Add parallel Print Page Options

प्रमुख संगीतकारलाई: दाऊदको भजन।

म परमप्रभुमा भरोसा गर्छु यसकारण किन मलाई भाग र लुक भन्यौ?
    किन तिमीले मलाई भन्यौ, “चरा जस्तो उडेर आफ्नो पहाडमा जाऊ?”

दुष्ट मानिसहरू शिकारी जस्तै हुन्छन्, तिनीहरू अँध्यारोमा लुक्छन्।
    तिनीहरू धनुको डोरीलाई तान्दछन् र आफ्ना काँडहरू ताकेर,
    धार्मिक र ईमानदार मानिसहरूका मुटुमा प्रहार गर्दछन्।
के तिनीहरू महान् हुन्छन् होला यदि तिनीहरूले सबै असल चीजहरू ध्वंश गरे भने!
    तब असल मानिसहरूले के गर्नु पर्ला?

परमप्रभु! आफ्नो पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ।
    परमप्रभु आफ्नो स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ।
अनि सबै घटनाहरू भएको देख्नु हुन्छ परमप्रभुले मानिसहरूलाई असल
    अथवा दुष्ट भनी एकदम नजिकबाट हेर्नु हुन्छ।
परमप्रभुले धर्मीहरूलाई खोज्नु हुन्छ
    तर निर्दयी र दुष्टहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ।
उहाँले तातो कोईलाहरू र जलेको गन्धक बर्षा जस्तै ती दुष्टहरूमाथि बर्षाउँनु हुन्छ,
    ती दुष्ट मानिसहरूले तातो, कोईलाको हावा बाहेक केही पाउने छैनन्।
तर परमप्रभु धर्मी हुनुहुन्छ, र उहाँले राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रेम गर्नु हुन्छ।
    धार्मिक मानिसहरू उहाँसँग हुन्छन् र उहाँको मुहार हेर्छन्।