A A A A A
Bible Book List

Първо Летописи 15 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Подготовка за пренасянето на ковчега на завета

15 Давид си построи палати в града, приготви място за Божия ковчег и направи скиния за него. Тогава Давид каза: „Никой не трябва да докосва Божия ковчег освен левитите, защото тях избра Господ да носят ковчега на Бога и да Му служат завинаги.“ И Давид събра целия Израил в Йерусалим, за да пренесат ковчега на Господа на мястото, което беше приготвил за него. Тогава Давид свика Аароновите потомци и левитите: от Каатовите потомци – водача Уриил и братята му, сто и двадесет души; от Мерариевите потомци – водача Асая и братята му, двеста и двадесет души; от Гирсоновите потомци – водача Йоил и братята му, сто и тридесет души; от Елисафановите потомци – водача Шемая и братята му, двеста души; от Хевроновите потомци – водача Елиел и братята му, началника Елиела и братята му, осемдесет души; 10 от Узииловите потомци – водача Аминадав и братята му, сто и двадесет души.

11 След това Давид повика свещениците Садок и Авиатар и левитите Уриил, Асая, Йоил, Шемая, Елиеел и Аминадав 12 и им каза: „Вие сте водачи на левитските родове, осветете се, вие и братята ви, и занесете ковчега на Господа, Израилевия Бог, на мястото, което съм приготвил за него. 13 Първия път това не бе извършено от вас и Господ, нашият Бог, ни порази затова, че не изпълнихме Неговите наредби.“ 14 И така, свещениците и левитите се осветиха, за да пренесат ковчега на Господа, Бог на Израил. 15 И Левиевите потомци понесоха върху пръти Божия ковчег на рамената си, както беше заповядал Мойсей по думите на Господа.

16 Давид нареди на левитските водачи да определят някои от своите братя за певци, които под съпровод на псалтири, арфи и цимбали да пеят радостни песни за възхвала. 17 Левитите поставиха Еман, Йоилевия син, а от братята му – Асаф, Верехиевия син; от Мерариевите потомци, техни братя – Етан, Кушаиевия син; 18 след тях бяха братята им от втори чин на служене: Захария, Бена, Яазиил, Шемирамот, Йехиил, Уний, Елиав, Ванея, Маасея, Мататия, Елифелуй, Микнея, Овед-Едом и Йеиел, които бяха стражи при портите. 19 Певците Еман, Асаф и Етан удряха медни цимбали, 20 а Захария, Азиил, Шемирамот, Йехиил, Уний, Елиав, Маасея и Ванея свиреха на псалтири; 21 Мататия, Елифлуй, Микней, Овед-Едом, Йеиел и Азазия бяха с арфи и водеха пеенето. 22 Хенания, левитски водач, ръководеше пеенето, защото беше изкусен в това. 23 Верехия и Елкана бяха стражи при ковчега. 24 Свещениците Шевания, Йосафат, Натанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиезер свиреха с тръби пред Божия ковчег, а Овед-Едом и Йехия стояха на стража при ковчега.

Внасяне на ковчега на завета в Давидовия град

25 И така, Давид, старейшините на Израил и хилядниците отидоха да пренесат с веселие ковчега на Господния завет от дома на Овед-Едом. 26 И понеже Бог помагаше на левитите, които носеха ковчега на Господния завет, те принесоха в жертва седем телета и седем овена. 27 Давид беше облечен със скъпи дрехи, както и всички левити, които носеха ковчега, певците и Хенания, водач на певците. Давид носеше и свещеническа одежда от фин лен. 28 Така цял Израил с песни, с тръбене на рог, тръби, гусли, със свирене на псалтири и арфи придружаваше ковчега на Завета до новото му място.

29 А когато внасяха ковчега на Господния завет в Давидовия град, Мелхола, Сауловата дъщеря, погледна през прозореца на дома си и като видя цар Давид да танцува и да се весели, презря го от цялото си сърце.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes