A A A A A
Bible Book List

Матей 5 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус поучава хората

Когато видя тълпите, Исус се качи на един хълм и седна. Учениците му дойдоха при него и той започна да говори и да ги поучава:

„Благословени са хората,
    които знаят, че са духовно бедни,
защото небесното царство им принадлежи.
Благословени са хората,
    които скърбят,
защото Бог ще ги утеши.
Благословени са хората,
    които са кротки,
защото те ще наследят земята. [a]
Благословени са хората,
    които гладуват и жадуват
    да вършат Божията воля,
защото Бог напълно ще ги насити.
Благословени са хората,
    които са милостиви към другите,
защото Бог ще се смили над тях.
Благословени са хората,
    които имат чисти сърца,
защото те ще видят Бога.
Благословени са миротворците,
защото Бог ще ги нарече
    свои деца.
10 Благословени са хората,
    които са преследвани за това,
    че вършат Божията воля,
защото небесното царство им принадлежи.

11 Благословени сте, когато ви оскърбяват, преследват и злословят неоснователно за това, че сте мои последователи. 12 Радвайте се и се веселете, защото голяма ще бъде наградата ви в небесата. Така преследваха и пророците, живели преди вас.

Вие сте солта и светлината

13 Вие сте солта за земята. Но ако солта изгуби вкуса си, вече няма как да се направи солена и не става за нищо друго, освен да се изхвърли навън и хората да я тъпчат.

14 Вие сте светлината за света. Град, разположен на хълм, не може да се скрие. 15 Нито пък палят лампа, за да я сложат под дълбок съд. По-скоро я слагат на поставка и тя дава светлина на всички в къщата. 16 По същия начин и вашата светлина трябва да сияе пред хората така, че те да могат да видят добрите ви дела и да прославят вашия Баща в небесата.

Исус и старозаветните писания

17 Не мислете, че съм дошъл да унищожа закона на Моисей или писанията на пророците. Не съм дошъл да ги унищожа, а да ги изпълня. 18 Истина ви казвам: докато съществуват земята и небето, нито една точка или запетая [b] няма да изчезне от закона, докато всичко не се сбъдне. 19 И така, който наруши една от тези най-маловажни заповеди и учи другите да постъпват така, ще бъде считан за най-маловажен в небесното царство. Но който им се подчинява и учи другите на това, ще бъде считан за велик в небесното царство. 20 Защото казвам ви: ако не вършите това, което Бог изисква, по-добре от законоучителите и фарисеите, [c] няма да влезете в небесното царство.

Учението на Исус за гнева

21 Чули сте, че на прадедите ни е било казано: «Не убивай! [d] Всеки, който убие, ще трябва да отговаря в съда.» 22 Но аз ви казвам, че всеки, който се ядоса на брат си, ще трябва да отговаря в съда. И който обиди брат си, [e] ще трябва да отговаря пред Синедриона. [f] А който нарече брат си «идиот», ще трябва да отговаря в огнения пъкъл.

23 Така че, ако принасяш своя дар при олтара и там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, 24 остави дара си пред олтара. Първо иди и се помири с брат си, а след това се върни и принеси своя дар.

25 Бързо се сдобрявай с този, който е завел дело против теб, докато си все още с него на път за съда. Иначе той ще те предаде на съдията, а съдията ще те предаде на стражата и ще бъдеш хвърлен в затвора. 26 Истина ти казвам: няма да излезеш оттам, докато не платиш и последния кодрант, [g] който дължиш.

Учението на Исус за сексуалния грях

27 Чули сте, че е било казано: «Не прелюбодействай!» [h] 28 Но аз ви казвам, че всеки, който погледне жена похотливо, вече е извършил прелюбодейство с нея в сърцето си. 29 Ако дясното ти око те кара да вършиш грях, извади го и го хвърли. По-добре е да загубиш една част от тялото си, отколкото цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла. 30 И ако дясната ти ръка те кара да вършиш грях, отсечи я и я хвърли. По-добре е да загубиш една част от тялото си, отколкото цялото ти тяло да отиде в пъкъла.

Учението на Исус за развода

31 Било е казано: «Всеки, който се развежда с жена си, трябва да й даде писмено удостоверение за развод». [i] 32 Но аз ви казвам, че всеки, който се разведе с жена си по причина, различна от тази, че тя му е изневерила, я тласка към прелюбодейство и кара мъжа, който се ожени за тази разведена жена, също да бъде прелюбодеец.

Учението на Исус за клетвите

33 Чули сте още, че на прадедите ни е било казано: «Не нарушавай клетвата си, а спазвай клетвите, които си дал пред Господа!» [j] 34 Но аз ви казвам изобщо да не се кълнете: нито в небето, защото то е Божият престол, 35 нито в земята, защото тя е Божието подножие, нито в Ерусалим, защото той е градът на великия Цар. 36 Не се кълни и в главата си, защото не можеш нито косъм от нея да направиш бял или черен. 37 Когато имате предвид «да», трябва просто да казвате «да» и когато имате предвид «не», просто да казвате «не». Всичко в повече е от лукавия.

Учението на Исус за отмъщението

38 Чули сте, че е било казано: «Око за око и зъб за зъб» [k]. 39 Но аз ви казвам: не се съпротивявайте на злия човек. Ако някой ти удари плесница по дясната буза, обърни му и лявата. 40 Ако някой иска да те съди, за да ти вземе ризата, остави му и връхната си дреха. 41 Ако някой те застави да вървиш с него една миля, [l] измини с него две. 42 Ако някой те помоли за нещо, дай му го. Не отказвай на този, който иска назаем от теб.

Обичайте всички хора

43 Чули сте, че е било казано: «Обичай ближния си [m] и мрази врага си!» 44 Но аз ви казвам: обичайте враговете си и се молете за онези, които ви преследват, 45 за да бъдете деца на своя Баща, който е в небесата. Той кара слънцето си да изгрява и за злите хора, и за добрите, и изпраща дъжд и на праведните, и на неправедните. 46 Защото, ако обичате само онези, които ви обичат, каква награда очаквате да получите? Дори и бирниците правят това, нали? 47 И ако поздравявате само братята си, какво повече правите от другите? Дори и езичниците [n] правят това, нали? 48 Затова, бъдете съвършени, както вашият небесен Баща е съвършен.

Footnotes:

 1. Матей 5:5 те … земята Вж. Пс. 37:11. Тук вероятно става въпрос за „обещана в наследство земя“ в духовен смисъл, но стихът може също да означава „Земята ще им принадлежи“.
 2. Матей 5:18 точка или запетая Букв.: „yod“ – най-малката буква в еврейската азбука, и „чертичка“ – знак, който се добавя при някои букви.
 3. Матей 5:20 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
 4. Матей 5:21 Цитат от Изх. 20:13; Втор. 5:17.
 5. Матей 5:22 който обиди брат си Букв.: „каже на брат си «Рака»“. „Рака“ е обидна дума, означаваща „глупак“ или „простак“.
 6. Матей 5:22 + Синедрион Върховният съвет на евреите, който служи и като съд.
 7. Матей 5:26 + кодрант Монета, равна на една четвърт от асария.
 8. Матей 5:27 Цитат от Изх. 20:14; Втор. 5:18.
 9. Матей 5:31 Цитат от Втор. 24:1.
 10. Матей 5:33 Вж. Лев. 19:12; Числ. 30:2; Втор. 23:21.
 11. Матей 5:38 Цитат от Изх. 21:24; Лев. 24:20; Втор. 19:21.
 12. Матей 5:41 миля Римска миля, равна на около 1.5 км.
 13. Матей 5:43 Цитат от Лев. 19:18.
 14. Матей 5:47 + езичници По онова време евреите наричат всички останали хора езичници.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes