A A A A A
Bible Book List

Първо Коринтяни 8 Библия, синодално издание (BOB)

Що се пък отнася до идоложертвените храни, мислим, че всички имаме знание. – Добре, но знанието възгордява, а любовта назидава.

Ако някой мисли, че знае нещо, той още нищо не е тъй узнал, както трябва да знае.

Ако пък някой люби Бога, той е познат от Него.

– Колкото за ядене идолски жертви знаем, че идолът е нищо в света и че други бог няма, освен Единаго Бога.

Защото, макар и да има само по име богове, било на небето, било на земята (както и има много богове и много господевци),

ние обаче имаме един Бог Отец, от Когото е всичко, и ние сме у Него, и един Господ Иисус Христос, чрез Когото е всичко и ние сме чрез Него.

Добре, но не у всички има това знание; някои с досегашните си понятия за идолите ядат идоложертвено като идолски жертви, и съвестта им, бидейки немощна, се осквернява.

Храната не ни приближава към Бога, защото, нито ако ядем, печелим, нито ако не ядем, губим.

Пазете се обаче, да не би някак тая ваша свобода стане съблазън за немощните.

10 Защото, ако някой види, че ти, който разбираш, седиш на трапеза в капище, то неговата съвест, като на немощен, не ще ли го насърчи да яде идолски жертви?

11 И при твоето разбиране ще загине немощният брат, за когото е умрял Христос.

12 А като грешите тъй против братята и биете немощната им съвест, вие грешите против Христа.

13 Затова, щом храната съблазнява брата ми, няма да ям месо никога, за да не съблазня брата си.

Библия, синодално издание (BOB)

Дигитална версия: Copyright by © Българско библейско дружество 2016. Използвани с разрешение.

Първо Коринтяни 8 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

А относно идоложертвеното: Знаем, че ние всички уж имаме знание <да разрешим въпроса!> Но знанието възгордява, а любовта назидава.

Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва да познава.

Но, ако някой люби Бога, той е познат от Него.

Прочее, относно яденето от идоложертвеното, знаем, че никакъв <бог, изобразен от> идол, няма на света, и че няма друг Бог освен един.

Защото, ако и да има така наричани богове, било на небето или на земята, (както има много богове, и господари много),

но за нас има <само> един Бог, Отец, от Когото е всичко, и ние за Него, и един Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него.

Но <това> знание го няма у всички; и някои, като и до сега имат съзнание за идолите, ядат <месото> като жертва на идолите; и съвестта им като слаба, се осквернява.

А това що ядем, не ще ни препоръчва на Бога; нито ако не ядем, губим нещо; нито ако ядем, печелим нещо.

Но внимавайте да не би по някакъв начин тая ваша свобода да стане спънка на слабите.

10 Защото, ако някой види, че ти, който имаш знание, седиш на трапеза в идолско капище, не ще ли съвестта му да се одързости, ако е слаб, та и той да яде идоложертвено?

11 И поради твоето знание слабият погива, братът за когото е умрял Христос.

12 А като съгрешавате така против братята, и наранявате слабата им съвест, вие съгрешавате против Христа,

13 Затуй, ако това що ям съблазнява брата ми, аз няма да ям месо до века, за да не съблазня брата си.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes