपूर्ण करूणा परमप्रभुसँग मात्र पाउन सकिन्छ।
परमप्रभुले घरिघरि हामीलाई बचाउनु हुन्छ।
    अनि परमप्रभुले इस्राएलीहरूका सारा पापहरूलाई क्षमा गरिदिनु हुन्छ।