Add parallel Print Page Options

27 तब अय्यूबले आफ्नो उत्तर भनि रह्यो:

“परमेश्वर जीवित हुनु भए झैं, कसले मबाट न्याय खोसेको छ!
    सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
जसले मेरो जीनव तिक्त बनाउनु भयो,
तर जबसम्म जीवन म भित्र रहन्छ
    अनि परमेश्वरको जीवनको स्वास मेरो नाकमा रहन्छ।
तब मेरो ओठहरूले परमेश्वरको विषयमा गल्ती कुराहरू भन्नेछैन,
    अनि मेरो जिब्रोले कहिल्यै कपटपूर्ण कामहरू गर्न सक्तैन।
म तिमीहरू ठीक छौ कहिल्यै स्वीकार गर्दिन कि भनी
    म नमरूञ्ञेलसम्म लगातार भनी रहने छु कि म निर्दोष छु।
मैले गरेका उचित कुरालाई म बलियो गरी समाती रहनेछु
म ठीकसँग बाच्नँलाई कहिल्यै चुक्ने छैन।
    जबसम्म म बाँच्दछु मेरो चेतनाले मलाई कहिल्यै सताउने छैन।
मेरो शत्रुहरू दुष्ट मानिसहरूले जस्तै सजाय पाउन्।
    जो मानिस मेरो विरोधमा उठ्छ, त्यसको मृत्यु खराब मानिसको जस्तै होस्।
जुन मानिसले परमेश्वरको पर्वाह राख्दै त्यो मानसि मर्दा त्यसको केही आशा हुँदैन।
    जब परमेश्वरले उसको प्राण लानु हुन्छ उसका निम्ति केही आशा रहँदैन।
त्यस दुष्ट मानिसले जब कष्ट पाउनेछ अनि उ चिच्याएर परमेश्वरलाई गुहार माग्दछ।
    तर परमेश्वरले उसको चित्कारमा ध्यान दिनु हुनेछैन।
10 त्यस मानिसले सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँग कुरागर्दै आनन्द लिन सक्नुपर्थ्यो।
    त्यस मानिसले सदा नै परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्थ्यो।

11 “म तिमीहरूलाई परमेश्वरको शक्तिको बारेमा प्रवचन दिनेछु।
    म सर्वशक्तिमान परमेश्वरको योजनाहरूलाई लुकाउने छैन।
12 तिमीहरूले परमेश्वरको शक्ति आफ्नैं आँखाले देख्यौ।
    यसकारण किन तिमीहरू त्यस्ता अर्थहीन कुराहरू गर्छौ?

13 “परमेश्वरले दुष्ट मानिसहरूको लागि यही उपाय गर्नुभयो।
    सर्वशक्तिमान परमेश्वरबाट यस्तै पाइन्छ।
14 दुष्ट मानिसका धेरै छोरा-छोरीहरू हुन सक्लान् तर उसका छोरा-छोरीहरू युद्धमा मारिनेछ।
    दुष्ट मानिसहरूका छोरा-छोरीहरूले प्रशस्त भोजन पाउनेछैनन्।
15 उसका सारा छोरा-छोरीहरू रूढीले मर्नेछन्
    अनि तिनीहरूका विधवाहरू दुःखी हुने छैनन्।
16 दुष्ट मानिसहरूले प्रचुर चाँदी पाउनँ सक्ला तर त्यो उसको लागि मैला बराबर हुनेछ।
    उसले धेरै लुगाहरू पाउन सक्ला तर त्यो उसको लागि माटोको थुप्रो बराबर हुनेछ।
17 तर असल मानिसहरूले ती लुगाहरू लगाउने छ
    अनि निर्दोष मानिसहरूले त्यो चाँदी पाउने छन्।
18 दुष्ट मानिसले एउटा घर बनाउन सक्ला तर त्यो दीर्घकालीन रहनेछैन।
    त्यो माकुराको जालो जस्तो हुने छ अथवा प्रहरीको तम्बु जस्तो हुनेछ।
19 दुष्ट मानिस सुत्न जाँदा धनी हुन सक्छ।
    तर जब ब्यूँझिन्छ उसले ती उसका सारा धनहरू हराएको हुनेछन्।
20 ऊ भयभीत हुनेछ, यो बाढी बतास आए जस्तो हुनेछ,
अनि सारा सामान बगाएर लगे जस्तो हुनेछ।
हटात आएको बाढीले जस्तो उसलाई कष्टले लपेट्नें छ,
    अनि उसलाई राति नै आँधीले उडाई लैजानेछ।
21 पूर्वको बतासले उसलाई उडाएर लैजानेछ, अनि ऊ सदालाई जाने छ,
    बतासले उसको घरबाट नै कसिंगर झैं उडाएर लैजाने छ।
22 दुष्ट मानिस बतासको शक्तिबाट भाग्ने कोशिश गर्ला
    तर निर्दयी तूफान ऊमाथि आइलाग्नेछ।
23 जब दुष्ट मानिस भाग्छ मानिसहरूले थप्पडी मार्नेछन्।
    जब त्यो घरबाट भाग्छ तिनीहरूले सुइसेलो मार्नेछन्।”