A A A A A
Bible Book List

האגרת אל-העברים 8 Habrit Hakhadasha/Haderekh (HHH)

ח לסיכום דברינו: יש לנו כהן גדול אידיאלי שיושב עתה לימין האלוהים בשמים, ומשרת במקדש האמיתי שהוקם על-ידי אלוהים ולא על-ידי אדם.

מכיוון שכל כהן צריך להקריב מנחות וזבחים, גם המשיח צריך להקריב קורבן כלשהו.

אילו המשיח היה חי עדיין עלי-אדמות, לא היו מתירים לו לשרת ככהן, משום שהכוהנים כאן עלי-אדמות מקריבים את הקורבנות על-פי חוקי התורה. כוהנים אלה משרתים רק את הדגם וההעתק של מה שקיים בשמים, כי לפני שהחל משה לבנות את משכן אלוהים על-פני האדמה, ציווה עליו אלוהים לבנות את המשכן בדיוק לפי הדגם וההעתק שהראה לו על הר סיני. אך לכהן הגדול שלנו יש כהונה חשובה הרבה יותר מזו של כוהני הברית-הישנה, שכן הוא מתווך בברית נעלה יותר שמבוססת על הבטחות נפלאות יותר.

אילו הייתה הברית הראשונה מושלמת, לא היה צורך בברית חדשה. אולם העובדה היא שאלוהים עצמו הביע אי-שביעות רצונו מהברית הראשונה באמירתו[a]:

"הנה ימים באים, נאם ה',

וכרתי את בית ישראל ואת בית-יהודה ברית חדשה.

לא כברית אשר כרתי את אבותם

ביום החזיקי בידם להוצאם מארץ מצרים,

אשר המה הפרו את בריתי

ואנכי בעלתי (בחלתי) בם נאם ה'.

10 כי זאת הברית אשר אכרת את בית-ישראל

אחרי הימים ההם, נאם ה':

נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה,

והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם;

11 ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור:

דעו את ה', כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם ה'.

12 כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכר עוד;".

13 בהגדרתו "ברית חדשה" הוא קבע את התיישנות הברית הראשונה, ואם הברית הראשונה ישנה, הרי שהיא חולפת.

Footnotes:

  1. האגרת אל-העברים 8:8 ירמיהו לא 31- 34
Habrit Hakhadasha/Haderekh (HHH)

Habrit Hakhadasha/Haderekh “The Way” (Hebrew Living New Testament)
Copyright © 1979, 2009 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes