A A A A A
Bible Book List

Трето Царе 2 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Завещание и смърт на Давид

И когато наближи времето Давид да умре, той поръча на сина си Соломон: „Както всички на този свят, си отивам, а ти бъди твърд и мъжествен. Спазвай завета на Господа, своя Бог, следвайки Неговите пътища, като пазиш наредбите Му, заповедите Му, решенията и определенията Му, както е писано в Мойсеевия закон, за да преуспееш във всичко, което правиш, и накъдето се обърнеш, за да изпълни Господ обещанието Си, което бе дал за мене: ‘Ако синовете ти спазват пътя си пред Мене според истината от все сърце и от цялата си душа, на Израилевия престол няма да липсва мъж от тебе.’

Освен това ти знаеш какво ми стори Саруевият син Йоав и как постъпи с двамата военачалници на Израил – с Нировия син Авенир и с Йетеровия син Амесай, които уби. И в мирно време проля кръв като в сражение, като обагри с кръв, както в сражение, слабините си и сандалите на краката си. Затова постъпи според мъдростта си, за да не отпуснеш неговата старост с мир в преизподнята. Но прояви милост към синовете на галаадеца Верзелий, за да бъдат между онези, които се хранят на твоята трапеза, понеже те ми дойдоха на помощ, когато бягах от твоя брат Авесалом. При тебе е вениаминецът Семей, син на Гера, от Бахурим, който ме проклинаше с тежки клетви, когато отивах към Маханаим. Но той излезе да ме посрещне при Йордан и аз му се заклех в Господа: ‘Няма да те убия с меч.’ Обаче не го смятай за невинен, защото си мъдър и знаеш какво трябва да му сториш, за да свалиш побелялата му глава окървавена в гроба.“

10 И така, Давид почина и беше погребан в Давидовия град при предците си. 11 А времето на царуването на Давид над Израил беше четиридесет години: седем години беше царувал в Хеврон и тридесет и три години беше царувал в Йерусалим. 12 Соломон седна на престола на своя баща Давид и царуването му беше крепко.

Укрепване на властта на Соломон

13 Тогава Адония, синът на Агита, отиде при майката на Соломон Вирсавия. А тя попита: „С мир ли идваш?“ Той отговори: „С мир.“ 14 След това каза: „Имам нещо да ти кажа.“ Тя рече: „Говори!“ 15 Тогава той каза: „Ти знаеш, че царството се падаше на мене и че целият Израил беше обърнал лицето си към мене да царувам, обаче царската власт беше отнета от мене и беше дадена на моя брат, защото това му беше определено от Господа. 16 А сега, моля те за едно, не ми отказвай.“ Тя му отвърна: „Говори.“ 17 И той каза: „Моля те, кажи на цар Соломон, понеже той няма да ти откаже, да ми даде сунамитката Ависага за жена.“ 18 А Вирсавия отговори: „Добре. Аз ще говоря с царя за тебе.“

19 И така, Вирсавия влезе при цар Соломон да му говори за Адония. Царят стана пред нея, поклони ѝ се и седна на своя престол. Имаше и престол, поставен за майката на царя, и тя седна отдясно на Соломон. 20 Тогава тя каза: „Имам една малка молба към тебе. Не ми отказвай.“ А царят ѝ отговори: „Поискай, майко, и няма да ти откажа.“ 21 И тя му каза: „Нека сунамитката Ависага да бъде дадена на брат ти Адония за негова жена.“ 22 Тогава цар Соломон отговори на майка си: „А защо искаш само сунамитката Ависага за Адония? Искай за него и царството, защото е мой старши брат. И на негова страна са свещеникът Авиатар и Саруевият син Йоав.“ 23 И цар Соломон се закле в Господ, като каза: „Нека Бог ме осъди сурово, ако Адония не е изговорил това против живота си. 24 А сега, жив е Господ, Който ме укрепи и ме постави на престола на моя баща Давид и Който ми създаде дом, както е говорил – днес Адония трябва непременно да бъде умъртвен.“ 25 И цар Соломон изпрати лично Йодаевия син Ванея, който го порази и Адония умря.

26 И царят каза на свещеник Авиатар: „Иди в Анатот при нивите си. Наистина, ти заслужаваш смърт, но сега няма да те убия, понеже си носил ковчега на Господа Бога пред моя баща Давид и си изтърпял всичко, което е изтърпял моят баща.“ 27 Така Соломон отстрани Авиатар да не бъде повече свещеник на Господа. И се изпълни словото на Господа, казано в Силом за Илий.

28 Когато за това стигна слух до Йоав – а Йоав държеше страната на Адония, макар и не на Авесалом някога, – Йоав избяга в Господнята скиния и се хвана за роговете на жертвеника. 29 Тогава беше известено на цар Соломон, че Йоав е избягал в Господнята скиния и че беше при жертвеника. И Соломон изпрати Йодаевия син Ванея и му каза: „Иди да го убиеш[a].“ 30 Ванея отиде в Господнята скиния и му каза: „Царят каза така: ‘Излез!’ А онзи отговори: ‘Не, защото искам да умра тук!’“ Ванея съобщи това на царя, като каза: „Това говори Йоав и така ми отговори.“ 31 А царят му рече: „Направи, каквото ти казах, погуби го и го погреби, и по този начин ще измиеш от мене и от дома на моя баща пролятата от Йоав невинна кръв. 32 Господ ще обърне неговата кръв върху главата му, защото той уби с меч двама невинни и по-добри от него мъже; и той ги уби с меч, а моят баща не знаеше – Нировия син Авенир, израилски военачалник, и Йетеровия син Амесай, юдейски военачалник. 33 Така кръвта за тях ще се върне върху главата на Йоав и върху главата на потомството му за вечни времена, а за Давид, за потомството му, за дома му и за престола му нека има мир от Господа за вечни времена.“ 34 Тогава Йодаевият син Ванея отиде, погуби Йоав и го уби; и той беше погребан в дома си в степта. 35 А царят постави вместо него Йодаевия син Ванея над войската; царят постави за свещеник Садок вместо Авиатар[b].

36 Тогава царят изпрати да повикат Семей и му каза: „Построй си дом в Йерусалим и живей там; и никъде не излизай оттам; 37 и знай, че в този ден, в който излезеш и прекосиш потока Кедрон, непременно ще умреш; кръвта ти ще бъде върху твоята глава.“ 38 Семей каза на царя: „Добро е това, което ти каза. Твоят служител ще направи така, както каза моят господар, царят.“ Така Семей живееше в Йерусалим дълго време.

39 А след три години двама от робите на Семей избягаха и отидоха при Анхус, син на Маахи, царя на Гет. Казаха на Семей: „Ето твоите роби са в Гет.“ 40 Тогава Семей стана, оседла осела си и тръгна за Гет при Анхус да търси своите роби. След това Семей се върна и доведе робите си от Гет. 41 И беше известено на Соломон, че Семей е ходил от Йерусалим до Гет и се е върнал. 42 Царят изпрати да повикат Семей и му каза: „Не те ли заклех в Господа и не ти ли заявих: ‘Знай, че в този ден, в който ти излезеш и тръгнеш, където и да е, непременно ще умреш’, а ти ми отвърна: ‘Добро е това, което ти каза.’ 43 Защо не спази клетвата в Господа и заповедта, която ти дадох?“ 44 И царят каза на Семей: „Ти знаеш в сърцето си всичкото зло, което си направил на моя баща Давид. Затова Господ обърна твоята злоба върху твоята глава! 45 А цар Соломон ще бъде благословен и престолът на Давид ще бъде утвърден пред Господа за вечни времена.“ 46 Тогава царят заповяда на Йодаевия син Ванея и той излезе и погуби Семей, и той умря. Така царската власт се утвърди в Соломоновата ръка.

Footnotes:

  1. 2:29 В Септуагинта е добавено: „и го погреби“.
  2. 2:35 В Септуагинта е добавено: „Тогава Господ даде на Соломон разум, твърде голяма мъдрост и всеобхватен ум като пясъка край морето; и разумът на Соломон се обогати много повече от разума на всички древни хора и на всички египетски мъдреци. Той си взе за жена дъщерята на фараона и я въведе в Давидовия град, докато построи напълно двореца си и преди всичко храма на Господа и стените около Йерусалим: за седем години той построи всичко. Соломон имаше седемдесет хиляди носачи и осемдесет хиляди каменоделци в планината. И Соломон направи водоема и подпорните стълбове, големите бани и стълбовете Яхин и Воаз, и водоизточника в двора, и бронзовото море. Съгради и кула и укрепленията ѝ отдели от Давидовия град; тогава фараоновата дъщеря се изкачи от Давидовия град в своя дом, който ѝ съгради Соломон. След това той построи крепостта. И Соломон принасяше три пъти в годината всеизгаряния и мирни жертви върху жертвеника, който беше съградил на Господа, и извършваше кадилни жертви пред Господа; и завърши строежа на храма. Тези бяха поставени за надзорници над Соломоновите работи: три хиляди и шестстотин надзиратели над хората, които извършваха работите. Соломон преустрои градовете Асор, Мегидон, Гезер, Горни Веторон и Баалат; но той устрои тези градове, след като построи храма на Господа и стените около Йерусалим. Докато Давид беше жив, той поръча на Соломон: ‘При тебе е Семей, син на Гера, син на Йеминий от Хеврон. Той ме прокълна с тежка клетва, когато отивах в Маханаим; но същият дойде да ме срещне при Йордан; аз му се заклех в Господа, че няма да бъде умъртвен с меч. Но ти сега не го оставяй ненаказан, защото си разумен човек и знаеш какво да му сториш, за да свалиш побелялата му глава окървавена в гроба’.“
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes