Add parallel Print Page Options

Писмо од апостол Павле до

Тит

Авторство и вовед

Од Павле, Божји слуга и апостол на Исус Христос.

Јас сум испратен да им донесам вера на оние што Бог ги одбра, за да ја запознаат вистината и да живеат побожно. Таа произлегува од надежта дека ќе добиеме вечен живот, како што Бог уште одамна ни вети, а Тој не лаже. Кога дојде вистинското време, Бог, нашиот Спасител, ја објави Својата порака, ми ја довери и ми наложи да им ја проповедам на луѓето.

Пишувам до Тит кој, заради тоа што имаме иста вера, ми е како вистински син. Ти посакувам Бог, нашиот Татко, и Исус Христос, нашиот Спасител, да ти бидат благонаклонети и да ти дадат мир.

Квалификации за водач на црква

Те оставив во Крит за да го довршиш она што остана недовршено: по сите градови да назначиш водачи[a] во црквите. Како што ти наредив, за да биде некој водач треба да биде без пороци, верен[b] на својата сопруга, ако има деца, тие треба да имаат вера во Бог и да не ги бие глас дека се разуздани и непослушни.

Неопходно е оние што се надзорници[c] во црквата, како Божји управители, да немаат пороци, да не бидат самовљубени и избувливи, да не бидат пијаници, зајадливи, ниту да бидат алчни по нечесна заработка. Тие треба да бидат гостољубиви, да го сакаат доброто, да бидат разумни, правични, побожни луѓе што умеат да се контролираат. Мора да се придржуваат до правилното учење. Така ќе можат да им помогнат и на други луѓе, проповедајќи им здраво учење, и ќе можат да ги изнесат на виделина грешките на оние што му се противставуваат на правилното учење.

За противниците

10 Има многу противници, особено од Евреите[d], кои се занимаваат со бескорисни расправии и ги мамат луѓето. 11 На таквите треба да им се затнат устите. Со своето погрешно учење тие цели семејства заведуваат, поучувајќи ги на она што не треба, а се од лакомост за пари кои нечесно ги печалат. 12 Еден од нивните пророци, иако и самиот е од Крит, има кажано за нив:

„Жителите на Крит се лажливци,

зли ѕверови и мрзливи лапачи!“

13 Многу точно ги опишал! Сериозно да ги искараш, за да и се вратат на здравата вера, 14 да не се раководат од еврејските митови и од заповедите воспоставени од луѓе кои ја изопачуваат вистината.

15 За оној што е во срцето чист, се е чисто. За оние, пак, што се неверни, чии умови се валкани, чија совест е нечиста, за нив ништо не е чисто. 16 Тие тврдат дека Го знаат Бога, но со своите постапки го докажуваат спротивното. Одвратни се, непокорни и неспособни да направат барем нешто добро.

Footnotes

  1. Тит 1:5 На грчки: презвитерос.
  2. Тит 1:6 Буквално: дабидемажсамонаеднажена.
  3. Тит 1:7 На грчки: епископон.
  4. Тит 1:10 Буквално: обрежаните.