A A A A A
Bible Book List

Първо Коринтяни 15Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Възкресение на Иисус Христос

15 Напомням ви, братя, благата вест, която ви благовестих, която приехте и в която твърдо стоите; чрез нея вие се и спасявате, ако я следвате, както съм ви я благовестил – иначе излиза, че напразно сте повярвали.

Предадох ви главно онова, което съм и приел: че Христос умря заради нашите грехове според Писанията; че беше погребан и че възкръсна на третия ден според Писанията; и че се яви на Кифа, после на дванадесетте; после се яви на повече от петстотин братя едновременно, от които повечето са живи досега, а някои починаха; после се яви на Яков, сетне – на всички апостоли, а като на последен от всички се яви и на мене като на изтърсак. Защото аз съм най-малкият от апостолите, дори не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних Божията църква. 10 Но с Божията благодат съм това, което съм, и Неговата благодат не ми беше дадена напразно, защото аз се потрудих повече от всички тях – но не аз, а Божията благодат, която е с мене. 11 И така, било аз, било те – така проповядваме и вие така повярвахте.

Възкресение на мъртвите

12 Ако обаче за Христос се проповядва, че е възкръснал от мъртвите, как някои между вас казват, че нямало възкресение на мъртви? 13 Но ако няма възкресение на мъртви, то и Христос не е възкръснал. 14 А щом Христос не е възкръснал, значи е напразна нашата проповед, напразна е и вашата вяра. 15 При това се оказваме и лъжесвидетели против Бога, защото свидетелствахме, че Бог е възкресил Христос, Когото не е възкресявал, ако наистина мъртви не възкръсват. 16 Защото, ако мъртви не възкръсват, то и Христос не е възкръснал. 17 Ако пък Христос не е възкръснал, напразна е вярата ви: вие още сте си в греховете. 18 Следователно и умрелите с вяра в Христос са загубени. 19 Ако само за през този живот се надяваме на Христос, ние сме най-жалките от всички хора.

20 Но ето Христос възкръсна от мъртвите и стана начало на възкресението за умрелите. 21 Защото както смъртта дойде чрез човека, така и възкресението от мъртвите дойде чрез Човека. 22 И както заради Адам всички умират, така и заради Христос всички ще оживеят, 23 но всеки по своя ред: началото беше Христос, после, при Неговото пришествие, ще възкръснат онези, които са Христови; 24 след това ще дойде краят, когато Той предаде царството на Бога, Своя Отец, когато унищожи всяко началство, всяка власт и сила. 25 Защото Христос трябва да царува, докато покори всички врагове под нозете Си. 26 Последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта. 27 Защото е казано: „Покорил си всичко под нозете му.“ А когато казва „всичко е покорено“, очевидно не включва Онзи, Който Му е подчинил всичко. 28 Когато пък Му бъде подчинено всичко, тогава и Сам Синът ще се подчини на Онзи, Който Му е подчинил всичко, за да бъде Бог всичко за всички.

29 Иначе какво ще направят онези, които се кръщават заради възкресението на мъртвите, ако мъртви изобщо не възкръсват? Защо ли се и кръщават заради възкресението на мъртвите? 30 А защо ли и ние се излагаме на опасност всеки час? 31 Всеки ден срещам смъртта – свидетелство ми е вашата похвала[a], която имам чрез Иисус Христос, нашия Господ. 32 Ако аз, по човешки казано, се борих със зверове в Ефес, то каква ми е ползата? Щом мъртви не възкръсват, тогава да ядем и да пием, понеже утре ще умрем! 33 Не се лъжете – лошите приятелства развалят добрите нрави! 34 Осъзнайте се, както подобава, и не грешете, защото някои от вас нямат представа за Бога – за ваш срам го казвам.

Възкресение на тялото

35 Но някой ще попита: „Как възкръсват мъртвите? С какво тяло ще дойдат?“ 36 Безумни човече! Онова, което сееш, няма да оживее, ако не умре! 37 И когато сееш, не сееш бъдещото тяло, а голо зърно, да речем пшенично или някое друго, 38 но Бог му дава тяло, каквото желае, и на всяко семе – неговия вид тяло. 39 Не у всички плътта е еднаква: една е човешката плът, друга е животинската, една е плътта на рибите, друга – на птиците. 40 Има също тела небесни и тела земни и един е блясъкът на небесните, а друг – на земните. 41 Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на месечината, а друг е блясъкът на звездите; дори звезда от звезда се различават по блясък. 42 Така е и при възкресението на мъртвите: сее се в тление, а възкръсва в нетление, 43 сее се нещо нищожно, а възкръсва в слава, сее се нещо немощно, а възкръсва в сила, 44 сее се тяло одушевено, а възкръсва тяло духовно – има одушевено тяло, има и духовно тяло. 45 Така е и писано: „Адам, първият човек, стана жива душа“, а последният Адам – животворен дух. 46 Но първо не е духовното, а одушевеното, после идва духовното. 47 Първият човек е от земя, земен; вторият човек е Господ[b] от небето. 48 Какъвто е земният, такива са и земните; и какъвто е Небесният, такива са и небесните[c], 49 и както сме носили образа на земния, така ще носим и образа на Небесния.

50 Тъкмо това ви казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тлението наследява нетлението. 51 Ето казвам ви една тайна: не всички ще умрем, но всички ще се изменим 52 изведнъж, за един миг, при последната тръба: тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим, 53 защото това тленно тяло трябва да се облече в нетление и това смъртно тяло – да се облече в безсмъртие. 54 А щом това, тленното, се облече в нетление и това, смъртното, се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъднат написаните думи: „Смъртта бе погълната – победата е пълна!“ 55 „Къде ти е, смърт, жилото? Къде ти е, ад[d], победата?“

56 Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха идва от закона. 57 Да отдадем благодарност на Бога, Който ни дарява победата чрез нашия Господ Иисус Христос. 58 И така, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и постоянно напредвайте в делото на Господа, като знаете, че трудът ви в името на Господа не е напразен.

Footnotes:

  1. 15:31 В някои ръкописи е добавено: „братя“.
  2. 15:47 В някои ръкописи липсва: „Господ“.
  3. 15:48 Т.е. предназначените за небето.
  4. 15:55 В някои ръкописи: „смърт“.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes