A A A A A
Bible Book List

Първо Коринтяни 10 Библия, синодално издание (BOB)

10 Не искам, братя, да не знаете, че бащите ни всички под облака бяха и всички през морето минаха;

и всички в Моисея се кръстиха в облака и в морето;

и всички ядоха една и съща духовна храна;

и всички пиха едно и също духовно питие; защото пиеха от духовния камък, който идеше подире им; а камъкът беше Христос.

Но към повечето от тях Бог не благоизволи, защото бидоха изповалени в пустинята.

А това бидоха образи за нас, за да не бъдем похотливи на зло, както и те бяха похотливи.

Не бивайте нито идолослужители, както някои от тях, за които е писано: „народът седна да яде и да пие, па стана да играе“.

Нито да блудствуваме, както някои от тях блудствуваха, и в един ден погинаха двайсет и три хиляди.

Нито да изкушаваме Христа, както някои от тях изкусиха, и погинаха от змии.

10 Нито роптайте, както роптаеха някои от тях, и погинаха от изтребителя.

11 Всички тия неща им се случваха, за да служат за образи, а бяха написани за поука нам, до които стигнаха краищата на вековете.

12 Затова, който мисли, че стои, нека гледа да не падне.

13 Друго изкушение вас не е постигнало, освен човешко; верен е обаче Бог, Който не ще остави да бъдете изкушени повече от силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите.

14 Затова, мои възлюбени, отбягвайте идолослужението.

15 Говоря като на разумни; разсъдете сами за това, що казвам.

16 Чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с тялото Христово?

17 Защото един хляб, едно тяло сме ние многото, понеже всички се причастяваме от един хляб.

18 Гледайте Израиля по плът: ония, които ядат жертвите, не са ли съобщници на жертвеника?

19 Какво, прочее, казвам? Това ли, че идолът е нещо, или че идолските жертви са нещо?

20 Не, но каквото принасят в жертва езичниците, принасят го на бесове, а не Богу; пък аз не искам да бъдете съобщници на бесовете.

21 Не можете да пиете Господня чаша и бесовска чаша; не можете да участвувате на Господня трапеза и на бесовска трапеза.

22 Или ще възбудим ревнуване у Господа? Та по-силни ли сме от Него?

23 Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно; всичко ми е позволено, ала не всичко е за поука.

24 Никой да не търси своята полза, а всякой – ползата на другиго.

25 Всичко, що се продава на месарницата, яжте без никакво издирване за спокойна съвест;

26 защото „Господня е земята и онова, що я изпълня“.

27 Ако някой от неверните ви покани, и вие поискате да отидете, яжте всичко, що ви сложат, без никакво издирване за спокойна съвест.

28 Но, ако някой ви каже: това е идолска жертва, не яжте – заради оногова, който ви е обадил, и заради съвестта; защото Господня е земята и онова, що я изпълня.

29 Съвест разбирам не своята, а на другия; защото бива ли моята свобода да бъде съдена от чужда съвест?

30 Ако пък участвувам в яденето с благодарност, защо да бъда хулен поради онова, за което благодаря?

31 И тъй, ядете ли, пиете ли, или нещо друго вършите, всичко за слава Божия вършете.

32 Не ставайте съблазън ни за иудеи, ни за елини, нито за църквата Божия,

33 както и аз угаждам във всичко на всички и не търся своята полза, а ползата на многото, за да се спасят.

Библия, синодално издание (BOB)

Дигитална версия: Copyright by © Българско библейско дружество 2016. Използвани с разрешение.

Първо Коринтяни 10 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

10 Защото, братя, желая да знаете, че, <макар> да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето,

и в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея,

и всички да са яли от същата духовна храна,

и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос),

<пак> в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги измори в пустинята.

А в тия неща те ни станаха примери, та да не похотствуваме за злото, както и те похотствуваха.

Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях според писаното: "Людете седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят".

Нито да блудствуваме, както блудствуваха някои от тях, и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.

Нито да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха, и погинаха от змиите.

10 Нито роптайте, както възроптаха някои от тях, и погинаха от изтребителя.

11 А всичко това им се случи за примери, и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена.

12 Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.

13 Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.

14 Затова, възлюбени мои, бягайте от идолопоклонството.

15 Говоря като на разумни човеци; сами вие съдете за това, което казвам.

16 Чашата, която биде благословена, <и която> ние благославяме, не е ли <това> да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло?

17 тъй като ние, <ако и да> сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участвуваме.

18 Гледайте Израиля по плът; тия, които ядат жертвите, нямат ли общение в олтара? Тогава що?

19 Казвам ли аз, че идоложертвеното е нещо, или че идолът е нещо? <Не>.

20 Но <казвам>, че онова, което жертвуват езичниците, жертвуват го на бесовете, а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение с бесовете.

21 Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша; не можете да участвувате в Господната трапеза и в бесовската трапеза.

22 Или искаме да подбудим Господа на ревнивост? Ние по-силни ли сме от Него?

23 Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е позволено, но не всичко е назидателно.

24 Никой да не търси своята лична <полза>, но <всеки ползата> на другиго.

25 Всичко, що се продава на месарницата, яжте без да изпитвате <за него> заради съвестта си;

26 защото "Господна е земята и всичко що има в нея".

27 Ако някой от невярващите ви покани <на угощение>, и вие желаете да отидете, яжте каквото сложат пред вас, без да изпитвате <за него> заради съвестта си.

28 Но, ако някой ви рече: Това е било принесено в жертва, не яжте, заради тогова, който ви е известил, и заради съвестта, -

29 съвест, казвам, не твоята, но на другия; (понеже, защо да се съди моята свобода от друга съвест?

30 Ако аз с благодарение <Богу> участвувам <в яденето>, защо да ме злословят за онова, за което благодаря?)

31 И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава.

32 Не ставайте съблазън ни на юдеи, ни на гърци, нито на Божията църква;

33 както и аз угождавам на всички във всичко, като търся не своята си полза, но <ползата> на мнозина, за да се спасят.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes