A A A A A
Bible Book List

Четвърто Царе 15 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Царуване на юдейския цар Азария

15 В двадесет и седмата година на израилския цар Йеровоам се възцари юдейският цар Азария, син на Амасия. Той беше на шестнадесет години, когато се възцари, и царува петдесет и две години в Йерусалим. Името на майка му беше Йехолия, от Йерусалим. Той постъпваше правилно в очите на Господа точно както баща му Амасия беше правил. Но високите места не бяха премахнати и народът още принасяше жертви и кадения по високите места. Господ порази царя и той беше прокажен до деня на смъртта си. Той живееше в отделен дом и царският син Йотам беше поставен над двореца и управляваше народа на страната. Останалите дела на Азария и всичко, което той извърши, са описни в книгата на летописите на юдейските царе. И легна Азария при бащите си и го погребаха в Давидовия град при тях. След това синът му Йотам се възцари вместо него.

Израилското царство при Захария, Селум и Менаим

В тридесет и осмата година на юдейския цар Азария Захария, син на Йеровоам, се възцари над Израил в Самария за шест месеца. Той вършеше зло пред очите на Господа, както правеха бащите му, като не отстъпваше от греховете на Наватовия син Йеровоам, с които той въвлече в грях Израил. 10 Тогава Селум, син на Явис, направи заговор против него и го уби, нападайки го пред народа. И той се възцари вместо него. 11 Останалите дела на Захария са описани в книгата на летописите на израилските царе. 12 Това беше според словото на Господа, което Той произнесе за Иуй, като каза: „Синовете ти ще седят вместо тебе на престола на Израил до четвърто поколение.“ Така и стана.

Относно израилския цар Селум

13 Селум, син на Явис, стана цар в тридесет и деветата година на юдейския цар Азария и царува в Самария един месец. 14 Менаим, син на Гадия от Тирца, предприе военни действия, дойде в Самария и порази Селум, син на Явис. Той го уби и се възцари вместо него. 15 Останалите дела на Селум и заговорът, който той направи, са описани в книгата на летописите на израилските царе.

16 Менаим опустоши Типсах и всичко, което беше в него и в пределите му, като се започне от Тирца, защото този град не му отвори портите си; унищожи го и разсече всички бременни жени, които бяха в него.

17 В тридесет и деветата година на юдейския цар Азария Менаим, син на Гадия, се възцари над Израил и царува пет години в Самария. 18 Той вършеше зло пред очите на Господа. През цялото си царуване не отстъпваше от греховете на Наватовия син Йеровоам, с които той въвлече в грях Израил. 19 Тогава асирийският цар Фул излезе срещу израилската земя и Менаим даде на Фул хиляда таланта сребро, за да му помогне да затвърди царската власт в свои ръце. 20 Менаим изиска среброто от Израил за заплащането на войниците си, за да ги даде на асирийския цар. Сумата беше петдесет сикли сребро за всеки войник. Тогава асирийският цар се върна назад и не остана в страната. 21 Останалите дела на Менаим и всичко, което той извърши, са описани в книгата на летописите на израилските царе. 22 Така Менаим почина при предците си и вместо него се възцари синът му Факия.

израилските царе Факия и Факей

23 В петдесетата година на юдейския цар Азария Менаимовият син Факия започна двугодишното си царуване над Израил в Самария. 24 Той вършеше зло в очите на Господа и не отстъпваше от греховете на Наватовия син Йеровоам, с които той въвлече в грях Израил. 25 Против него направи заговор неговият сановник Факей, син на Ремалия. Той го нападна в Самария в крепостта на царския дворец, водейки със себе си петдесет галаадци; уби го и се възцари вместо него. 26 Останалите дела на Факия и всичко, което той извърши, са описани в книгата на летописите на израилските царе.

27 В петдесет и втората година на юдейския цар Азария Ремалиевият син Факей се възцари над Израил и царува в Самария двадесет години. 28 Той вършеше зло в очите на Господа и не отстъпваше от греховете на Наватовия син Йеровоам, с които той въвлече в грях Израил. 29 В дните на израилския цар Факей асирийският цар Теглатфеласар дойде и превзе Йон, Авел-Бет-Мааха, Янох, Кедес, Асор, Галаад, Аргов и Арие, т.е. цялата Галилейска и Нефталимова земя, и изсели жителите им в Асирия. 30 Тогава Осия, син на Ила, направи заговор против Ремалиевия син Факей, нападна го и го уби. След това се възцари вместо него в двадесетата година на Йонатан, Озиевия син. 31 Останалите дела на Факей и всичко, което той извърши, са описани в книгата на летописите на израилските царе.

Царуване на юдейския цар Йоатам

32 Във втората година на израилския цар Факей, Ремалиев син, се възцари Йоатам, син на юдейския цар Озия. 33 Той беше на двадесет и пет години, когато се възцари, и царува в Йерусалим шестнадесет години. Името на майка му беше Йеруша, дъщеря на Садок. 34 Той вършеше всичко, което беше правилно в очите на Господа, както правеше баща му Озия. 35 Но високите места не бяха премахнати, защото народът още принасяше жертви и кадеше по високите места. Той построи Горните порти на Господния храм. 36 Останалите дела на Йоатам, които той извърши, са описани в книгата на летописите на израилските царе. 37 В онези дни Господ започна да изпраща против Юдея арамейския цар Рецин и Ремалиевия син Факей. 38 И Йоатам почина при предците си и беше погребан при тях в града на праотеца си Давид. И вместо него се възцари неговият син Ахаз.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes