A A A A A
Bible Book List

Римляни 10 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

10 Братя и сестри, от цялото си сърце желая юдеите да бъдат спасени и се моля за това на Бога, защото съм им свидетел, че те имат ревност за Бога, но нямат правилното знание. Те не познаваха начина, по който Бог прави хората праведни, и се опитваха да станат праведни по свой начин, като не приеха Божия начин да станат праведни. Христос сложи край на закона, за да стане праведен всеки, който вярва.

За оправданието, постигнато чрез подчинение на закона, Моисей пише: „Който следва закона, ще живее чрез него.“ [a] Но за оправданието, постигнато чрез вярата, Писанието казва: „Не питайте сърцето си: «Кой ще се качи на небето?»“ (което значи: „Кой ще се качи на небето да доведе Христос долу на земята?“) и не казвайте: «Кой ще слезе в бездната?» (което значи: „Кой ще слезе в бездната да изведе Христос от мястото на мъртвите?“) Ето какво казва Писанието: „Словото е близо до теб. То е на устните ти и в сърцето ти.“ [b] Това е посланието за вярата, което ние проповядваме: ако изповядаш, че Исус е Господ и повярваш в сърцето си, че Бог го възкреси от мъртвите, ще бъдеш спасен. 10 Защото вярваме със сърцата си и това води до нашето оправдание, и изповядваме с устните си и това води до нашето спасение.

11 В Писанието е казано: „Всеки, който повярва в него, няма да се посрами.“ [c] 12 Казано е „всеки“, тъй като няма разлика между юдеи и езичници, понеже същият Господ е Господ за всички и дава богатствата си на всички, които го призовават. 13 Защото „всеки, който призове името на Господа, ще бъде спасен.“ [d]

14 Но как хората да потърсят помощ от Бога, ако не вярват в него? А как да повярват, ако не са чували за него? И как да чуят, ако никой не проповядва сред тях? 15 Както е казано в Писанието: „Колко прекрасни са нозете на онези, които носят добри вести!“ [e]

16 Но не всички юдеи приеха Благата вест. Исая каза: „Господи, кой повярва на посланието ни?“ [f] 17 Вярата идва след като хората чуят Благата вест, а те я чуват, когато някой проповядва за Христос.

18 Но аз питам: „Нима хората не чуха Благата вест?“ Разбира се, че я чуха, както е казано в Писанието:

„Гласът им се разнесе
    по цялата земя
и думите им стигнаха
    до всички краища на света.“ [g]

19 И отново питам: „Нима народът на Израел не разбра?“ Първо Моисей каза:

„Ще ви накарам да ревнувате
    чрез народ, който не е народ.
Ще ви разгневя чрез народ,
    който не разбира.“ [h]

20 След това Исая имаше смелостта да каже:

„Намериха ме онези,
    които не ме търсеха.
Разкрих се на онези,
    които не питаха за мен.“ [i]

21 Бог каза това чрез Исая за другите народи, а за народа на Израел казва:

„По цял ден протягам ръцете си
    към хора, които отказват
да ми се покоряват и
да ме следват.“ [j]

Footnotes:

  1. Римляни 10:5 Цитат от Лев. 18:5.
  2. Римляни 10:8 стихове 6-8 Цитати от Втор. 30:12-14.
  3. Римляни 10:11 Цитат от Ис. 28:16.
  4. Римляни 10:13 Цитат от Йоил 2:32.
  5. Римляни 10:15 Цитат от Ис. 52:7.
  6. Римляни 10:16 Цитат от Ис. 53:1.
  7. Римляни 10:18 Псалм 19:4
  8. Римляни 10:19 Второзаконие 32:21
  9. Римляни 10:20 Исая 65:1
  10. Римляни 10:21 Исая 65:2
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

Римляни 10 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

10 Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението <на Израиля>.

Защото свидетелствувам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според пълното знание.

Понеже, ако не знаят правдата, <която е> от Бога и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога.

Понеже Христос <изпълнява> целта на закона, да се оправдае всеки, който вярва.

Защото Моисей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез <пазенето на> закона, ще живее чрез нея.

А правдата, която е чрез вяра, говори така: "Да не речеш в сърцето си: Кой ще се възкачи на небето, сиреч, да свали Христа?

или: Кой ще слезе в бездната сиреч да възведе Христа от мъртвите?"

Но що казва тя? <Казва, че> "думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти", сиреч думата на вярата която проповядваме.

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.

10 Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.

11 Защото писанието казва: "Никой, който вярва в Него, не ще се посрами".

12 Понеже няма разлика между юдеин и грък защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават.

13 Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси".

14 Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?

15 И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: - "Колко са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!"

16 Но не всички послушаха благовестието; защото Исаия казва: "Господи, <кой от нас> е повярвал на онова, което сме чули"?

17 И тъй, вярването <е> от слушане, а слушането - от Христовото слово.

18 Но казвам: те не са ли чули? Наистина, <чули> са: - "По цялата земя е излязъл гласът им, И думите им до краищата на вселената".

19 Но <пак> казвам: Израил не е ли разбрал? <Разбрал е, защото> първо Моисей казва: - "Аз ще ви раздразня до ревнуване с тия, които не са народ; С народ несмислен ще ви разгневя";

20 а Исаия се осмелява да каже: - "Намерен бях от ония, които не Ме търсеха; Явен станах на тия, които не питаха за Мене;

21 а за Израиля казва: - "Простирах ръцете Си цял ден Към люде непокорни и опаки"

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes