Add parallel Print Page Options

मन्दिरतर्फ जाँदैगर्दा गाएको स्तुतिगान।

परमप्रभुको सबै भक्तजनहरू खुशी छन्।
    ती मानिसहरू परमप्रभुले रूचाएको तरिकामा बस्दछन्।

तिमीले गरेको कार्यको निम्ति तिमी खुशी हुनेछौ।
    तिमी खुशी हुनेछौ, अनि हितकारी कुराहरू तिमी तिर घट्नेछन्।
घरमा, तिम्री पत्नी अङ्गुरको विरूवा जस्तो फलदायक हुनेछ।
    तिम्रा छोरा-छोरीहरू टेबल वरिपरि,
    तिमीले रोपेको फलदायक जैतूनको झ्याङ्गहरू झैं हुनेछन्।
परमप्रभुले आफ्ना भक्तजनहरूलाई यस्तै प्रकारले साँच्चो रूपमा आशीर्वाद दिनुहुनेछ।
सियोनबाट परमप्रभुले तिमीलाई आशीर्वाद दिऊन्।
    तिमीहरूको जीवनभरि यरूशलेममा आशीर्वादको आनन्द उपभोग गर्न सक।
अनि भरोसा गर्दछु कि तिमीहरू आफ्ना नाति-पनातिहरू जन्मरून्जेल सम्म बाँच्नेछौ।

इस्राएल मा शान्ति कायम रहोस्।