A A A A A
Bible Book List

Притчи 27 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Мъдростта и човешките недостатъци

27 Не се хвали с утрешния ден, защото не знаеш какво ще роди днешният ден.

Нека те хвали друг, а не устата ти – чужд човек, а не твоят език.

Камъните и пясъкът тежат много. Но гневът на глупеца е по-тежък и от двете.

Лютият гняв и неукротимата ярост са поносими, но кой ще устои пред ревнивостта?

Открито изказаното порицание е по-добро от неискрената любов.

Ударите от приятел са искрени, а целувките на ненавистника са опасни.

Ситият човек тъпче меда с крака, а за гладната душа всичко горчиво е сладко.

Каквото е птицата, отлетяла от гнездото си, това е бежанецът, далеч от мястото си.

Както благоуханията и каденията усилват сърдечната радост, така и нежното приятелство утешава душата.

10 Не изоставяй приятеля си, нито приятеля на баща си. Не влизай в къщата на брат си в деня на твоето нещастие. По-добре близък съсед, отколкото отдалечен брат.

11 Бъди мъдър, сине мой, и радвай сърцето ми, за да имам какво да отговоря на онзи, който злослови за мене.

12 Благоразумният предвижда злото и се укрива, а наивните вървят напред и биват наказвани.

13 Вземи връхната дреха на този, който е станал поръчител в съда за чужд човек; и вместо чужденеца вземи него за залог.

14 Който хвали приятеля си с висок глас от ранно утро, ще го сметнат за такъв, който го проклина.

15 Неспирно течащият улук в дъждовен ден и свадливата жена са едно и също.

16 Който иска да я укроти, иска да укроти вятъра и да задържи маслото с десницата си.

Неудовлетвореността на човека

17 Желязото се остри с желязо; така се облагородява човекът в общението с ближните си.

18 Който пази смокиновото дърво, ще яде от плодовете му, и който се грижи за господаря си, ще бъде на почит.

19 Както водата отразява лице срещу лице, така и сърцето на човека е насочено към човека.

20 Всепоглъщащият ад и преизподнята са ненаситни: също така и човешките очи са ненаситни[a].

21 Съдът за топене изпробва среброто, пещта – златото. Човекът обаче се изпитва чрез изговореното от устата на тези, които го хвалят[b].

22 И да счукаш глупеца в хаван със счукано жито, глупостта му няма да излезе от него.

23 Наглеждай дребния си добитък добре, грижи се и за стадата си, 24 защото имотът не е вечен, а и богатството нима преминава от род в род?

25 Когато тревата поникне и се появи зеленината, и се събират планинските билки, 26 тогава ще има овце за твоето облекло, и козли за покупка на ниви, 27 ще има достатъчно козе мляко за храна на тебе и на твоите домашни и за прехрана на твоите слугини.

Footnotes:

  1. 27:20 В Септуагинта е добавено: „Онзи, който вдига дръзко очи, е мерзост пред Господа, и тези, които имат невъздържан език, са неразумни“.
  2. 27:21 В Септуагинта е добавено: „Сърцето на беззаконника търси зло, а правдивото сърце се стреми към знание“.

Притчи 27 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

27 Недей се хвали с утрешния ден, Защото не знаеш какво ще роди денят.

Нека те хвали друг, а не твоите уста, - Чужд, а не твоите устни.

Камъкът е тежък и пясъкът много тегли; Но досадата на безумния е по-тежка и от двете.

Яростта е жестока и гневът е като наводнение, Но кой може да устои пред завистта?

Явното изобличение е по-добро От <оная> любов, която не се проявява.

Удари от приятел са искрени, А целувки от неприятел - изобилни.

Наситената душа се отвръща <и> от медена пита, А на гладната душа всичко горчиво е сладко.

Както птица, която е напуснала гнездото си, Така е човек, който е напуснал мястото си.

Както благоуханните масла и каденията веселят сърцето, Така - и сладостта на сърдечния съвет на приятел.

10 Не оставяй своя приятел нито приятеля на баща си. И не влизай в къщата на брата си, в деня на злощастието си. По-добре близък съсед, отколкото далечен брат.

11 Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми, За да имам що да отговарям на онзи, който ме укорява.

12 Благоразумният предвижда злото и се укрива, А неразумните вървят напред - и страдат.

13 Вземи дрехата на този, който поръчителствува за чужд; Да! Вземи залог от онзи, <който поръчителствува> за чужда жена.

14 Който става рано и благославя ближния си с висок глас, Ще се счете, като че го кълне.

15 Непрестанно капане в дъждовен ден И жена крамолница са еднакви;

16 Който би я обуздал, обуздал би вятъра И би хванал дървено масло с десницата си.

17 Желязо остри желязо; Така и човек остри лицето си срещу приятеля си.

18 Който пази смоковницата ще яде плода й, И който се грижи за господаря си ще бъде почитан.

19 Както водата отражава лице срещу лице, Така сърцето - човек срещу човека.

20 Адът и погибелта не се насищат; <Така> и човешките очи не се насищат.

21 Горнилото е за <пречистване> среброто и пещта за златото. А човек <се изпитва> чрез онова, с което се хвали.

22 Ако и с черясло сгрухаш безумния в кутел между грухано жито, Пак безумието му няма да се отдели от него.

23 Внимавай да познаваш състоянието на стадата си, И грижи се за добитъка си;

24 Защото богатството не е вечно, И короната не трае из род в род.

25 Сеното се прибира, зеленината се явява, И планинските билки се събират.

26 Агнетата ти служат за облекло, И козлите за {Еврейски: Стойността.} <купуване> на нива.

27 Ще има достатъчно козе мляко за храна На теб, на дома ти и за живеене на слугините ти.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes