A A A A A
Bible Book List

Първо Коринтяни 15 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Възкресение на Иисус Христос

15 Напомням ви, братя, благата вест, която ви благовестих, която приехте и в която твърдо стоите; чрез нея вие се и спасявате, ако я следвате, както съм ви я благовестил – иначе излиза, че напразно сте повярвали.

Предадох ви главно онова, което съм и приел: че Христос умря заради нашите грехове според Писанията; че беше погребан и че възкръсна на третия ден според Писанията; и че се яви на Кифа, после на дванадесетте; после се яви на повече от петстотин братя едновременно, от които повечето са живи досега, а някои починаха; после се яви на Яков, сетне – на всички апостоли, а като на последен от всички се яви и на мене като на изтърсак. Защото аз съм най-малкият от апостолите, дори не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних Божията църква. 10 Но с Божията благодат съм това, което съм, и Неговата благодат не ми беше дадена напразно, защото аз се потрудих повече от всички тях – но не аз, а Божията благодат, която е с мене. 11 И така, било аз, било те – така проповядваме и вие така повярвахте.

Възкресение на мъртвите

12 Ако обаче за Христос се проповядва, че е възкръснал от мъртвите, как някои между вас казват, че нямало възкресение на мъртви? 13 Но ако няма възкресение на мъртви, то и Христос не е възкръснал. 14 А щом Христос не е възкръснал, значи е напразна нашата проповед, напразна е и вашата вяра. 15 При това се оказваме и лъжесвидетели против Бога, защото свидетелствахме, че Бог е възкресил Христос, Когото не е възкресявал, ако наистина мъртви не възкръсват. 16 Защото, ако мъртви не възкръсват, то и Христос не е възкръснал. 17 Ако пък Христос не е възкръснал, напразна е вярата ви: вие още сте си в греховете. 18 Следователно и умрелите с вяра в Христос са загубени. 19 Ако само за през този живот се надяваме на Христос, ние сме най-жалките от всички хора.

20 Но ето Христос възкръсна от мъртвите и стана начало на възкресението за умрелите. 21 Защото както смъртта дойде чрез човека, така и възкресението от мъртвите дойде чрез Човека. 22 И както заради Адам всички умират, така и заради Христос всички ще оживеят, 23 но всеки по своя ред: началото беше Христос, после, при Неговото пришествие, ще възкръснат онези, които са Христови; 24 след това ще дойде краят, когато Той предаде царството на Бога, Своя Отец, когато унищожи всяко началство, всяка власт и сила. 25 Защото Христос трябва да царува, докато покори всички врагове под нозете Си. 26 Последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта. 27 Защото е казано: „Покорил си всичко под нозете му.“ А когато казва „всичко е покорено“, очевидно не включва Онзи, Който Му е подчинил всичко. 28 Когато пък Му бъде подчинено всичко, тогава и Сам Синът ще се подчини на Онзи, Който Му е подчинил всичко, за да бъде Бог всичко за всички.

29 Иначе какво ще направят онези, които се кръщават заради възкресението на мъртвите, ако мъртви изобщо не възкръсват? Защо ли се и кръщават заради възкресението на мъртвите? 30 А защо ли и ние се излагаме на опасност всеки час? 31 Всеки ден срещам смъртта – свидетелство ми е вашата похвала[a], която имам чрез Иисус Христос, нашия Господ. 32 Ако аз, по човешки казано, се борих със зверове в Ефес, то каква ми е ползата? Щом мъртви не възкръсват, тогава да ядем и да пием, понеже утре ще умрем! 33 Не се лъжете – лошите приятелства развалят добрите нрави! 34 Осъзнайте се, както подобава, и не грешете, защото някои от вас нямат представа за Бога – за ваш срам го казвам.

Възкресение на тялото

35 Но някой ще попита: „Как възкръсват мъртвите? С какво тяло ще дойдат?“ 36 Безумни човече! Онова, което сееш, няма да оживее, ако не умре! 37 И когато сееш, не сееш бъдещото тяло, а голо зърно, да речем пшенично или някое друго, 38 но Бог му дава тяло, каквото желае, и на всяко семе – неговия вид тяло. 39 Не у всички плътта е еднаква: една е човешката плът, друга е животинската, една е плътта на рибите, друга – на птиците. 40 Има също тела небесни и тела земни и един е блясъкът на небесните, а друг – на земните. 41 Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на месечината, а друг е блясъкът на звездите; дори звезда от звезда се различават по блясък. 42 Така е и при възкресението на мъртвите: сее се в тление, а възкръсва в нетление, 43 сее се нещо нищожно, а възкръсва в слава, сее се нещо немощно, а възкръсва в сила, 44 сее се тяло одушевено, а възкръсва тяло духовно – има одушевено тяло, има и духовно тяло. 45 Така е и писано: „Адам, първият човек, стана жива душа“, а последният Адам – животворен дух. 46 Но първо не е духовното, а одушевеното, после идва духовното. 47 Първият човек е от земя, земен; вторият човек е Господ[b] от небето. 48 Какъвто е земният, такива са и земните; и какъвто е Небесният, такива са и небесните[c], 49 и както сме носили образа на земния, така ще носим и образа на Небесния.

50 Тъкмо това ви казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тлението наследява нетлението. 51 Ето казвам ви една тайна: не всички ще умрем, но всички ще се изменим 52 изведнъж, за един миг, при последната тръба: тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим, 53 защото това тленно тяло трябва да се облече в нетление и това смъртно тяло – да се облече в безсмъртие. 54 А щом това, тленното, се облече в нетление и това, смъртното, се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъднат написаните думи: „Смъртта бе погълната – победата е пълна!“ 55 „Къде ти е, смърт, жилото? Къде ти е, ад[d], победата?“

56 Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха идва от закона. 57 Да отдадем благодарност на Бога, Който ни дарява победата чрез нашия Господ Иисус Христос. 58 И така, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и постоянно напредвайте в делото на Господа, като знаете, че трудът ви в името на Господа не е напразен.

Footnotes:

  1. 15:31 В някои ръкописи е добавено: „братя“.
  2. 15:47 В някои ръкописи липсва: „Господ“.
  3. 15:48 Т.е. предназначените за небето.
  4. 15:55 В някои ръкописи: „смърт“.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes