A A A A A
Bible Book List

Матей 4 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Изкушение в пустинята

Тогава Иисус беше отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дена и четиридесет нощи, Иисус най-сетне огладня. Тогава изкусителят се приближи към Него и рече: „Ако си Божий Син, кажи на тези камъни да станат хлябове.“ А Той в отговор каза: „Писано е: ‘Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от устата на Господа’.“

Тогава дяволът Го заведе в святия град Йерусалим и Го остави на най-високото място на храма, и Му каза: „Ако си Божий Син, хвърли се долу, защото е писано: ‘Ще заповяда Бог на ангелите Си за тебе и на ръце ще те вземат, да не би да удариш крака си в камък’.“ Иисус Му рече: „Писано е също: ‘Не изкушавай Господа, своя Бог’.“

Най-после дяволът Го заведе на една много висока планина и Му показа всички царства на света и тяхната слава, и Му каза: „Всичко това ще Ти дам, ако се наведеш до земята и ми се поклониш.“ 10 Тогава Иисус му каза: „Махни се от Мене, сатана, защото е писано: ‘На Господ, своя Бог, се покланяй и само на Него служи’.“

11 Тогава дяволът Го остави и, ето ангели дойдоха и Му служеха.

Начало на общественото служение на Иисус Христос

12 А след като Иисус чу, че Йоан е затворен, отиде в Галилея. 13 И като напусна Назарет, дойде и се засели в Капернаум край езерото, в Завулоновите и Нефталимовите предели, 14 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:

15 „В Завулоновата и Нефталимовата земя – по крайезерния път, отвъд Йордан, в езическа Галилея, 16 народът, който тънеше в мрак, видя голяма светлина и за онези, които живееха в страната на смъртната сянка, изгря светлина.“

17 Оттогава Иисус започна да проповядва, казвайки: „Покайте се, защото небесното царство наближи.“

Призоваване на галилейските рибари

18 И като вървеше край Галилейското езеро, видя двама братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей – да хвърлят мрежа в езерото, понеже бяха рибари. 19 И Той им каза: „Вървете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци.“ 20 Те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след Него. 21 И като продължи по-нататък, видя други двама братя – Яков Зеведеев и брат му Йоан – с баща им Зеведей, които приготвяха мрежите си в лодка, и ги повика. 22 Те веднага оставиха лодката и баща си и тръгнаха след Него.

Иисус Христос поучава и лекува в Галилея

23 Иисус ходеше по цяла Галилея, като поучаваше в синагогите им, проповядваше благовестието[a] за Божието царство и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. 24 И разнесе се вестта за Него по цяла Сирия; и доведоха при Него всички страдащи от всякакви болести и недъзи, обхванати от бяс[b], лунатици и парализирани; и Той ги изцели. 25 И големи множества народ вървяха след Него – от Галилея и Десетоградието, от Йерусалим и Юдея и от другата страна на Йордан.

Footnotes:

  1. 4:23 Превод на гр. дума евангелие; на някои места в Новия Завет се запазва гръцкото съответствие.
  2. 4:24 Гр. демон – зъл дух, причиняващ телесни и душевни страдания.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes