A A A A A
Bible Book List

התגלות 7 Habrit Hakhadasha/Haderekh (HHH)

ז לאחר מכן ראיתי ארבעה מלאכים עומדים בארבע פינות הארץ ועוצרים את משב ארבע רוחות הארץ, כדי שלא תישוב הרוח בים או ביבשה והכול יעמוד דומם. ראיתי מלאך אחר עולה מצד מזרח, שם זורחת השמש, ובידו חותם אלוהים חיים. הוא קרא אל ארבעת המלאכים שקיבלו סמכות וכוח לחבל בארץ, בים ובצומח: "חכו! אל תחבלו בארץ, בים ובצומח עד שנחתום את עבדי האלוהים על מצחם."

שמעתי שמספר החתומים היה 144,000 מכל שבטי ישראל:

12,000 משבט יהודה

12,000 משבט ראובן

12,000 משבט גד

12,000 משבט אשר

12,000 משבט נפתלי

12,000 משבט מנשה

12,000 משבט שמעון

12,000 משבט לוי

12,000 משבט יששכר

12,000 משבט זבולון

12,000 משבט יוסף

12,000 משבט בנימין

אחר כך ראיתי אנשים רבים, שלא ניתן למנותם, מכל הארצות, העמים, הגזעים, השבטים והשפות. הם עמדו לפני כיסא-המלכות ולפני השה, לבושים גלימות לבנות ובידיהם כפות תמרים. 10 כל ההמון הזה קרא בקול אדיר: "הישועה לאלוהינו היושב על כיסא-המלכות ולשה!"

11 כל המלאכים – אשר עמדו עתה סביב כיסא-המלכות, סביב הזקנים וארבע החיות – נפלו על פניהם לפני הכיסא, השתחוו לאלוהים 12 וקראו: "אמן! כל הכבוד, הברכה, החכמה, התודה, ההדר, הכוח והעוז לאלוהינו לעולם ועד. אמן!"

13 אחד מעשרים-וארבעה הזקנים שאל אותי: "היודע אתה מיהם הלבושים לבן ומאין באו?"

14 "אדוני," השבתי. "אתה יודע."

"אלה הם אנשים שעברו צרות, רדיפות וסבל רב," הסביר לי הזקן. " הם רחצו את גלימותיהם והלבינו אותן בדם השה. 15 לכן הם נמצאים כאן לפני כיסא אלוהים; הם משרתים את אלוהים במקדשו יומם ולילה, והוא מגן עליהם, 16 הם לא ירעבו ולא יצמאו יותר לעולם, ואף השמש והשרב לא יכו אותם. 17 כי השה העומד לפני כיסא-המלכות ירעה אותם ויובילם למעיינות מים חיים, ואלוהים ימחה כל דמעה מעיניהם."

Habrit Hakhadasha/Haderekh (HHH)

Habrit Hakhadasha/Haderekh “The Way” (Hebrew Living New Testament)
Copyright © 1979, 2009 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes