A A A A A
Bible Book List

Осия 4 Библия, ревизирано издание (BPB)

Духовното отстъпничество на Израил

Слушайте словото Господне, израилтяни,
защото Господ има спор с жителите на тази земя,
понеже няма вярност, нито милост,
нито знание за Бога по земята.
Друго няма освен клетва, лъжа и убийство,
кражба и прелюбодейство;
разбиват къщи и кръв допира до кръв.
Затова земята ще жалее
и всеки, който живее на нея, ще примре,
също и полските зверове и небесните птици;
още и морските риби ще изчезнат.
Но никой да не се противи, нито да изобличава другиго;
защото твоят народ е като онези, които се противят на свещеника.
Затова ще се подхлъзнеш денем
и с тебе ще се подхлъзне и пророкът нощем;
и Аз ще погубя майка ти.
Народът Ми загина от липса на знание;
понеже ти отхвърли знанието,
то и Аз отхвърлих тебе да не Ми свещенодействаш;
понеже ти забрави закона на твоя Бог,
то и Аз ще забравя твоите деца.
Колкото повече се умножиха,
толкова повече съгрешаваха пред Мене!
Ще превърна славата им в безчестие.
Свещениците се хранят с греховете на народа Ми
и прилепват сърцата си към тяхното беззаконие.
И така ще бъде: Какъвто е народът, такъв е и свещеникът;
и Аз ще ги накажа за постъпките им
и ще им въздам за делата им.
10 Защото ще ядат, но няма да се насищат;
ще блудстват, но няма да се размножават;
понеже престанаха да внимават към Господа.
11 Блудство, вино и шира отнемат разума.
12 Народът Ми се допитва до дървото си
и жезълът им им отговаря;
защото блуден дух ги е заблудил
и те блудстват и въстанаха против властта на своя Бог.
13 Жертват по върховете на хълмовете
и кадят по хълмовете,
под дъбовете, тополите и теревинтите,
защото сянката им е добра;
затова дъщерите ви блудстват
и снахите ви прелюбодействат.
14 Няма особено да накажа дъщерите ви, когато блудстват,
или снахите ви, когато прелюбодействат;
защото самите бащи отиват насаме с блудниците
и жертват с безчестните жени;
затова неразумният народ ще бъде съборен.
15 Ако и да блудстваш ти, Израилю,
поне да не беззаконства Юда;
и така, не идвайте в Галгал,
нито излизайте във Вет-авен,
нито се кълнете в живота на Господа.
16 Защото Израил упорства̀ като упорита телица;
и така, сега Господ ще ги пасе като агнето в далечни места[a].
17 Ефрем се е привързал към идолите; оставете го.
18 Свършиха ли се пировете им,
те съвсем се предадоха на блудство;
обичат да казват: Дайте!
Първенците му са за негов срам.
19 Вятърът ще го притисне между крилата си;
и те ще се посрамят от жертвите си.

Footnotes:

  1. 4:16 От евр. в широко място.
Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Осия 4 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Слушайте словото Господно, израилтяни, Защото Господ има спор с жителите на тая земя, Понеже няма вярност, нито милост, Нито знание за Бога по земята.

Друго няма освен клетва, лъжа и убийство, Кражба и прелюбодейство; Разбиват <къщи>, и кръв допира до кръв.

Затова земята ще жалее, И всеки, който живее на нея, ще примре, Тоже и полските зверове и небесните птици; Още и морските риби ще изчезнат.

Но никой да се не противи нито да изобличава <другиго>; Защото твоите люде са като ония, които се противят на свещеника.

Затова ще се подплъзнеш денем, И с тебе ще се подплъзне и пророка нощем; И Аз ще погубя майката ти.

Людете Ми загинаха от нямане знание; Понеже ти отхвърли знанието, То и Аз отхвърлих тебе да Ми не свещенодействуваш; Понеже ти забрави закона на твоя Бог, То и Аз ще забравя твоите чада.

Колкото повече се умножиха, толкова повече Ми съгрешаваха! Ще обърна славата им в безчестие.

<Свещениците> се хранят с греховете на людете Ми, И прилепяват сърцата си към тяхното беззаконие.

И тъй, ще бъде; Каквито людете, такъв е свещеникът; И Аз ще ги накажа за постъпките им, И ще им въздам за делата им.

10 Защото ще ядат, но няма да се насищат; Ще блудствуват, но няма да се размножават; Понеже престанаха да внимават към Господа.

11 Блудство, вино и мъст отнемат разума;

12 Людете Ми се допитват до дървото си, И жезълът им им отговаря; Защото блуднически дух ги е заблудил, И те блудствуват <и въстанаха> изпод <властта на> своя Бог.

13 Жертвуват по върховете на бърдата, И кадят по хълмовете, Под дъбовете, тополите и тервинтите, Защото сянката им е добра; Затова дъщерите ви блудствуват, И снахите ви прелюбодействуват.

14 Няма <особено> да накажа дъщерите ви, когато блудствуват, Или снахите ви, когато прелюбодействуват; Защото самите< бащи> отиват насаме с блудниците И жертвуват с безчестните жени; Затова неразумните люде ще бъдат съборени.

15 Ако и да блудствуваш ти, Израилю, <Поне> да не беззаконствува Юда; Не дохождайте, прочее, в Галгал, Нито възлизайте във Вет-авен, Нито се кълнете с живота на Господа.

16 Защото Израил упорствува като упорита юница; Сега, прочее, ще ги пасе Господ като агнета в далечни места {Еврейски: В широко място.}.

17 Ефрем се е прилепил към идолите; оставете го.

18 Свършиха ли се пировете им, Те съвсем се предадоха на блудство; Обичат да <казват>: Дайте! Първенците му са за срам нему.

19 Вятърът ще го притисне между крилата си; И те ще се посрамят от жертвите си.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes