Add parallel Print Page Options

बिल्ददले अय्यूबलाई जवाफ दिंदछ

25 तब शुहबाट आएका बिल्ददले जवाफ दिएः

“परमेश्वर शासक हुनु हुन्छ।
    उहाँले मानिसहरूलाई त्रासित पार्नुहुन्छ र तिनीहरूले उहाँलाई आदर गर्छन्।
    उहाँले माथि आफ्नो स्वर्गिय राज्यमा शान्ति कायम राख्नु हुन्छ।
परमेश्वरले सबै मानिसहरूको निम्ति सूर्य उदय गराउनु हुन्छ।
    कसैले पनि उहाँका ताराहरूलाई गन्न सक्दैनन्।
परमेश्वरको तुलनामा कोही मानिस पनि धर्मी मानिन सकिँदैन।
    कुनै पनि मानिस कहिल्यै साँच्चो शिद्ध हुन सक्तैन।
परमेश्वरको दृष्टिमा, जुन पनि शुद्ध र चम्किलो छैन,
    अनि ताराहरू पनि शुद्ध छैनन्।
मानिसहरू कम्ती नै शुद्ध हुन्छन्,
मानिसहरू कीराहरू जस्ता हुन,
    मानिसहरू महत्वहीन कीराहरू जस्ता छन।”