A A A A A
Bible Book List

Първо Летописи 8 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Втори списък на племето на Вениамин

А от Вениамин се роди Бела, първородният му син, втори – Ашбел, трети – Ахрая, четвърти – Ноха, и пети – Рафа. Синове на Бела бяха: Адар, Гера, Авиуд, Авишуй, Нааман, Ахоах, Гера, Шефуфан и Хурам. Ето синовете на Ехуда – водачи на родовете, които живееха в Гева и бяха отведени в Манахат: Нааман, Ахия и Гера, който ги отведе в плен и от когото се родиха Уза и Ахихуд. От Шехараим се родиха синове в Моавската земя, след като той напусна жените си Хушима и Баара. От жена му Ходеша му се родиха Йовав, Цивия, Меша, Малхам, 10 Йеуца, Шахия и Мирма; това бяха синовете му, водачи на родове. 11 От Хушима му се родиха Авитув и Елпаал. 12 А Елпааловите синове бяха Евер, Мишам, Шемер – който построи Оно, Лод и подвластните му градове, – 13 Берия и Шема. Те бяха водачи на родовете, които живееха в Айалон и които прогониха гетските жители. 14 А Ахио, Шашак, Йеремот, 15 Зевадия, Арад, Едер, 16 Михаил, Ишва и Йоха бяха Бериеви синове.

17 Зевадия, Мешулам, Хизкий, Хевер, 18 Ишмерай, Излия и Йовав бяха синове на Елпаал. 19 Иаким, Зихрий, Завдий, 20 Елиенай, Цилтай, Елиил, 21 Адая, Берая и Шимрат бяха Шимееви синове. 22 Ишпан, Евер, Елиил, 23 Авдон, Зихрий, Ханан, 24 Ханания, Елам, Антотия, 25 Ифдия и Фенуил бяха Шашакови синове. 26 Шамшерай, Шехария, Аталия, 27 Ярешия, Елия и Зихрий бяха синове на Йерохам. 28 Те бяха родоначалници, потомствени водачи и живееха в Йерусалим.

29 В Гаваон се засели Гаваоновият баща Йеил, а името на жена му беше Мааха; 30 първородният му син беше Авдон, а след него Цур, Кис, Ваал, Надав, 31 Гедор, Ахио, Зехер и Миклот. 32 От Миклот се роди Шимея. Те също се заселиха до братята си в Йерусалим.

33 От Нер се роди Кис; от Кис се роди Саул; от Саул се родиха Йонатан, Мелхисуа, Авинадав и Ешбаал. 34 Йонатанов син беше Мерибаал, а от Мерибаал се роди Миха. 35 А синовете на Миха бяха Питон, Мелех, Таарея и Ахаз. 36 От Ахаз се роди Йоиада; от Йоиада се родиха Алемет, Азмавет и Замврий; от Замврий се роди Моца; 37 от Моца се роди Бинея, негов син беше Рефая, негов син – Елеас, негов син – Ацел. 38 Ацел имаше шестима синове, а техните имена бяха Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан; всички те бяха Ацелови синове. 39 Синовете на Ешек, неговия брат: Улам – неговият първороден, втори – Йеуш, трети – Елифелет. 40 Уламовите синове бяха боеспособни мъже, стрелци с лък, и имаха много синове и внуци – сто и петдесет души. Всички те бяха от Вениаминовите потомци.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes