Add parallel Print Page Options

दाऊदको एउटा स्तुतिगीत।

108 हे परमेश्वर, म आत्मा र हृदय सहित
    स्तुति-गीतहरू गाउँन तयार छु।
हे मेरो आत्मा, तँ उठ!
    साङ्गीतहरू वीणाहरू उठ!
    अनि अरूहरूलाई उठाऊ!
हे परमेश्वर, हामी तपाईंलाई
    जातिहरू माझ गुण-गान गर्नेछौ।
परमप्रभु! तपाईंको प्रेम आकाशभन्दा पनि उच्च छ।
    तपाईंको सत्यता उच्चतम बादल भन्दा पनि उच्च छ।
हे परमेश्वर, आकाशभन्दा पनि माथि उठ्नुहोस्!
    सारा संसारले तपाईंको महिमालाई देखोस्।
हे परमेश्वर, आफ्ना मित्रहरू बँचाउनलाई मेरो प्रार्थनाको प्रत्युत्तर दिनुहोस।
    अनि तपाईंको महान् शक्ति बँचाउनलाई प्रयोग गर्नुहोस्।

परमेश्वर उहाँको मन्दिरमा बोल्नु भयोः
    “म युद्ध जित्ने छु अनि विजयी भएर प्रफुल्लित हुनेछु!
म यो धर्ती आफ्ना मानिसहरूको माझमा भाग गरेर बाँडिदिने छु।
    शेकेम तिनीहरूलाई दिनेछु।
    म तिनीहरूलाई सुक्कोत बेंसी दिनेछु।
गिलाद र मनस्से मेरो हुनेछ।
    एप्रैम मेरो शिरकवज हुनेछ,
    यहूदा मेरो राजदण्ड हुनेछ।
मोआब मेरो खुट्टा धुने ठूलो गर्दुवा हुनेछ,
    एदोम मेरो जुत्ताहरू बोक्ने दास हुनेछ,
    म पलिस्तिलाई परास्त गर्ने छु अनि विजय भएको खुसीमा कराउने छु।”

10-11 तर तपाईंले हामीलाई त्यागेर जानु भयो!
    तपाईं हाम्रा सेनाहरूसँग जानु भएन!
कसले मलाई शत्रुहरूको किल्लातिर लैजाने हो?
    कसले मलाई एदोमको विरूद्ध लडाइँ गर्न लैजाने हो?
12 हे परमेश्वर, हाम्रा शत्रुहरू नाश गर्नलाई साथ दिनुहोस्।
    मानिसहरूले हामीलाई सघाउन सक्दैनन्!
13 परमेश्वरले मात्र हामीलाई बलियो बनाउन सक्नु हुन्छ।
    परमेश्वरले हाम्रा शत्रुहरू पराजित गर्न सक्नु हुन्छ।