A A A A A
Bible Book List

Псалми 94 Библия, ревизирано издание (BPB)

Бог – Съдия над всички

94 Господи Боже, на Когото принадлежи отмъщението,
Боже, на Когото принадлежи отмъщението, възсияй.
Издигни се Ти, Съдия на земята,
отдай на горделивите това, което им се пада.
Господи, докога нечестивите,
докога нечестивите ще тържествуват?
Те бъбрят, говорят надменно;
всички, които вършат беззаконие, се хвалят.
Те съкрушават народа Ти, Господи,
и притесняват наследството Ти;
убиват вдовицата и чужденеца,
умъртвяват сирачетата
и казват: Господ няма да види,
нито ще обърне внимание Якововият Бог.
Разсъдете вие, безумни между народа!
Вие, глупави, кога ще поумнеете? –
Онзи, Който е поставил[a] ухото, не чува ли?
Който е създал окото, не вижда ли?
10 Онзи, Който вразумява народите, Който учи човека на знание,
не изобличава ли?
11 Господ знае, че човешките мисли са лъх.
12 Блажен онзи човек, когото Ти, Господи, вразумяваш
и когото учиш от закона Си,
13 за да го успокояваш през дните на нещастието,
докато се изкопае ров за нечестивия.
14 Защото Господ няма да отхвърли народа Си,
нито ще остави наследството Си;
15 понеже съдът пак ще се съобразява с[b] правдата
и всички, които са с прави сърца, ще я последват.
16 Кой ще стане за мене против злодеите,
кой ще застане с мене против онези, които вършат беззаконие?
17 Ако не ми беше помогнал Господ,
душата ми без малко щеше да се пресели в мълчанието.
18 Когато казах: Подхлъзва се кракът ми,
тогава, Господи, Твоята милост ме подпря.
19 Сред множеството грижи на сърцето ми
Твоите утешения веселят душата ми.
20 Ще има ли нещо общо с Тебе седалището на беззаконието,
което е скроено да върши зло чрез закон?
21 Те се опълчват против душата на праведния
и осъждат невинна кръв.
22 Но Господ е високата моя кула,
моят Бог е канара, при която се крия.
23 Той ще обърне върху тях собственото им беззаконие
и ще ги отсече в нечестието им;
Господ, нашият Бог, ще ги отсече.

Footnotes:

  1. 94:9 От евр. насадил.
  2. 94:15 От евр. ще се върне при.
Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Псалми 94 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

94 (По слав. 93). Господи Боже, Комуто принадлежи отмъщението, Боже, Комуто принадлежи отмъщението, възсияй.

Издигни се, Ти Съдия на земята, Отдай на горделивите това, което им се пада.

Господи, до кога нечестивите, До кога нечестивите ще тържествуват?

Те бъбрят, говорят надменно; Всички, които вършат беззаконие, се хвалят.

Те съкрушават людете Ти, Господи, И притесняват наследството Ти;

Убиват вдовицата и чужденеца, И умъртвяват сирачетата.

И казват: Господ няма да види, Нито ще обърне внимание Якововият Бог.

Разсъдете, вие безумни между людете! Вие глупави, кога ще поумнеете? -

Оня, Който е поставил {Еврейски: Насадил.} ухото, не чува ли? Който е създал окото, не вижда ли?

10 Оня, Който вразумява народите, Който учи човека знание, Не изобличава ли?

11 Господ знае, че човешките мисли са лъх.

12 Блажен оня човек, когото Ти, Господи, вразумяваш, И <когото> учиш от закона Си,

13 За да го успокояваш през дните на злощастието, Докато се изкопае ров за нечестивия.

14 Защото Господ не ще отхвърли людете Си, Нито ще остави наследството Си;

15 Понеже съдбата пак ще се съобразява с {Еврейски: Ще се върне при.} правдата, И всички, които са с прави сърца, ще я последват.

16 Кой ще стане за мене против злодейците Кой ще стане с мене против ония които вършат беззаконие?

17 Ако не беше ми помогнал Господ, Душата ми без малко би се преселила в мълчанието.

18 Когато казвах: Подхлъзва се ногата ми, <Тогава>, Господи, Твоята милост ме подпря.

19 Всред множеството грижи на сърцето ми Твоите утешения веселят душата ми.

20 Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието, Което е хитро да върши зло чрез закон?

21 Те се опълчват против душата на праведния И осъждат невинна кръв.

22 Но Господ е високата моя кула, И Бог мой <е> канара, при която прибягвам.

23 Той ще обърне върху тях собственото им беззаконие, И ще ги отсече в нечестието им; Господ нашият Бог ще ги отсече.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes