A A A A A
Bible Book List

Трето Царе 18 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

18 След като се измина много време, в третата година Господ отправи слово към Илия и каза: „Иди и се яви пред Ахав, и ще дам дъжд на земята.“ Така Илия тръгна, за да се яви пред Ахав. А гладът в Самария беше станал голям. Ахав беше повикал своя домоуправител Авдий. А Авдий беше твърде богобоязлив. Когато Йезавел изтребваше Господните пророци, Авдий взе сто пророци и ги скри в пещери, по петдесет, и ги поддържаше с хляб и вода. Ахав беше казал на Авдий: „Хайде да тръгнем по страната към всички водни извори и към всички потоци по земята ѝ. Дано някъде намерим трева, за да изхраним конете и мулетата си и да не се лишим от добитъка.“ И те разделиха помежду си израилската земя, за да я обходят. Ахав тръгна по един път, а Авдий вървеше по друг път.

И когато Авдий беше на път, ето срещна го Илия. Той го позна, поклони се до земята и каза: „Ти ли си, господарю мой Илия?“ А той отговори: „Аз съм. Иди, кажи на господаря си Ахав: ‘Илия е тук’.“ Авдий попита: „В какво съм се провинил, че предаваш своя служител в ръката на Ахав, за да ме умъртви? 10 Жив да е Господ, твоят Бог, че няма народ и царство, където господарят ми да не е изпращал да те търси. И когато казваха: ‘Няма го’, той изискваше клетва от царството и народа, че не са те намерили. 11 А ти сега казваш: ‘Иди, кажи на господаря си, че Илия е тук.’ 12 А когато аз си отида от тебе, кой знае къде ще те отнесе Господният Дух. И така, когато дойда да известя на Ахав и той не те намери, ще ме убие, а аз, твоят раб, съм богобоязлив от младини. 13 Нима не е известено на тебе, господаря ми, какво направих, когато Йезавел убиваше Господните пророци, как скрих сто души в пещери, по петдесет, и ги поддържах с хляб и вода? 14 А ти сега казваш: ‘Иди, кажи на господаря си Ахав, че Илия е тук’, и той ще ме убие.“ 15 Тогава Илия каза: „Жив да е Господ Вседържител, на Когото служа! Днес ще се явя пред него.“ 16 Така Авдий отиде да пресрещне Ахав и да му извести. И Ахав тръгна към Илия.

17 Когато Ахав видя Илия, го попита: „Ти ли си този, който смущава Израил?“ 18 А той отговори: „Не аз смущавам Израил, но ти и твоят бащин дом, понеже изоставихте Господните заповеди и сам ти ходиш по разни ваали. 19 Сега изпрати и събери при мене целия Израил на планината Кармил и четиристотин и петдесет Ваалови пророци, и четиристотин пророци на Астарта, които се изхранват от трапезата на Йезавел.“

20 И така, Ахав изпрати вест до всички израилтяни и събра на планината Кармил пророците. 21 Тогава Илия се приближи до хората и каза: „Още ли се колебаете? Ако Господ е истинският Бог, следвайте Го, а ако е Ваал, следвайте него.“ И народът не му отговори нито дума. 22 Тогава Илия каза на народа: „Аз останах единствен от Господните пророци, а Вааловите пророци са четиристотин и петдесет души[a]. 23 Нека ни бъдат дадени два млади бика. И те да си изберат единия, да го разсекат и да го поставят върху дървата, но нека не запалват огъня, а аз ще приготвя другия и ще го поставя на дървата, а огън няма да подклаждам. 24 Тогава вие призовете името на вашия бог, а аз ще призова името на Господа. Тогава онзи бог, който отговори чрез огън, той е истинският Бог.“ И целият народ отговори: „Добре каза!“

25 А на Вааловите пророци Илия каза: „Изберете си едния бик и го пригответе първо, понеже сте мнозина, и призовете името на вашия бог, но огън не подклаждайте.“ 26 Те взеха бика, който им бе даден, приготвиха го и призоваваха името на Ваал от сутринта до пладне, казвайки: „Ваале, отговори ни!“ Но не се чу глас и нямаше отговор. И те скачаха около жертвеника, който бяха направили. 27 А около пладне Илия им се присмиваше, като казваше: „Викайте по-силно, защото той е бог, може би размишлява или е зает с нещо, или е на път, а може би и спи – така ще се събуди!“ 28 И те завикаха със силен глас и се бодяха с ножове по обичая, така че кръв течеше по тях. 29 И като мина пладне, те все още буйстваха до вечерното приношение, но нямаше нито глас, нито отговор, никакъв отзвук.

30 Тогава Илия повика целия народ: „Приближете се към мене!“ И целият народ се приближи към него. И той възстанови срутения жертвеник на Господа. 31 Илия взе дванадесет камъка, според числото на племената на синовете на Яков, на когото Господ беше казал така: „Твоето име ще бъде Израил!“ 32 И съгради от тези камъни жертвеник на името на Господа и около жертвеника направи окоп с вместимост две сати зърно, 33 и постави дърва, разсече бика и го постави върху дървата. 34 [b] След това той нареди: „Напълнете четири делви вода и я излейте върху жертвата всеизгаряне и върху дървата![c]“ После каза: „Повторете!“ И повториха. И каза: „Направете го трети път!“ И те направиха същото трети път. 35 Така водата се разля около жертвеника и окопът се напълни с вода.

36 По времето, когато се принасяше вечерната жертва, пророк Илия се приближи[d] и каза: „Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев![e] Нека познаят днес[f], че Ти си Бог в Израил и че аз съм Твой служител, и че аз направих всички тези неща според Твоето слово. 37 Чуй ме, Господи, чуй ме! Нека този народ разбере, че Ти, Господи, си истинският Бог, и Ти ще обърнеш сърцата им[g].“ 38 Тогава огън от Господа падна и изгори всеизгарянето, дървата, камъните и пръстта, и погълна водата, която беше в окопа. 39 Когато целият народ видя това, падна по лицето си и каза: „Господ, Той е Бог! Господ, Той е Бог!“ 40 Тогава Илия им отвърна: „Хванете Вааловите пророци. Нито един от тях да не се спаси!“ Хванаха ги и Илия ги отведе при потока Кисон и там ги изкла.

41 И Илия каза на Ахав: „Изкачи се, яж и пий, защото се чува шум от бурен дъжд.“ 42 Така Ахав отиде да яде и да пие, докато Илия се изкачи на върха на Кармил. Той се наведе до земята и постави лицето си между своите колена. 43 Тогава каза на слугата си: „Изкачи се, погледни към морето.“ И той се изкачи по-нагоре и каза: „Няма нищо.“ И така Илия каза седем пъти: „Иди пак!“ 44 На седмия път слугата каза: „Ето от морето се издига малък облак като човешка длан.“ Тогава пророкът каза: „Иди и кажи на Ахав: ‘Впрегни колесницата си и слез, за да не ти попречи дъждът’.“ 45 А междувременно небето се помрачи от облаци и вятър и се изливаше силен дъжд. Ахав се качи на колесницата и тръгна за Йезреел. 46 И силата на Господ беше с Илия. Той препаса кръста си и тичаше пред Ахав до Йезреел.

Footnotes:

  1. 18:22 В Септуагинта е добавено: „и четиристотин пророци на Астарта“.
  2. 18:34 В Цариградската Библия текстът: „След това той нареди: „Напълнете четири делви вода и я излейте върху жертвата всеизгаряне и върху дървата!“ е част от 18:33.
  3. 18:34 В Септуагинта е добавено: „И така направиха“.
  4. 18:36 В Септуагинта е добавено: „извика към небето“.
  5. 18:36 В Септуагинта е добавено: „Чуй ме, Господи, чуй ме днес чрез огъня!“
  6. 18:36 В Септуагинта е добавено: „тези хора“.
  7. 18:37 В Септуагинта е добавено: „към Себе Си“.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes