Add parallel Print Page Options

Божија верност

Која је, дакле, предност Јудеја? Или, каква је вредност обрезања? Велика у сваком погледу. Пре свега, поверене су им Божије речи. А шта ако су неки од њих били неверни? Да ли ће њихово неверовање обеснажити Божију верност? Нипошто! Него, нека Бог буде истинит, а сваки човек лажов, као што је записано:

»Да будеш у праву када говориш
и да победиш када судиш.« [a]

А ако наша неправедност истиче Божију праведност, шта да кажемо на то? Да је Бог неправедан — људски говорим — када искаљује свој гнев? Нипошто! Јер, како би онда Бог могао да суди свету? Али, ако је Божија истинитост због моје лажљивости на његову славу још очигледнија, зашто ми се и даље суди као грешнику? И зашто да не »чинимо зло да би дошло добро«, као што нас неки клевећу и тврде да тако говоримо. Њихова осуда је праведна!

Нико није праведан

Шта, дакле? Да ли смо у предности? Нипошто! Јер, управо смо оптужили и Јудеје и Грке да су под грехом. 10 Као што је записано:

»Нема праведнога — ниједнога;
11 нема разумнога,
нема никога ко тражи Бога.
12 Сви су застранили,
сви заједно постали бескорисни.
Нема никога ко чини добро,
нема ниједнога.« [b]

13 »Грло им је гроб отворен,
језиком ласкају.« [c]

»Змијски отров им на уснама.« [d]

14 »Уста им пуна псовки и горчине.« [e]

15 »Ноге им журе да пролију крв,
16 рушевине и беда на њиховим су путевима,
17 а пут мира они не познају.« [f]

18 »Страха од Бога нема им пред очима.« [g]

19 Знамо да све што Закон говори, говори онима који су под Законом, да сва уста умукну и да цео свет буде крив пред Богом. 20 Стога се пред њим нико неће оправдати делима Закона, јер посредством Закона долази само спознање греха.

Праведност по вери

21 А сада се, одвојено од Закона [h], објавила Божија праведност — о којој сведоче Закон и Пророци — 22 Божија праведност кроз веру у Исуса Христа за све који верују. Јер, нема разлике: 23 сви су згрешили и лишени су Божије славе, 24 али су бесплатно оправдани његовом милошћу на основу откупљења у Христу Исусу. 25 Њега је Бог поставио да својом крвљу буде жртва помирница која се прихвата вером. Тиме је Бог хтео да покаже своју праведност. Јер, он у својој стрпљивости није кажњавао раније учињене грехе 26 да би у садашње време показао своју праведност — да сâм буде праведан и да оправда онога ко верује у Исуса.

27 Где је, дакле, хвалисање? Искључено је. По којем закону? По закону дела? Не, него по закону вере. 28 Сматрамо, наиме, да се човек оправдава вером без дела Закона. 29 Или је Бог само Јудејима Бог? Зар није и паганима? Да, и паганима. 30 Јер, Бог је само један и он ће обрезане оправдати на основу вере, а необразане вером. 31 Да ли ми, дакле, вером укидамо Закон? Нипошто! Него, вером подржавамо Закон.

Footnotes

  1. Римљанима 3:4 Псалми 51,4
  2. Римљанима 3:12 Псалми 14,1-3
  3. Римљанима 3:13 Псалми 5,9
  4. Римљанима 3:13 Псалми 140,3
  5. Римљанима 3:14 Псалми 10,7
  6. Римљанима 3:17 Исаија 59,7-8
  7. Римљанима 3:18 Псалми 36,1
  8. Римљанима 3:21 одвојено од Закона Или: без Закона.