A A A A A
Bible Book List

Трета Царства 4 Библия, синодално издание (BOB)

Цар Соломон беше цар над цял Израил.

И ето кои бяха неговите началници: Азария, син на свещеник Садока;

Елихореф и Ахия, синове на Сива писари; Иосафат, Ахилудов син – летописец;

Ванея, Иодаев син, – военачалник, Садок и Авиатар – свещеници;

Азария, Натанов син, – началник над разпоредниците, и Завут, син на свещеник Натана, – приятел на царя;

Ахисар, – началник на царския дом, и Адонирам, син на Авда – на данъците.

Соломон имаше дванайсет разпоредници над цял Израил, които доставяха храна на царя и на неговия дом; всеки беше длъжен да доставя храна по за един месец в годината.

Ето имената им: Бен-Хур – на Ефремова планина;

Бен-Декер – в Макац и в Шаалбим, във Ветсамис, в Елон и в Бет-Ханан;

10 Бен-Хесед – в Арюбот; нему също принадлежеше Соко и цялата земя Хефер;

11 Бен-Авинадав – над цял Нафат-Дор; Тафат, Соломонова дъщеря, беше негова жена;

12 Ваана, Ахилудов син, в Таанах и Мегидо и в цял Бет-Сан, който е близо до Цартан под Иезреел, от Бет-Сан до Абел-Мехол, и дори зад Иокнеам;

13 Бен-Гевер – в Рамот Галаадски; нему принадлежаха селата на Иаира, Манасиев син, които са в Галаад; нему принадлежеше област Аргов, във Васан, шейсет големи градове със стени и медни завори;

14 Ахинадав, Хидов син, в Маханаим;

15 Ахимаас, в земята Нефталимова; той си бе взел за жена Васемата, Соломонова дъщеря;

16 Ваана, Хушаев син, в земята Асирова и в Баалот;

17 Иосафат, Паруахов син, в земята Исахарова;

18 Шимей, син на Ела, в земята Вениаминова;

19 Гевер, Уриев син, в земята Галаадска, в земята на аморейския цар Сихона, и на васанския цар Ога. Той беше разпоредник в тая земя.

20 Иуда и Израил, бидейки многобройни като пясъка при морето, ядяха, пиеха и се веселяха.

21 Соломон владееше всички царства от река Ефрат до Филистимската земя и до границата на Египет. Те принасяха дарове и служеха на Соломона през всички дни на живота му.

22 Всекидневната храна на Соломона беше: трийсет кора пшенично брашно и шейсет кора друго брашно,

23 десет угоени вола и двайсет вола от пасбището, и сто овци, освен елени и сърни, и диви кози, и угоени птици;

24 защото той господаруваше над цялата земя отсам реката, от Типсах до Газа, над всички царе отсам реката, и имаше мир с всички околни страни.

25 И живееха Иуда и Израил спокойно, всеки под лозата си и под смоковницата си, от Дан до Вирсавия, през всички Соломонови дни.

26 Соломон имаше четирийсет хиляди ясли за колеснични коне и дванайсет хиляди за конница.

27 И разпоредниците доставяха на цар Соломона всичко, що трябваше за царската трапеза, всеки в своя месец, и не оставяха да има недостиг от нищо.

28 Също и ечемик, и слама за конете и за мулетата доставяше всеки поредно в мястото, дето се намираше царят.

29 А Бог даде на Соломона мъдрост, твърде голям разум и обширен ум като пясъка на морския бряг.

30 И Соломоновата мъдрост беше поголяма от мъдростта на всички синове на Изток, и от всичката мъдрост на египтяни.

31 Той беше по-мъдър от всички люде, по-мъдър и от Етана езрахитеца и от Емана, и от Халкола и Дарва, Махолови синове, и името му се славеше по всички околни народи.

32 Той изрече три хиляди притчи, и песните му бяха хиляда и пет;

33 той говори и за дърветата, от кедъра, що е в Ливан, до исопа, който никне по стените; той говори и за животните, за птиците, за влечугите и за рибите.

34 И от всички народи дохождаха да послушат Соломоновата мъдрост, от всички земни царе, които бяха слушали за неговата мъдрост.

Библия, синодално издание (BOB)

Дигитална версия: Copyright by © Българско библейско дружество 2016. Използвани с разрешение.

Трето Царе 4 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Цар Соломон, прочее, царуваше над целия Израил;

и ето началниците, които той имаше: Азария, Садоковия син, свещеник;

Елиореф и Ахия, синовете на Сиса, секретари; Иосафат, Ахилудовия син, летописец;

Ванаия, Иодаевия син, над войската; Садок и Авиатар, свещеници;

Азария, Натановия син, над надзирателите <на храната>; Завуд, Натановия син, главен чиновник и приятел на царя;

Ахисар домоуправител; а Адонирам, Авдовия син, над набора.

А Соломон имаше из целия Израил дванадесет надзиратели; които доставяха храните за царя и за дома му; всеки доставяше за един месец в годината.

И ето имената им: Оровия син, <надзирател> в Ефремовата гора;

Декеровият син, в Макас-Саавим, Ветсемес и Елон-Ветанан.

10 Еседовият син, в Арувот; под него бе Сохо и цялата страна Ефер;

11 Авинадавовият син, в целия Нафат-дор; той имаше за жена Соломоновата дъщеря Тафата;

12 Ваана Ахилудовият син, в Таанах и Магедон, и в целия Ветсан, който е при Церетан под Езраел, от Ветсан до Авел-меола до отвъд Иокмеам;

13 Геверовият син, в Рамот-галаад; той имаше градовете на Яира Манасиевия син, които са в Галаад; той имаше и областта Аргов, която е във Васан, - шестдесет големи градове със стени и медни лостове;

14 Ахинадав Идовият син, в Маханаим;

15 Ахимаас, в Нефталим; и той взе за жена Соломоновата дъщеря Васемата;

16 Ваана, Хусевият син, в Асир и в Алот;

17 Иосафат, Фаруевият син, в Исахар;

18 Семей, Илаевият син, във Вениамин;

19 и Гевер, Уриевият син, в галаадската земя, в земята на аморейския цар Сион и на васанския цар Ог; и в тая земя той бе единственият надзирател.

20 Юда и Израил бяха многобройни, по множество както крайморския пясък; ядяха, пиеха и веселяха се.

21 И Соломон владееше над всичките царства от реката <Евфрат> до филистимската земя и до египетската граница; и те донасяха подаръци, и бяха подчинени на Соломона през всичките дни на неговия живот.

22 А продоволствието за Соломона за един ден бе тридесет кора чисто брашно и шестдесет кора <друго> брашно,

23 десет угоени говеда и двадесет охранени говеда, и сто овци, освен елени, сърни, биволи и тлъсти птици.

24 Защото той владееше над цялата земя отсам реката, от Тапса дори до Газа, - над всички царе отсам реката; и той имаше мир навсякъде около себе си.

25 Юда и Израил живееха безопасно, всеки под лозята си и под смоковницата си, от Дан до Вирсавее, през всичките дни на Соломона.

26 И Соломон имаше обори за четиридесет хиляди коне за колесниците си, и дванадесет хиляди конници.

27 И ония надзиратели продоволствуваха, всеки в месеца си, за цар Соломона и за всички, които дохождаха на Соломоновата трапеза; те не допускаха никаква оскъдност.

28 Още ечемик и слама за конете и бързоногите коне донасяха на мястото, гдето бяха, всеки според както му беше определено.

29 И Бог даде на Соломона твърде много мъдрост и разум, и душевен простор, като крайморския пясък.

30 Така Соломоновата мъдрост надмина мъдростта на всичките източни жители и цялата египетска мъдрост;

31 защото беше по-мъдър от всичките човеци, - от езраеца Етан, и от Емана, Халкола и Дарда, синовете на Маола; и името му се прочу между всичките околни народи.

32 Той изрече три хиляди поговорки; а песните му бяха хиляда и пет <на брой>.

33 Той говори за дърветата, от ливанския кедър дори до исопа, който никне из стената; говори още за животните, за птиците, за пълзящите и за рибите.

34 И от всичките народи, и от всичките царе на света, които бяха чули за мъдростта на Соломона, дохождаха да слушат неговата мъдрост.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes