A A A A A
Bible Book List

Четвърто Царе 21 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Царуване на Манасия и предсказание за падането на Йерусалим

21 Манасия беше на дванадесет години, когато се възцари, и царува в Йерусалим петдесет и пет години. Името на майка му беше Ефсива. Той вършеше зло пред очите на Господа, като следваше мерзостите на народите, които Господ бе пропъдил пред израилтяните. Той възстанови високите места, които баща му Езекия беше разрушил. Дори издигна жертвеници на Ваал и направи ашера, както беше сторил израилският цар Ахав, и се покланяше на цялото небесно войнство и им служеше. Той изгради и жертвеници в Господния храм, за който Господ беше казал: „В Йерусалим ще пребъдва името Ми.“ И изгради жертвеници на цялото небесно войнство в двата двора на Господния храм. Той дори принесе в жертва сина си. Правеше магии и врачуваше, назначи извиквачи на мъртъвци и магьосници. Той извърши много зло пред очите на Господа, за да Го разгневи. Изваяният идол на ашерата, който той направи, постави в храма, за който Господ беше казал на Давид и на сина му Соломон: „Нека пребъдва името Ми за вечни времена в този храм и в Йерусалим, който град Аз избрах измежду всички израилски племена. И занапред няма да оставя кракът на Израил да излезе от земята, която съм дал на предците им, само ако те се стараят да постъпват според всичките заповеди и закона, който Моят служител Мойсей им е дал. Но те не послушаха и Манасия ги разврати дотам, че вършеха повече зло от народите, които Господ погуби пред израилтяните.“

10 Така Господ говореше чрез Своите служители пророците, като казваше: 11 „Понеже юдейският цар Манасия извърши много повече мерзости от всичко, което бяха вършили аморейците, които бяха преди него, и въведе юдеите в грях чрез идолите си, 12 затова така говори Господ, Израилевият Бог: ‘Аз ще изпратя върху Йерусалим и Юдея такова бедствие, че ушите на всеки, който чуе за него, ще писнат. 13 Ще опъна над Йерусалим мерилната връв на Самария и отвеса на Ахавовия дом и ще избърша Йерусалим, така както избърсват паница – избърсват я и я обръщат на обратната страна. 14 И ще отхвърля останалите от Своя дял и ще ги предам в ръката на враговете им. Те ще бъдат разграбени и плячкосани от всичките си врагове. 15 Това е, защото вършеха зло пред Моите очи и Ме огорчаваха от деня, когато предците им излязоха от Египет, до днес’.“

16 И нещо повече, Манасия проля твърде много невинна кръв, така че Йерусалим се изпълни с нея открай докрай. Това беше в допълнение към греха му, чрез който той въвлече Юдея в грях и извърши такова зло пред очите на Господа.

17 Останалите дела на Манасия и всичко, което той извърши, и греховете му, с които бе съгрешил, са описани в книгата на летописите на юдейските царе. 18 И Манасия почина при предците си и беше погребан в градината на двореца му, т.е. в градината на Уза, и Амон, неговият син, се възцари вместо него.

юдейският цар Амон

19 Амон беше на двадесет и две години, когато се възцари, и царува в Йерусалим две години. Името на майка му беше Мешулемет, дъщеря на Харуц от Йотва. 20 Той вършеше зло пред очите на Господа, както правеше баща му Манасия. 21 Той ходеше точно по същия път, по който ходеше баща му – служеше на идолите, на които служеше баща му, и им се покланяше. 22 Той изостави Господа, Бога на своите предци, и не вървеше по пътя на Господа.

23 Служителите на Амон направиха заговор против него и го убиха в двореца му. 24 Но народът на страната изби всички заговорници против цар Амон и възцари сина му Йосия вместо него. 25 Останалите дела на Амон, които той извърши, са описани в книгата на летописите на юдейските царе. 26 И го погребаха в гробницата му – в градината на Уза, а Йосия, синът му, се възцари вместо него.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes