A A A A A
Bible Book List

Матей 22 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Притча за сватбеното празненство

22 Исус започна да говори на хората, като отново използваше притчи. Той каза: „Небесното царство е като царят, който приготвил сватбено празненство за своя син. Поканил много хора и когато всичко било готово, изпратил слугите си да кажат на поканените, но те не пожелали да отидат. Тогава царят отново изпратил други слуги да кажат на поканените: «Всичко е готово за празненството. Биволите и угоените ми говеда са заклани. Всичко е приготвено, елате на сватбеното празненство!» Но те не проявили интерес и се разотишли – един на работа в полето, друг по своите дела. Останалите хванали слугите, поругали се с тях и ги убили. Царят се разгневил. Изпратил войниците си и те убили онези, които се разправили със слугите, и опожарили града им. След това царят казал на слугите си: «Сватбеното празненство е готово, но тези, които поканих, се оказаха недостойни. Затова излезте по ъглите на улиците и поканете всички, които видите. Кажете им да дойдат на празненството.» 10 Слугите излезли на улиците и събрали всички хора, които срещнали – добри и лоши – и залата се напълнила с гости.

11 Тогава царят влязъл да огледа гостите и видял един човек, който не бил облечен в сватбарски дрехи. 12 Попитал го: «Приятелю, как влезе тук, като не носиш сватбарски дрехи?» Човекът не отговорил нищо. 13 Тогава царят казал на слугите: «Вържете ръцете и краката му и го хвърлете навън, в тъмнината, където хората ще плачат и скърцат със зъби.»

14 Да, много са поканените, но малко са избраните.“

Юдейски водачи се опитват да подведат Исус

15 Тогава фарисеите [a] си тръгнаха и се събраха, за да решат как да хванат Исус в капана на собствените му думи. 16 Те изпратиха при него свои ученици и иродиани, [b] които му казаха: „Учителю, знаем, че си честен и поучаваш истината за Божия път. Ти не се страхуваш от това, което другите мислят, защото за теб всички хора за равни. 17 Кажи ни, какво мислиш: справедливо ли е да се плащат данъци на цезаря или не?“

18 Но като знаеше лукавото намерение на тези хора, Исус им каза: „Лицемери! Защо се опитвате да ме хванете натясно? 19 Покажете ми монета, с която се плащат данъците.“ Донесоха му един динарий. [c] 20 Тогава Исус ги попита: „Чий е образът на монетата и чие име е изписано на нея?“

21 Те отговориха: „На цезаря.“

Тогава Исус им каза: „Давайте цезаровото на цезаря, а Божието – на Бога!“

22 Когато чуха това, което им каза, те се удивиха. След това го оставиха и си отидоха.

Садукеи се опитват да подведат Исус

23 Същия ден няколко садукеи [d] дойдоха при Исус (садукеите не вярват във възкресението) и му зададоха такъв въпрос: 24 „Учителю, Моисей ни учеше, че ако един женен мъж умре, без да е имал деца, тогава неговият брат трябва да се ожени за вдовицата му и да създаде потомство за брат си. [e] 25 При нас имаше седем братя. Първият се ожени, но умря, без да има деца, и брат му се ожени за вдовицата. 26 После умря и вторият брат. Същото се случи с третия и с всички останали братя. 27 Жената умря последна. 28 Чия съпруга ще бъде тя при възкресението, след като всичките седем братя бяха женени за нея?“

29 Исус отговори: „Вие се заблуждавате, защото не познавате нито Писанията, нито Божията сила. 30 При възкресението хората няма да се женят и омъжват, а ще бъдат като ангелите в небето. 31 А що се отнася до възкресението на мъртвите, нима не сте чели какво ви е казал Бог? Той каза: 32 «Аз съм Богът на Авраам, Богът на Исаак и Богът на Яков.» [f] Той е Бог на живи, а не на мъртви хора.“

33 Тълпите чуха това и бяха поразени от учението му.

Най-важната заповед

34 Но когато научиха, че Исус е накарал садукеите [g] да замълчат, фарисеите [h] се събраха 35 и един от тях, който познаваше добре закона, му зададе въпрос с цел да го изпита: 36 „Учителю, коя заповед от закона е най-важна?“

37 Исус отговори: „«Обичай Господа, твоя Бог! Обичай го с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си разум!» [i] 38 Това е първата и най-важна заповед. 39 И втората най-важна заповед е като първата: «Обичай ближния си както себе си!» [j] 40 Всичко в закона и писанията на пророците е основано на тези две заповеди.“

Давидов cин ли е Месията

41 Тогава Исус се обърна с въпрос към събралите се фарисеи [k]: 42 „Какво мислите за Месията [l]? Чий син е той?“

Те отговориха: „На Давид. [m]

43 Исус им каза: „Защо тогава, вдъхновен от Духа, Давид го нарича «Господ», като казва:

44 «Господ каза на моя Господ:
Седни от дясната ми страна,
    докато сложа твоите врагове
    в краката ти.» [n]

45 Щом Давид го нарича «Господ», как може той да е негов син?“ 46 Нито един от фарисеите не можа да му каже нещо в отговор и от този ден никой не се осмели да му задава други въпроси.

Footnotes:

 1. Матей 22:15 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
 2. Матей 22:16 + иродиани Еврейска политическа група, подкрепяща Ирод и съюзник на фарисеите в опитите да се попречи на Исус да поучава.
 3. Матей 22:19 + динарий Сребърна монета; дневната надница на работниците.
 4. Матей 22:23 + садукеи Една от водещите еврейски религиозни групи, която приема само първите пет книги на Стария Завет и не вярва във възкресението.
 5. Матей 22:24 ако … брат си Вж. Втор. 25:5; Бит. 38:8.
 6. Матей 22:32 Цитат от Изх. 3:6.
 7. Матей 22:34 + садукеи Една от водещите еврейски религиозни групи, която приема само първите пет книги на Стария Завет и не вярва във възкресението.
 8. Матей 22:34 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
 9. Матей 22:37 Цитат от Втор. 6:5.
 10. Матей 22:39 Цитат от Лев. 19:18.
 11. Матей 22:41 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
 12. Матей 22:42 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
 13. Матей 22:42 + Давидов син Име на Месията. Той е от рода на Давид, втория цар на Израeл (около 1000 г. пр. Хр.).
 14. Матей 22:44 Псалм 110:1
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes