A A A A A
Bible Book List

Първо Летописи 4 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Отделните родове от племето на Юда

Синовете на Юда: Фарес, Есром, Харми, Хур и Шовал. От Реая, Шоваловия син, се роди Яхат; от Яхат се родиха Ахума и Лахад: от тях произхождат родовете на цорците.

А ето синовете на Етам: Изреел, Ишма и Идбаш; а сестра им се казваше Гацлелпони. Фануил, баща на Гедор, а Езер – баща на Хуш. Това са потомците на Хур, първородния на Ефрата, Витлеемовия баща.

Ахшур, бащата на Текоа, имаше две жени: Хела и Наара. Наара му роди Ахузам, Хефер, Тимни и Ахаштари: това бяха синовете от Наара. Синовете на Хела: Церет, Цохар и Етнан. От Коц се родиха Анув и Цовева и родовете на Ахархел, Харумовия син.

Явис беше най-почитан сред братята си. Майка му го нарече Явис, като казваше: „Родих го в болки.“ 10 И Явис призова Бога на Израил с думите: „Дано наистина ме благословиш, дано разшириш пределите ми и ръката Ти да бъде с мен, за да ме пазиш от зло и да не изпитвам скръб!“ И Бог му даде това, което той искаше.

11 А от Хелув, брата на Шуха, се роди Махира; той беше Ещоновият баща. 12 От Ещон се родиха Бет-Рафа, Пасеах и Техин, основателят на град Нааса; това са жителите на Реха.

13 Синовете на Кеназ: Готониил и Серая, а син на Готониил беше Хатат. 14 От Меонотай се роди Офра, а от Серая се роди Йоав – родоначалник на живеещите в Долината на дърводелците, тъй като те бяха дърводелци.

15 Синовете на Халев, Йефониевия син: Ир, Ила и Наам. Син на Ила беше Кеназ.

16 Синовете на Йехалелел: Зиф, Зифа, Тирия и Асареел.

17 Синовете на Езра: Йетер, Меред, Ефер и Ялон; от Йетер се родиха Мером, Шамая и Ишбана, бащата на Ещемоя. 18 А от жена му Юдия се родиха Яред, Гедоровият баща, Хевер, Сохотовият баща, и Йекутиил, Занаоховият баща. Това бяха синовете на фараоновата дъщеря Бития, която Меред беше взел за жена.

19 А синовете на Ходиевата жена, сестрата на Нахам, бяха гармийците, основатели на Кеила, и маахитците, жители на Ещемоа.

20 Синовете на Симеон: Амнон, Рина, Бенханан и Тилон, а Ишиевите синове – Зохев и Бензохет.

21 Синовете на Силом, Юдовия син: Ир – баща на Леха, Лаеда – баща на Мареша, и родовете, които обитаваха Ашбея и обработваха висон; 22 и още Йоким, жителите на Хозева, Йоаш и Сараф, които имаха владения в Моав и в Яшувилихем, но това са стари предания. 23 Те бяха грънчари и живееха в Натаим и Гедера, за да служат на царя.

Племето на Симеон

24 Синовете на Симеон бяха: Немуил, Ямин, Ярив, Зерах и Саул, 25 а негов син беше Шалум, негов син Мивсам, негов син Мишма. 26 Синовете на Мишма: Хамуил – синът му; негов син Закур, негов син Шимей. 27 Шимей имаше шестнадесет синове и шест дъщери, но братята му нямаха много синове и целият им род не беше така многоброен, както родът на синовете на Юда. 28 Те се заселиха във Вирсавия, Молада и Хацар-Шуал, 29 в Билха, в Ецем и Толад, 30 в Бетуил, в Хорма и Циклаг, 31 в Бет-Маркавот, в Хацар-Сусим, в Бет-Бирей и в Шаарим. Това са градовете им до царуването на Давид. 32 Освен тях още и Етам, Айн, Римон, Токен и Ашан – пет града 33 и всички села в околностите на тези градове до Ваал. Това бяха техните селища и родословия.

34 А Мешовав, Ямлех и Йосия, синът на Амасия, 35 Йоил и Йеху, син на Йошива, син на Серая, Асииловия син, 36 Елиоенай, Яков, Ишохаия, Асайя, Адиил, Ишимиил и Ванея, 37 и Зиза, синът на Шифия, син на Алон, син на Йедая, син на Шимри, син на Шемая – всички те, изброени поименно, бяха водачи 38 на своите племена и бащините им родове се умножиха много. 39 Затова те достигнаха чак до Герара, на изток от долината, за да търсят пасища за стадата си. 40 И намериха сочни и хубави пасища и обширна земя, мирна и безопасна, защото преди това я населяваха Хамови потомци.

41 И по време на юдейския цар Езекия споменатите вече поименно нахлуха, разрушиха шатрите им и ги избиха заедно с моавците, които се намираха там; изтребиха ги завинаги и се заселиха на тяхното място, защото там имаше пасища за стадата им. 42 И от тях петстотин от Симеоновите потомци се отправиха към планината Сеир; техни водачи бяха: Фелатия, Неария, Рефая и Узиил – синове на Ишия. 43 Те избиха останалите амаликитци, които бяха оцелели, и живеят там и до днес.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes