A A A A A
Bible Book List

Матей 23 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус порицава религиозните водачи

23 След това Исус започна да говори на народа и учениците си, казвайки: „Законоучителите и фарисеите [a] имат правото да тълкуват закона на Моисей. Затова правете и спазвайте всичко, което ви наставляват, но не се учете от делата им, защото те говорят, без да вършат. Налагат върху плещите на хората тежки товари, а самите те и пръста си не помръдват да ги преместят.

Вършат добри дела само за да ги видят хората. Наистина, те все уголемяват филактериите [b] си и удължават полите на дрехите си. Обичат да заемат най-почетните места при празненствата и най-предните столове в синагогите. [c] Ласкаят се, когато ги поздравяват с уважение по пазарите и обичат да ги наричат «Учителю».

Но вие не трябва да позволявате да ви наричат «Учителю», защото всички сте братя и сестри и имате само един Учител. И не наричайте никого на земята «Отче», защото имате само един Баща – небесния. 10 И не позволявайте да ви наричат «Господарю», защото един е вашият Господар – Месията. [d] 11 Най-великият сред вас трябва да ви бъде слуга. 12 Всеки, който въздига себе си, ще бъде смирен, а всеки, който смирява себе си, ще бъде въздигнат.

13 Горко ви, лицемерни законоучители и фарисеи! Вие затваряте за хората вратите на небесното царство. Нито вие влизате, нито пускате вътре другите, които се опитват да влязат. 14 [e]

15 Горко ви, лицемерни законоучители и фарисеи! Вие кръстосвате морета и държави, за да намерите един прозелит, [f] а когато го намерите, го правите двойно по-лош и от самите вас, които заслужавате да отидете в пъкъла.

16 Горко ви, слепи водачи, които казвате: «Ако някой се закълне в храма, това не означава нищо. Но ако се закълне в златото в храма, трябва да изпълни клетвата си.» 17 Слепи глупци! Кое е по-важно: златото или храмът, който прави златото свещено? 18 Вие казвате също: «Ако някой се закълне в олтара, това не означава нищо. Но ако се закълне в дара върху олтара, трябва да изпълни клетвата си.» 19 Слепци! Кое е по-важно: дарът или олтарът, който прави дара свещен? 20 Който се кълне в олтара, се кълне както в него, така и във всичко, което е върху него. 21 И който се кълне в храма, се кълне както в него, така и в Онзи, който живее в него. 22 Който се кълне в небето, се кълне и в Божия престол, и в Онзи, който седи на него.

23 Горко ви, лицемерни законоучители и фарисеи! Вие давате на Бога една десета от всичко, което имате, дори от джоджена, копъра и кимиона. Но не спазвате онова, което е наистина важно в закона: да сте справедливи, милостиви и честни. Тези неща трябваше да спазвате, като не забравяте и другите. 24 Слепи водачи! Вие сте като човек, който изважда от чашата си мушичка, поглъщайки междувременно камила.

25 Горко ви, лицемерни законоучители и фарисеи! Вие измивате чашите и чиниите отвън, но вътре те са пълни с неща, които сте получили с измама и задоволяване на собствените си страсти. 26 Слепи фарисеино! Първо изчисти вътрешността на чашата и тогава външността й също ще бъде чиста.

27 Горко ви, лицемерни законоучители и фарисеи! Вие сте като варосани гробници – хубави отвън, но вътре пълни с кости на мъртъвци и всякакви нечистотии. 28 Така и вие – отвън изглеждате като праведници, но отвътре сте пълни с лицемерие и грехове.

29 Горко ви, лицемерни законоучители и фарисеи! Вие строите гробници за пророците и украсявате гробовете на праведните, 30 и казвате: «Ако бяхме живели по времето на нашите предци, нямаше да им помагаме да убият пророците.» 31 С това потвърждавате, че сте потомци на тези, които са убили пророците. 32 Хайде, довършете онова, което предците ви са започнали! 33 Змии и рожби на ехидни [g]! Как мислите, че ще избегнете осъждението на пъкъла? 34 Затова изпращам при вас пророци, мъдреци и учители. Някои от тях ще убиете, други ще разпънете на кръст, трети ще бичувате в синагогите си и ще ги преследвате от град на град. 35 Ваша ще бъде вината за невинно пролятата на земята кръв – от тази на праведника Авел до тази на Захария, [h] Верахиевия син, когото убихте между храма и олтара. 36 Истина ви казвам: наказанието за всичко това ще дойде върху сегашното поколение.

Исус предупреждава хората в Ерусалим

37 Ерусалиме, Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни посрещаш онези, които Бог ти изпраща! Колко пъти исках да събера децата ти, както кокошката събира своите пиленца под крилата си! Но вие отказахте. 38 Вижте! Сега домът ви ще остане пуст. 39 Казвам ви: няма да ме видите вече, докато не дойде времето да кажете: «Благословен да бъде този, който идва в името на Господа!» [i]

Footnotes:

  1. Матей 23:2 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  2. Матей 23:5 филактерии Малки кожени кутийки, които се носят върху челото или лявата ръка и съдържат четири важни откъса от Писанията.
  3. Матей 23:6 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
  4. Матей 23:10 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
  5. Матей 23:14 Някои гръцки ръкописи добавят ст.14: „Горко ви, лицемерни законоучители и фарисеи! Отнемате имуществото на вдовици, а после за пред хората казвате дълги молитви. Затова ще получите по-сурово наказание.“ Вж. Марк 12:40; Лука 20:47.
  6. Матей 23:15 + прозелит Човек с друга вяра, приел юдейската религия.
  7. Матей 23:33 + ехидна Отровна змия, пепелянка или усойница.
  8. Матей 23:35 Авел, Захария В еврейския Стар Завет Авел е първата, а Захария – последната жертва на убийство.
  9. Матей 23:39 Цитат от Пс. 118:26.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes