A A A A A
Bible Book List

Матей 12 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Съботата е за човека

12 По онова време една събота Иисус минаваше през посевите. А учениците Му бяха огладнели и започнаха да късат класове и да ядат. Като видяха това, фарисеите Му казаха: „Погледни, Твоите ученици вършат нещо, което не е позволено да се върши в събота.“ А Той им каза: „Не сте ли чели какво извърши Давид, когато огладняха той и онези, които бяха с него? Как влезе в Божия дом и изяде хлябовете на предложението, които не биваше да яде нито той, нито онези, които бяха с него, но само свещениците? И не сте ли чели в Закона, че съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и все пак не са виновни? Но казвам ви, че тук стои Този, Който е по-голям от храма! Ако знаехте какво означава: ‘Милост искам, а не жертва’, не бихте осъдили невинните. Защото Синът човешки е господар и на съботата.“

Излекуване в събота на човек с изсъхнала ръка

И като тръгна оттам, Той влезе в синагогата им. 10 Там имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да намерят повод да обвинят Иисус, попитаха Го: „Позволено ли е да се изцелява в събота?“ 11 А Той им отговори: „Кой от вас, ако има овца и тя падне в съботен ден в яма, няма да я хване и извади? 12 А колко по-ценен от овца е човек! Затова в събота е позволено да се прави добро.“ 13 Тогава каза на човека: „Протегни си ръката!“ И той я протегна и тя стана здрава като другата. 14 А фарисеите излязоха навън и се съвещаваха против Него как да Го погубят.

Пророчество за Христос

15 Като разбра това, Иисус се отдалечи оттам. И тръгна след Него много народ и Той изцели всички тях. 16 Той обаче им забрани да разгласяват за Него, 17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:

18 „Ето Моя Служител[a], Когото избрах, Моя възлюбен, към Когото благоволи душата Ми. Ще положа Духа Си върху Него и Той ще възвести съд над народите. 19 Той няма да спори, няма да вика, нито гласът Му ще се разнася по улиците. 20 Той няма да строши пречупена тръстика и няма да угаси тлеещ фитил; ще раздава правосъдие до победа. 21 На Него ще възложат надеждата си народите.“

Божествената власт на Иисус Христос

22 Тогава доведоха при Него сляп и ням човек, обхванат от бяс. Той го изцели, тъй че немият започна да говори и да вижда. 23 И целият народ се смая и казваше: „Дали Този не е Давидовият Син[b]?“ 24 А фарисеите чуха това и казаха: „Този изгонва бесовете само със силата на Веелзевул, бесовския княз.“ 25 Но Иисус, понеже знаеше техните помисли, им каза: „Всяко царство, разделено на части една против друга, запустява. И никой град или дом, разделен на части една против друга, не може да устои. 26 И ако Сатана изгонва Сатана – той се е разделил сам против себе си. Как ще устои царството му? 27 И ако Аз чрез силата на Веелзевул изгонвам бесовете, синовете ви[c] чрез кого ги изгонват? Затова те ще бъдат ваши съдии. 28 Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, тогава наистина сред вас е дошло Божието царство. 29 Или как може някой да влезе в дома на силен човек и да разграби дома му, ако първо не върже силния? Едва тогава той ще разграби дома му. 30 Който не е с Мене, той е против Мене. И който не събира с Мене, той разпилява.

31 Затова ви казвам: всеки грях и хула[d] ще се простят на хората, но хулата против Духа няма да им се прости. 32 И ако някой каже дума против Сина човешки, ще му се прости. Но ако някой говори против Светия Дух, няма да му се прости нито на този свят, ни в бъдещия.

За дървото и неговите плодове

33 Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо и плода му за лош. Защото по плода се познава дървото. 34 Змийски изчадия! Как можете да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което преизпълва сърцето, говорят устата. 35 Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо. 36 Казвам ви обаче, че за всяка празна дума, която кажат хората, ще отговарят в Съдния ден. 37 Защото по думите си ще бъдеш оправдан и по думите си ще бъдеш осъден.“

Знамението на пророк Йона

38 Тогава някои от книжниците и фарисеите отвърнаха и казаха: „Учителю, искаме да видим знамение от Тебе.“ 39 Но Той в отговор им рече: „Лукав и прелюбодеен род иска знамение, но знамение няма да му се даде освен знамението на пророк Йона. 40 Защото, както Йона остана в корема на рибата три дена и три нощи, така и Синът човешки ще бъде в сърцето на земята три дена и три нощи. 41 Мъжете на Ниневия ще се явят като свидетели на съд с този род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона. А ето – тук стои Един, Който е повече от Йона. 42 Южната царица ще се яви в Съда с този род и ще го осъди, защото тя дойде от край-земя, за да чуе мъдростта на Соломон. А ето – тук стои Един, Който е повече от Соломон.

Завръщане на нечистия дух

43 Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места, търси покой и не го намира. 44 Тогава той казва: ‘Ще се върна в моя дом, откъдето излязох.’ И той идва, намира го празен, пометен и нареден. 45 Тогава отива и довежда със себе си други седем духа, по-зли от него. Те влизат и заживяват там. И последното състояние на такъв човек става по-лошо от първото. Тъй ще бъде и с този зъл род.“

Майката и братята на Иисус Христос

46 Докато Той още говореше на народа, ето Неговата майка и братята Му стояха вън и искаха да говорят с Него. 47 Тогава някой Му рече: „Ето майка Ти и Твоите братя стоят вън и искат да говорят с Тебе.“ 48 А Той отговори на този, който Му извести това и рече: „Коя е майка Ми и кои са братята Ми?“ 49 След това простря ръката Си към Своите ученици и рече: „Ето Моята майка и Моите братя. 50 Защото, който изпълни волята на Моя небесен Отец, той Ми е брат и сестра, и майка.“

Footnotes:

  1. 12:18 Въплътеният Божий Син, Който доброволно изпълнява волята на триединия Бог.
  2. 12:23 Т.е. Месия.
  3. 12:27 Имат се предвид последователи и ученици на фарисейските учители.
  4. 12:31 Срещу светините.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes