A A A A A
Bible Book List

Първо Летописи 9 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Йерусалимските родове след вавилонския плен

Така всички израилтяни бяха преброени според техните родословия и бяха записани в книгата на израилските царе. А поради беззаконията си юдеите бяха отведени в плен във Вавилон. Първите жители, които се настаниха отново по своите владения в израилските градове, бяха израилтяните, свещениците, левитите и нетинеите.

В Йерусалим се заселиха някои от синовете на Юда, от синовете на Вениамин, от Ефремовите и от Манасиевите синове: Утай, синът на Амиуд, син на Омри, син на Имрия, син на Вани, от синовете на Фарес, Юдовия син; от Шилоновите синове – Асайя – първородният, и синовете му; от синовете на Зара – Йеуил и братята му, шестстотин и деветдесет души; от Вениаминовите синове – Салу, синът на Мешулам, син на Ходавия, син на Хасенуй; Ивния, синът на Йерохам, Ела, синът на Узия, синът на Михри, Мешулам, синът на Фатия, син на Регуил, син на Ивни, а също и братята им, всеки от своя род – деветстотин петдесет и шест души. Всички те бяха водачи на своите родове.

10 От свещениците: Йедая, Йоярив, Яхин, 11 Азария, синът на Хелкия, син на Мешулам, син на Садок, син на Мерайот, син на Ахитув, който беше първосвещеник в Божия дом; 12 а така също: Адая, синът на Йерохам, син на Пашхур, Малхиевия син; Маасай, синът на Адиил, син на Яхзер, син на Мешулама, син на Мешилемит, Имеровия син, 13 и братята им, водачи на родовете си – хиляда седемстотин и шестдесет души, способни да служат в Божия дом.

14 А от левитите: Шемая, синът на Хашув, син на Азрикам, син на Хашави – от Мерариевите синове; 15 Вакбакар, Хереш, Галал и Матания, синът на Миха, син на Зихрия, Асафовия син; 16 Овадия, синът на Шемая, син на Галал, син на Идитун, и Берехия, синът на Аса, син на Елкана, който се засели в Нетофатските села. 17 Стражи при портите: Шалум, Акуб, Талмон, Ахиман и братята им; началник беше Шалум. 18 Те и до днес са стражи при царските порти на изток и пазят стана на левитите.

Служби на левитите

19 Шалум, синът на Коре, син на Евиасаф, Кореевия син, и братята му служеха като стражи при праговете на скинията, а техните бащи пазеха входа на Господния дом. 20 Техен началник беше Финеес, Елеазаровият син, и Господ беше с него. 21 Захария, Мешелемиевият син, беше на стража при портите на скинията на събранието.

22 Всички онези, които бяха избрани за стража при входовете, бяха двеста и дванадесет души. Давид и ясновидецът Самуил ги бяха поставили на тази служба и те бяха преброени в списъка според селищата им. 23 И така, те и потомците им стояха на стража при портите на Господния дом и пред дома на скинията. 24 Стражите на портите бяха поставени на четирите страни: на източната, западната, северната и южната. 25 А братята им, които живееха по селата си, трябваше да идват в определено време за седем дена на служба при тях. 26 Четиримата пазачи на портата бяха постоянно на служба, а левитите надзираваха стаите и съкровищата на Божия дом. 27 Прекарваха и нощта около Божия дом, защото на тях беше възложено да го пазят, и бяха длъжни всяка сутрин да го отварят.

28 Някои от тях се грижеха за служебните съдове, които внасяха под брой и изнасяха под брой. 29 На други от тях бяха поверени останалите вещи – всички свещени съдове, а също и най-доброто брашно, вино, елей, тамян и благовония. 30 А някои от свещеническото съсловие приготвяха миро от благовонни вещества. 31 На левита Мататия, първородния на корееца Селум, беше поверено пекарството. 32 А някои от братята им, потомци на Каатовите синове, се грижеха за хлябовете на предложението, които се приготвяха всяка събота.

33 Измежду тях бяха певците, водачи на левитските родове. Свободни от други задължения, те живееха в стаите, за да се подготвят денем и нощем за своята служба. 34 Всички те стояха начело на левитските родове, бяха водачи на племената си и живееха в Йерусалим.

Родът на Саул

35 А в Гаваон се засели Йеил – бащата на гаваонците; неговата жена се казваше Мааха. 36 Първородният му син беше Авдон, а след него Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, 37 Гедор, Ахио, Захария и Миклот. 38 От Миклот се роди Шимеам. Те също се заселиха заедно с братята си в Йерусалим, до своите родове. 39 А от Нер се роди Кис, от Кис се роди Саул, от Саул се родиха Йонатан, Мелхисуй, Авинадав и Ешбаал. 40 Син на Йонатан беше Мерибаал; от Мерибаал се роди Миха. 41 Синове на Миха: Питон, Малех, Тарей 42 и Ахаз, от когото се роди Яера; от Яера се родиха Алемет, Азмавет и Замврий; от Замврий се роди Моца. 43 От Моца се роди Биней, а негов син беше Рефая; негов син – Елеас, негов син – Ацел. 44 Ацел имаше шестима синове, а техните имена бяха Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Това бяха Ацеловите синове.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes