Add parallel Print Page Options

13 अय्यूबले भन्यो,

“यी सबै मैले पहिल्यै देखेको छु।
    तिमीले भनेका सबै कुरा पहिल्यै सुनेको छु।
    म ती सबै कुराहरू बुझ्छु।
तिमीले जाने जति म पनि जान्दछु।
    म तिमी जतिकै तेज छु।
तर म तिमीसँग तर्क गर्न चाहन्न।
    म सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँग बोल्न चाहन्छु।
    म परमेश्वरसँग आफ्ना सङ्कट विषयमा बहश गर्न चाहन्छु।
तर तिमीले हाम्रो बातचीतलाई झूटो कुराले कलंकित पार्छौ।
    तिमीहरू त्यस्ता अयोग्य वैद्यहरू हौ जसले कसैलाई पनि निको पार्न सक्तैनन।
म चाहन्छु तिमीहरू चूपचाप बस।
    त्यही नै तिमीहरूले गर्न सक्ने बुद्धिमानी काम त्यही हुन सक्छ।

“अब, मेरो तर्कमा ध्यान देऊ।
    म के भन्छु त्यसमा ध्यानदेऊ।
के तिमीहरू परमेश्वरसित झूटो बोल्छौ?
    के तिमीहरू विश्वास गर्छौ कि तिमीहरूका झूटा कुराहरू परमेश्वरले चाहनु भएका कुराहरू हुन्छ?
उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने खातिरमा मात्र तिमीहरूले परमेश्वरको पक्ष लिइरहेका होइनौ?
    के तिमीहरू उहाँकै पक्षमा मेरो विरूद्धमा मामलामा बहश गर्ने चेष्टा गरिरहेका छौ?
    तिमीहरूले निष्पक्ष भएका छैनौ।
यदि परमेश्वरले तिमीलाई गहिरिएर जाँच गर्नुभयो भने,
    के तिमीहरूलाई उहाँले सही देखाउनु हुन्छ?
जसरी अन्य मानिसहरूलाई तिमीहरूले मूर्ख बनाउँछौ के
    परमेश्वरलाई त्यसरी मूर्ख बनाउनु सक्छौ?
10 यदि तिमीहरूले कुनै विवादमा पक्षपात गर्यौ भने
    तिमी जान्दछौ कि परमेश्वरले तिमीहरूलाई हप्काउनु हुनेछ।
11 परमेश्वरको महा-महिमाले तिमीहरूलाई भयभीत पार्नेछ।
    तिमीहरू उहाँदेखि डराउँछौ।
12 तिमीहरूको ज्ञानका कुराहरू अर्थहीन छन्।
    तिमीहरूका बहशहरू बेकामे छन्।

13 “चूपचाप बस र मलाई बोल्न देऊ।
    जेसुकै ममाथि आईपरे तापनि म स्वीकार गर्छु।
14 म स्वयंलाई सङ्कटमा राख्ने छु,
    अनि आफ्नो जीवन आफ्नै हातमा लिनेछु।
15 हेर, परमेश्वरले मलाई यसको लागि मार्न सक्नु हुन्छ,
तै पनि म उहाँलाई विश्वास गरिरहनेछु।
    म आफ्ना मामला उहाँ सम्मुख प्रस्तुत गर्ने नै छु।
    तर म स्वयंलाई उहाँको समक्ष बचाउ गर्ने छु।
16 अनि यदि मलाई परमेश्वरले बाँच्न दिनुभए,
त्यस्तै हुनेछ किनभने उहाँसँग बोल्न सक्ने मसँग क्षमता थियो।
    कुनै पनि दुष्ट मानिसले परमेश्वरको समक्ष सामना गर्न सक्तैन।
17 मैले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन।
    मलाई व्याख्या गर्न देऊ।
18 म आफैं मेरो मामिलामा बचाऊ गर्न तत्पर छु।
    म होशियारी साथ आफ्नो बहश प्रस्तुत गर्नेछु।
    म जान्दछु म उचित नै ठहरिनेछु।
19 यदि कसैले म गल्ती छु भनेर मलाई प्रमाण गर्न सक्छ भने,
    तब म तुरन्तै चुप लाग्नेछु।

20 “हे परमेश्वर, मलाई यी दुइ कुराहरू मात्र दिनुहोस्
    अनि म तपाईंबाट लुक्ने छैन।
21 मलाई दण्डदिन रोकिनु होस्
    अनि तपाईंका आतंकीहरूले मलाई भयभीत पार्न छोडाउनु होस्।
22 तब मलाई डाक्नु होस् अनि म जवाफ दिनेछु।
    अथवा मलाई बोल्न दिनुहोस् अनि मलाई जवाफ दिनुहोस्।
23 मैले कति पाप कामहरू गरेको छु?
    मैले के गल्ती कामहरू गरें?
    मेरा पापहरू र गल्तीहरू देखाउनु होस्।
24 हे परमेश्वर, तपाईंले किन मलाई त्याग्नु हुन्छ?
    अनि मलाई आफ्नो शत्रु झैं व्यवहार गर्नुहुन्छ?
25 के तपाईंले मलाई भयभीत पार्नु हुन्छ?
    म हावामा उड्ने पत्कर झैं हुँ।
    तपाईंले परालको एउटा सानो टुक्रालाई आक्रमण गरिरहनु भएको छ।
26 हे परमेश्वर, तपाईंले मेरो विरूद्ध तिक्त कुराहरू गर्नुभयो।
    तपाईंले मलाई ठिटौले हुँदा गरेको दुष्कर्मको लागि दुःख दिनुहुन्छ।
27 तपाईंले मेरो खुट्टामा साङ्गलाहरू बाँधिदिनु भयो,
    मेरो प्रत्येक पाइला याद गर्नु भयो।
    तपाईंले मेरो प्रत्येक चाल चलनलाई याद गर्नु भयो।
28 यसैले म कमजोर भन्दा कमजोर भई रहेछु
    सड्दै गएको काठको टुक्रा जस्तो,
    माऊ किराले खाँदै नष्ट भएको लुगाको टुक्रा जस्तो।